Interview met Mellouki Cadat, deel 2

In dialoog met Rogier Schravendeel, kroniekschrijver van onze Indische Buurt. Deel 2 van 3 interviews.

De Indische Buurt in Amsterdam Oost

Wat is je politieke ontwikkeling sinds je jeugd? Ben jij vroeger een katholieke jongen geweest?

jeunesseJa, ik kom van het Catholicisme social, Rerum Novarum, zeg maar. Ik was 13 en al lid van de Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC). Ik ging naar de kerk tot mijn 16e. Ik wilde zelfs priester worden. Vanuit een charitatief insteek. Ik had het voorbeeld van mijn ouders gezien tijdens de Algerijnse revolutie. Hun christelijke inzet voor de meeste kwetsbare. Toen betekende dat vooral tussen 1954 en 1962 ondersteuning van de families van fellaga’s, de vrijheidsstrijders via de Action Catholique. En daarna inzet in de officiële Charitas van Algerije die enkele dagen vóór de onafhankelijkheid van 5 juli 1962 is opgericht. En bestaat nu 54 jaar. Dat heeft me wel geïnspireerd. Het voorbeeld van mijn ouders, het voorbeeld van Foucauld heeft ervoor gezorgd dat ik maatschappelijk bewust ben geworden. Ik ben doordrenkt door…

View original post 2.059 woorden meer

@FranceInNL Février 2017 : Lettre n˚1 des 5 conseillers consulaires élus par les Français établis aux Pays-Bas

 

Formulons le voeu que 2017 soit synonyme pour chacun de vous de santé, de bonheur et soit une année couronnée de succès sur les plans personnel et professionnel.

Lors du second semestre 2016, nous avons représenté nos compatriotes vivant aux Pays-Bas et leurs intérêts lors de cérémonies d’hommage aux victimes de guerre et d’attentats, à travers un message suite à la tragédie de Nice (http://www.ambafrance-nl.org/Attentat-de-Nice-Message-a-lacommunaute-francaise). Nous avons été conviés aux visites de parlementaires ainsi qu’à la cérémonie d’entrée dans la citoyenneté française.

Nous avons assisté au Conseil consulaire en formation bourses scolaires et l’enseignement français à l’étranger ainsi qu’au Conseil consulaire en formation protection et actions sociales.

Lors du Conseil consulaire du 23 janvier 2017, nous avons abordé l’emploi et la formation
professionnelle, la préparation des élections, la sécurité ainsi que le calendrier et les activités à venir du Conseil consulaire.

Les conseils consulaires donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal publié sur le site du Consulat général de France.
http://www.consulfrance-amsterdam.org/Proces-verbaux-des-reunions-du-conseil-consulaire

Nous avons également été associés à une rencontre avec nos consuls honoraires et à des réunions régulières avec Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas qui nous informe entre autres de l’avancée du dossier « Hospice wallon / Maison Descartes » à savoir la vente du bâtiment, la relocalisation, ailleurs à Amsterdam, du consulat général, et l’avenir de la présence culturelle de la France aux Pays-Bas.

Quelques changements sont intervenus dans la composition du Conseil consulaire qui se présente ainsi :

  • Anne Genoud, présidente, notre consule générale de France à Amsterdam depuis septembre 2016.
  • Hélène Degryse, vice-présidente et conseillère.
  • Alexandra Berbain, conseillère (remplace en date du 1er septembre 2016 Hélène Le Moing démissionnaire).
  • Brieuc-Yves Cadat-Lampe, conseiller.
  • Marie-Christine Kok Escalle, conseillère.
  • Catherine Libeaut, conseillère.

Nous poursuivons ensemble notre mission de représentation des Français établis hors de France auprès des instances françaises. En plus des traditionnelles cérémonies de voeux, Conseil consulaire en formation enseignement et bourses scolaires, Comité de sécurité et Conseil d’influence sont au programme des premiers mois de 2017.

Afin d’être plus proches de vous et à l’écoute de vos préoccupations, nous tenons des
permanences consulaires à La Haye et à Amsterdam. Élu(e)s de proximité, nous attachons une importance particulière à connaitre nos compatriotes et leurs besoins ; aussi nous vous invitons à nous contacter et à nous rencontrer lors de ces permanences qui ont lieu deux fois par mois et dont les dates sont diffusées sur le site du Consulat général et sur nos sites et réseaux sociaux personnels.

Chacun de vos conseillers, de par son réseau propre ou lors de réunions avec les institutions consulaires ou l’Ambassade, peut transmettre vos préoccupations et vous fournir des réponses. 2017 est une année électorale aussi pour les Français établis hors de France: les scrutins pour l’élection présidentielle auront lieu les dimanche 23 avril et 7 mai et ceux des législatives les 4 et 18 juin dans les bureaux de vote à Amsterdam et à La Haye.

Retrouvez toutes les informations sur ces 4 scrutins sur le site du consulat
(http://www.consulfrance-amsterdam.org/-Administration-des-Francais-a-l-).

En tant que grands électeurs, nous participerons le 24 septembre 2017 à l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger.

Souhaitons que cette nouvelle année soit l’occasion de se rencontrer et soyez assuré(e) de notre disponibilité !

Très cordialement à vous,

Les 5 conseillers consulaires
Alexandra Berbain Conseillère consulaire, Marie-Christine Kok Escalle, Conseillère consulaire, Catherine Libeaut, Conseillère consulaire, Hélène Degryse, Conseillère consulaire et Viceprésidente du Conseil consulaire, Brieuc-Yves Cadat-Lampe, Conseiller consulaire.

Inspiratiebronnen: mijn oma en Charles de Foucauld

Mijn grootmoeder Marie Cadat en Charles de Foucauld leerden elkaar kennen in de Sahara aan het begin van de twintigste eeuw. Wat zij samen deden voor de lokale samenleving in de oase El Goléa vormt hier en nu één van mijn inspiratiebronnen als mens en als sociale professional. N.a.v. de herdenkingsdag van Charles de Foucauld op 1 december 2016, heb ik een aantal teksten hierover geschreven. Zie:

Meer weten over mijn familiale geschiedenis in de Sahara? Lees verder:

@Turntoo_Tweets Universal Declaration of Material Rights 10-12-2018: Utopische visie of ‘charlatanerie’? #70JaarVN #MaterialMatters via @De_Zwijger

nafid-najib-mellouki-cadat-lampe-circulaire-koelkast-31-dec-2016

@Najib Nafid

Op 10 december 2018 vieren wij 70 jaar bestaan van de VN-handvest, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . Dan reizen Thomas Rau en Sabine Overhuber van Turntoo naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York om een zelfbedachte Universal Declaration of Material Rights (UDMR) aan te bieden.

Rau en Overhuber hebben voor de VN de volgende boodschap:

“De aarde is de enige rechtmatige eigenaar van alle grondstoffen en materialen – er is namelijk maar één ‘permanent lid’ dat echt over vetorecht beschikt: de natuur” (Material Matters, blz. 148).

Rechten van het materiaal

Rau en Overhuber stellen in hun net verschenen essay ‘Material matters‘ dat deze aanbieding hun doel is voor 2018. De intentie is goed maar over de relevantie van deze Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal/UVRM kan men twisten: waarom deze ‘antropologisering” van het ‘materiaal’ waardoor het als een mens wordt beschouwd? Rechten zijn onlosmakelijk met de mens verbonden. Het recht regelt verhoudingen tussen mensen onderling en met hun omgeving. Niet het ‘materiaal’ maar de Mens zal de duurzame ontwikkeling van de aarde moeten bewerkstelligen. Een UVRM als hoofddoel 2018 klinkt wellicht leuk vanuit PR-oogpunt maar werkt het niet averechts als het om de hoofdzaak zelf gaat: zorgen dat de mens zich om de natuur bekommert?

‘Charlatanerie(1)’

Rau en Overhuber zijn visionairs. Hun economisch en ecologisch ‘cradle-to-cradle’ verhaal is overtuigend. Maar draagt hun ‘Rechten van het Materiaal’-verhaal niet het gevaar in zich dat het als een vorm van ‘charlatanerie’ wordt gezien? Helpt het om op te scheppen met z’n campagne richting 70 jaar VN-Handvest? Verdient wat Turntoo voor elkaar gekregen heeft niet beter dan dat? Des te jammer deze insteek ‘out-of-the-box’ dat het niet ondenkbaar is om vanuit het perspectief van de rechten van de mens ‘materiaal’ en ‘rechten’ aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld via een herziening van het bestaand Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVSCR). Dat verdrag vormt een integraal onderdeel van de VN-Handvest. Pleit dan voor het vastleggen van ‘materiële rechten’ in deze tekst.

Rechten van de mens

Als Amsterdamse stadsmaker draag ik een warme hart aan de ‘circulaire’ initiatieven van Rau en Overhuber toe. Al ruim 4 jaar ben ik vanuit Amsterdam Oost betrokken bij hun ‘C2C’ inzet met mijn ‘circulaire koelkast’. Op 9 juni 2012, ondertekende ik (symbolisch) bij een Provada-event in de RAI de intentieoverenkomst ‘Besparen in huis, met goede apparaten’ met de bestuurders van Eigen Haard (Woningcorporatie, Bosch (witgoed apparatuur) én Thomas Rau van Turntoo. Zie:

Niet langer ‘eigenaar’ maar ‘gebruiker’ zijn, is een zienswijze die mij aanspreek. Ik beschrijf het als ‘Het nieuwe eigendom‘.

Material Matters‘ daar sta ik achter, niet voor het bevechten van ‘Material Rights‘ maar vanuit een ‘Human Rights Perspective‘ op ‘materiële rechten’.

Boekpresentatie

Thomas Rau & Sabine Overhuber van Turntoo zijn zij op zoek naar een alternatief voor onze ‘roofbouwmaatschappij’. Zij presenteren in dit verband hun boek Material Matters op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Grote zaal van @De_Zwijger. Zie: http://bit.ly/Turntoo_MaterialMatters

Rau, T. S. Overhuber, Material Matters, hoe wij onze relatie met de aarde kunnen veranderen. Bertram + de Leeuw Uitgevers Bv, december 2016,
https://www.bol.com/nl/p/material-matters/9200000065728321

(1) ‘Charlatanerie’ in de zin dat met deze insteek Rau en Oberhuber voorwenden dat duurzame ontwikkeling te realiseren is middels de juridische weg van een Universele Verklaring van Materiële Rechten, dat zij gekwalificeerd zijn door hun kennis en vaardigheden om dit op te pakken en dat zij mensen roepen om zich aan te sluiten bij hun campagne.

@FranceInNL Caisse des Français de l’Etranger (CFE) : Exonération rétroactivité adhésion couverture santé 

La CFE (Caisse des Français de l’Etranger)  a informé dernièrement le Consulat Général de France à Amsterdam de l’exonération, pour une durée limitée, de la rétroactivité concernant l’adhésion à la couverture santé proposée par la CFE pour certains de nos compatriotes. Vous pourrez trouver plus d’informations sur le site de la CFE (https://www.cfe.fr/pages/cfe/retroactivite.php).

Les Français ayant un contrat néerlandais sont obligés de souscrire à une assurance-maladie néerlandaise. Mais l’adhésion à la CFE peut intéresser certaines personnes ayant un statut de détaché pour quelques années avant un retour en France. Dans ce cas, ils peuvent préférer garder une couverture sociale en France.

 

Toespraak bij ontvangst Clara Meijer-Wichmann penning 2016

Een geweldige eer (Clara Meijer-Wichmann penning 2016) voor een geweldige mens (Ewoud Butter) met een prachtig hedendaags project (Republiek Allochtonië) !

Ewoud Butter

uitreiking-cmw3
Op zaterdagmiddag 10 december 2016 had ik de geweldige eer als hoofdredacteur en oprichter van Republiek Allochtonië de Clara Meijer-Wichmann Penning te mogen ontvangen.

Ik nam in mijn speech stelling tegen hijgerige en foutieve berichtgeving in de media, het zonder enige onderbouwing culturaliseren en islamiseren van het integratiedebat en ook nam hij het geneuzel over de Nederlandse cultuur’ of ‘onze manier van leven’ op de korrel. Wanneer we willen benadrukken welke waarden en vrijheden we belangrijk vinden, is het veel effectiever, concreter en vooral inclusiever om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als referentiepunt te gebruiken.

Hieronder de tekst van mijn speech.

View original post 2.396 woorden meer

Assadaaka: Open dialoog bijeenkomst over Marokko

Bericht van de Assadaaka Community:

Sinds het dramatische overlijden van de vishandelaar Mouhcine Fikri afgelopen zaterdag is het onrustig in Marokko. En niet alleen in Marokko, ook in Nederland zijn er veel vragen over de gebeurtenissen. Daarom organiseert Assadaaka Community aanstaande vrijdag 4 november een open dialoog bijeenkomst samen met Stichting Onze Hoop en Stichting de nieuwe Tijd ‘Davins’, in Het Vriendschapshuis aan de Palembangstraat 52 in Amsterdam.

Dramatisch incident

Met deze open dialoogbijeenkomst willen wij met elkaar in gesprek gaan over de gebeurtenissen in Marokko. Afgelopen zaterdagochtend werd vishandelaar Mouhcine Fikri met een niet toegestane handel zwaardvis aangehouden. Toen deze zwaardvis in een vuilniswagen werd gegooid, ging Fikri erachteraan, samen met 2 anderen, om zijn handel te redden. De andere 2 konden nog net op tijd uit de vuilniswagen springen, toen het mechanisme in werking werd gezet. Mouhcine Fikri niet. De 31 jarige vishandelaar kwam om het leven.

Protesten

Dit dramatische incident heeft tot groot verdriet geleid bij Marokkanen. Zaterdag gingen mensen in Al Hoceima de straat op. Demonstraties sloegen over van Al Hoceima naar Rabat, Casablanca en andere steden. De doelen van de demonstraties zijn niet eenduidig. Sommige aanwezigen protesteren tegen de lage lonen en corruptie, anderen tegen de machtsverhoudingen in Marokko. Op Facebook zijn er felle discussies, naar aanleiding van de gebeurtenissen.

Eenheid bewaren

Want veel Marokkanen zijn het oneens met de protestacties die nu plaatsvinden. Zo ook de vader van Mouhcine Fikri. Hij roept op om de eenheid te bewaren in Marokko, want hij wil niet dat de dood van zijn zoon leidt tot politieke instabiliteit. Ook Assadaaka Community en haar partnerorganisaties roepen op tot onderlinge cohesie en samenwerking. Om vanuit stabiliteit en vrede te werken aan politieke veranderingen, zoals eerlijke arbeidsrechten.

Open dialoog

Tijdens onze bijeenkomst vrijdag om 19:00 uur in Het Vriendschapshuis kan men met elkaar in gesprek gaan. Want juist met een open dialoog komen wij samen tot cohesie en begrip. U bent allen van harte welkom!

Wat: Open dialoog bijeenkomst over Marokko

Wie: Assadaaka Community. Stichting Onze Hoop, en Stichting de nieuwe Tijd Davins

Waar: Het Vriendschapshuis, Palembangstraat 52, 1094 TK, Amsterdam

Wanneer: Vrijdag 4 november 2016

Tijd: 19:00 t/m 22:00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Assadaaka Community, Ahmed El Mesri: 0647440672

@FranceInNL @AFRPB Droit à l’information des conseillers consulaires via sénatrice @@jacky_deromedi

Réponses du gouvernement français aux questions de Madame la Sénatrice Jacky Deromedi sur le droit à l’information des conseillers consulaires des Français établis à l’étranger.
Bonnes questions, réponses intéressantes…

Information des conseillers consulaires.docx

@FranceinNL Lettre Association Français des Pays-Bas @AFRPB Participation aux primaires – Permanences consulair es – Conférences

La lettre de notre Association des Français des Pays-Bas.

Madame, Monsieur, chers Français des Pays-Bas,

En France, l’actualité politique est dominée par la prochaine élection présidentielle : à gauche l’organisation d’une primaire est prévue pour les 22 et 29 janvier 2017 par le Parti Socialiste. Elle se déroule actuellement pour les Ecologistes. Pour la droite et le centre, c’est actuellement la période d’inscription par internet pour les Français de l’étranger (jusqu’au 16 octobre).

Nous souhaitons la bienvenue et adressons nos voeux de plein succès à notre consule générale de France, Madame Anne GENOUD qui vient de prendre ses fonctions à Amsterdam.

PRIMAIRES-2016-DROITE-CENTR.jpg S.gif

Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 octobre pour participer à la primaire de la droite et du centre
Les Français établis aux Pays-Bas, comme les Français de l’étranger, peuvent participer à ces primaires par internet. Il faut impérativement s’inscrire avant le 16 octobre. (LIRE)

KOK-ESCALLE-150.jpg S.gif

Permanence de Marie-Christine KOK ESCALLE conseillère consulaire \ Lundi 10 octobre à Amsterdam

Les conseillers consulaires élus aux Pays-Bas sont vos élus de proximité et sont à votre disposition dans le cadre de leur mandat sur toutes les questions d’intérêt général de la communauté française.
(LIRE)

MELLOUKI-CADAT.jpg S.gif

Permanence de Brieuc-Yves (Mellouki) CADAT LAMPE conseiller consulaire \ Vendredi 4 novembre à La Haye

Les conseillers consulaires élus aux Pays-Bas sont vos élus de proximité et sont à votre disposition dans le cadre de leur mandat sur toutes les questions d’intérêt général de la communauté française
(LIRE)

CONSULTATION-LACTATION-300.jpg S.gif

Atelier sur la grossesse et l’acouchement aux Pays-Bas \ par Elisa PETIT

La grossesse et l’accouchement présentent des spécificités de prise en charge aux Pays-Bas. Le côté nature et à l’écoute de son corps est mis en avant dans le suivi de grossesse en encourageant l’allaitement maternel et le portage des bébés.
(LIRE)

EN-FAMILLE-300.jpg S.gif

Lancement des « matinées françaises » pour les enfants de la région d’Utrecht \ Par Alexandra GRANDMOUGIN

Activités de soutien en français pour les enfants binationaux. A partir du 8 octobre seront organisées des matinées françaises pour la région d’Utrecht sur le modèle des matinées françaises organisées à Amsterdam et La Haye par la fondation En Famille
(
LIRE)

OLIVIER-PITON-2-300.jpg S.gif

Les élections américaines, comprendre leur fonctionnement, les enjeux, où va l’Amérique? Entretien avec Olivier PITON \ par Pierre-Pascal BRUNEAU

Olivier Piton nous expliquera, avec l’appui de diagrammes projetés sur grand écran, les mécanismes complexes du choix de leur candidat par les deux partis ainsi que le processus de l’élection du président américain (LIRE)

DAVID-VAN-DER-LINDEN-300.jpg S.gif

L’histoire extraordinaire d’une malle de poste du XVIIe siècle \ Conférence \ Par Dr. David VAN DER LINDEN

David van der Linden (Université de Groningue) nous présentera les recherches qu’il a menées sur l’analyse des lettres écrites en français au 17e siècle, signées, cachetées mais non remises à leur destinataire et conservées par le maître de Postes Simon de Brienne dans une malle retrouvée à La Haye en 1926. (LIRE)

MEDICAMENTS-300.jpg S.gif

Atelier de présentation du système de santé néerlandais \ par Xavier FALIERES

Le système de santé aux Pays-Bas est très différent du système français. Comment est-il financé et comment fonctionne-t-il ? Quel est le rôle du médecin traitant ? Comment choisir son assurance de santé ?
(LIRE)

AFE-2-300.jpg S.gif


Du 3 au 7 octobre \ Session d’automne de l’Assemblée des Français de l’Etranger à Paris


Consulter l’ordre du jour. Les séances plénières sont ouvertes au public. (LIRE)

REPUBLIQUE-FRANCAISE.jpg S.gif


Informations sur le site du consulat


– Départ de Mme Christina VASAK, consul général
– Votre Consulat et les primaires
– Permanence des conseillers consulaires
– Vote électronique en 2017 – Appel à volontaires pour un test
(LIRE SUR LE SITE DU CONSULAT)

En espérant avoir contribué à votre information.

Tanguy LE BRETON, ancien conseiller consulaire (2014-2016)
Maryse IMBAULT, ancien conseiller consulaire (2014-2016)
Brieuc-Yves (Mellouki) CADAT LAMPE, conseiller consulaire depuis le 1er juillet 2016
Marie-Christine KOK ESCALLE, conseiller consulaire depuis le 1er juillet 2016
Richard BENNAHMIAS, délégué consulaire
Brigitte BALADIÉ, colistiers et futurs élus dans le cadre du partage du mandat
Michel LE ROUX. Yann MARTINEAU, Patrick TEZENAS, suppléants, Frédéric CHAGNEAU.

Notre projet Ensemble, mieux vivre aux Pays-Bas

Nous suivre sur Facebook Nous suivre sur Twitter

0de18d4c-a76b-48f7-8554-6f49cd1886de.jpg S.gif

Adhésion
Vous apréciez le travail que nous faisons et les informations que nous partageons avec vous ? Vous pouvez nous apporter votre soutien en adhérant à l’association. La cotisation de 24 EUR minimum est valable 3 ans (jusqu’au 31-12-2018) et est à verser sur le compte suivant :
Bénéficiaire : FRANCAIS DES PAYS-BAS
IBAN : NL71TRIO0198077610
Mention : COTISATION + VOTRE NOM

DOSSIERS-2.jpg

Dossiers disponibles
– Bilinguisme des enfants et activités de soutien en français langue maternelle (FLAM) aux Pays-Bas
– Comment déclarer ses impôts aux Pays-Bas ?
– Successions internationales et régimes d’imposition (NL/FR)
– Le droit de la famille aux Pays-Bas (mariage et séparation)
– Que faire en cas d’urgence aux Pays-Bas ?
– Comment créer une association ou une fondation aux Pays-Bas ?

Association Français des Pays-Bas | Slangenburg 99 | Amsterdam | 1082 JV | Netherlands

Assadaaka Community: Iedereen welkom op Offerfeest maaltijd!

Van de vrienden van Assadaaka:

Beste, lieve mensen,

Vanaf donderdag 22 september wordt er in de Gerardus Majella Kerk, in samenwerking met Assadaaka Community, een offerfeest maaltijd bereid door de vrijwilligers van de Kerk. Deze feestelijke maaltijd is voor iedereen die wil komen. Wij nodigen u dan ook graag uit om mee te komen eten. Tijdens deze gastvrije maaltijd staan solidariteit en gezelligheid centraal, zodat mensen uit de buurt elkaar beter leren kennen.

Tijdens het Offerfeest vorige week is er door veel mensen gedoneerd, om te delen met de armen. Van deze donaties maken wij deze feestelijke en gastvrije maaltijd.

De datums van de offerfeest maaltijden zijn:

Donderdag 22 september en 29 september van half 4 tot 6
Donderdag 6 oktober en 13 oktober van half 4 tot 6

Het adres is: Lombokstraat 2 in Amsterdam Oost.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info of bellen naar (06-47440672).
Met vriendelijke groet,
Namens Assadaaka Community

uc?export=download&id=0BzXjFdbSv33Yc2VqSmh5NDlsU1E&revid=0BzXjFdbSv33YMDFhWHNVZ0FZemxWMjlmTy8rbmVxRkFadGpNPQ
De Vriendschap Community Assadaaka stelt zich ten doel:
Een laagdrempelige organisatie die verschillende groeperingen in de samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie en emancipatie te bevorderen met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond.
U kunt lid worden voor 5 euro per jaar!

U kunt ook een bedrag over maken op IBAN: NL22 ABNA 0489 3349 97 t.n.v. Assadaaka

Voor meer informatie tijdens kantooruren:
ASSADAAKA: Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam | Tel: (020) 75251310647440672 | IBAN: NL22 ABNA 0489 3349 97 | K.v.K. 40.53.87.25 | E. info@assadaaka.nl | W. www.assadaaka.nl

Iedereen welkom op Offerfeest maaltijd.doc

%d bloggers liken dit: