Categorie archieven: Sociale cohesie

Couscous en verhalen #MuseumPerronOost #Stadsdeel_Oost #WhyILoveYou

Why I Love You

8-20 juni 2013

Museum Perron Oost biedt twee weken lang uitzicht op de Algerijnse Sahara. Te zien is het videoportret van Oostbewoner Mellouki Cadat en zijn zoon Dewi. Ze maakten dit voor Why I Love You, een serie korte videoportretten van ouders en hun volwassen kinderen.

Ze laten zien wat ze in elkaar bewonderen en wat hen verwondert. De tentoonstelling is dagelijks te zien.

Why I Love You is een initiatief van Nies Medema en gaat over de relatie tussen generaties in een snel veranderende wereld. whyiloveyou.nl

Tijdens de opening op 8 juni van 18:00 tot 21:30 uur is er een couscousdiner met verhalen. De couscous uit de Sahara wordt gemaakt volgens een familierecept van de voorouders van Mellouki Cadat.

Kosten €15 per persoon, reserveren via

info@museumperronoost.nl.

Flyer (klik hier).

Paul Vught @ParoolAmsterdam over @Makassarplein: “Écht Feest”

Echt feest op MakassarpleinJournalist Paul Vugt van Het Parool heeft dit jaar gekozen om eens geen verslag te maken van het bevrijdingsfestival op het Museumplein en andere bekende locatie van Amsterdam maar… over het 5 mei viering in volkswijken. Dit jaar dus bij ons op het Makassarplein. Lees de samenvatting op de website van Het Parool en… koop snel de krant van het hele artikel is zeer de moeite waarde…

Nieuwe leden gezocht voor Wmo-raad i.o. Oost

Bericht Stadsdeel Oost:

“Sinds kort heeft Stadsdeel Oost een Wmo-raad die het stadsdeelbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over Wmo gerelateerde thema’s. De raad is op zoek naar nieuwe leden.

Deze raad is nog maar net opgericht en bestaat uit leden van de Ouderenadviesraad, Zeeburg Inclusief (ZIN) en Gehandicaptenbelangen Oost-Watergraafsmeer. De raad is nog op zoek naar nieuwe leden. Het streven van de Wmo-raad is om een representatieve afspiegeling te zijn van de bevolkingssamenstelling in stadsdeel Oost.

Bent u lid van een vrijwilligersorganisatie, vertegenwoordigt u belangen van mantelzorgers, (licht) verstandelijk gehandicapten of heeft u kennis en ervaring met GGZ problematiek? Vindt u het daarnaast belangrijk dat ook het perspectief van deze groepen geïntegreerd wordt in de Wmo-raad, neemt u dan contact op met Tanja Bubic.

Let op: leden van de Wmo-raad i.o. oost kunnen alleen namens een belangenorganisatie zitting nemen en dus niet op persoonlijke titel.

Tanja Bubic: t.bubic@oost.amsterdam.nl”

‘Amsterdam Oost is nu ook een beetje van mij!’

FunUp

 

FunUp gaat aan de slag met een nieuwe Oasis Game. Ditmaal op het Makassarplein in Amsterdam-Oost. "Op zoek naar het mooiste droombeeld dat buurtbewoners voor het Makassarplein kunnen bedenken en dat ze met elkaar gaan waarmaken."

FunUp

Stadsdeel Oost – Kom naar de conferentie versterking sociaal domein

 

Kom naar de conferentie versterking sociaal domein

28 december 2010

Maandag 24 januari 2011 organiseert stadsdeel Oost de Conferentie Versterking Sociaal Domein van 19.30 tot 22.30 uur in het stadsdeelhuis, Oranje Vrijstaatplein 2. Tijdens deze conferentie gaan we met sociale partners, raadsleden, bewoners, ondernemers en ambtenaren op zoek naar bouwstenen voor de visie Sociaal Domein

Stadsdeel Oost – Kom naar de conferentie versterking sociaal domein

iPhone app Verbeter de Buurt

De toepassing iPhone app Verbeter de BuurtDe nieuwe iPhone app Verbeter de Buurt (verder ‘VdB’) laadt snel: een mooi Google Map verschijnt. Meldingen en ideeën in de buurt worden zichtbaar Uitgangspunt is je GPS-locatie.

Informatief is VdB omdat het laat zien op een Google Map andere meldingen en ideeën in de straat / buurt / wijk / land. Ook worden meldingen en ideeën automatisch (na bevestiging via e-mail! ) geplaatst op de website www.verbeterdebuurt.nl. Zo onderscheidt zich m.i.deze toepassing van andere: het maakt namelijk zichtbaar waar jijzelf én anderen in de buurt mee bezig zijn. Een ‘community-gevoel’ ontstaat.

Interactief is VdB omdat via de website men kanreageren op meldingen en suggesties van anderen. Deze combinatie iPhone app / internet vind ik een zeer sterke punt, een ‘wild cat’.

Meerwaarde van VdB is dat men, behalve het melden van problemen ook positief aan de buurtleefbaarheid kan bijdragen door ideeën voor een betere buurt te delen.

Accuraat is VdB dankzij de geo-localisering van meldingen en ideeën en de mogelijkheid om met behulp van een ‘pin’ precieze locaties aan te geven (zie hierover mijn tip verderop).

Wat nog beter kan:
– Verfijning van de meldcategoriën. Ik mis ‘ zwerfafval’ en ‘Wrak op straat’. Ook zou je categoriën kunnen opnemen voor sociale veiligheid zoals bijvoorbeeld ‘enge plekken’ of ‘overlast asociale bewoners/tokkies’.
– Zorg voor melding per e-mail of sms wanneer iemand reageert (nu nog alleen mogelijk via de website) op een idee of probleem van een andere gebruiker.
– Tip: geef aan middels een ‘pop-up window’ dat het mogelijk is om de ‘pin’ te slepen naar de locatie die je precies wil aangeven. Dit t.b.v. gebruikersvriendelijkheid want anders denkt men dat het niet mogelijk is. Zie hierover een aantal andere iPhone recensies.
– Gebruik het symbool van een camera te gebruiken bij de knop ‘Foto maken’. Het is nu een niet veel zeggende ‘strandvakantie’ symbool. Ik had zelf niet gelijk in de fat dat men foto’s kan toevoegen ter illustratie van een probleem of idee.
– Zorg voor een locale caching van de gegevens! Wel handig in geval van crash of lege batterij. Zo voorkom je irritatie en ‘bindt’ je gde ebruikers door ze moeite te besparen en een veilig gevoel te geven.
– Zorg dat wie dat wenst gebeld kan worden waar mogelijk (samenwerking regelen van de ketenpartners!) door ambtenaren en andere professionals (politie, opbouwwerkers, woningcorporaties) n.a.v. een melding of idee. Hiervoor moet wel bij de instellingen (NAW gebruiker) een extra-veld gemaakt worden: tel/mobiel.
– Maak mogelijk om een verkeerde geplaatste idee of probleem achteraf te verplaatsten of te verwijderen.
– Ga precies na welke gegevens de lokale overheid wil ontvangen bij het in behandeling nemen van een melding of idee. Zijn dat alleen e-mail en/of mobielnummer van de indiener of zijn dat de volledige NAW?

Mooi is de mogelijkheid om een bericht over je melding/idee te posten op de bekende sociale media: Facebook, Twitter… Let op: de spelling van het automatische berichtje ‘interesante melding’ dat gepost wordt is dus momenteel niet correct. En dit berichtje wordt ook gebruikt bij het twitteren van ideeën! Dit maakt een slordig indruk en dit hoeft niet want het werkt verder prima.

Conclusie: Verbeter de buurt zal ik zeker gebruiken om mijn buurt te verbeteren. O.a. bij buurtschouwen d.w.z. wandelingen door de wijk waarbij de bewoners en buurtbeheer (gemeente, politie, sociaal werk en woningcorporaties) kunnen laten zien wat zij van hun buurt vinden en suggesties doorgeven om de buurt te verbeteren.

Inmiddels de eerste buurtmeldingen gemaakt en de eerste idee ingebracht.

De app is hier te downloaden (iTunes store)

Javacup We Can!

Op zondag 6 juni is het feest in de Javastraat met een straatvoetbalevent en een braderie.

Op zondag 6 juni is het feest in de Javastraat! Vanaf 10.30 uur staat de straat in het teken van braderie en straatvoetbal. Kinderen uit de buurt strijden om de felbegeerde JavaCup, er is muziek, een luchtkussen, een draaimolen en op de markt vindt u de beste koopjes! U mag dit jaarlijks terugkerende evenement niet missen!

,

Bewonersinitiatief Postzegelparkje Soembawastraat

Postzegelparkje Soembawastraat Indische Buurt Amsterdam

Bewonerscommissie Indië-Zeeburcht 4, 5, 7, 12 heeft het initiatief genomen voor een herinrichting van het parkje op de hoek Soembawastraat / Niasstraat in de Indische Buurt. De bewoners wensen dat dit parkje een postzegelparkje wordt, d.w.z. een gezellige groene trefpunt, een ontmoetingsplek in de Indische Buurt waar buurtbewoners zich thuisvoelen.

Op de hoek Soembawastraat / Niastrat is het parkje nog een verwaarloosde pleintje, met lelijke groen, stenige plekken en het voelt onveilig wegens asociale gedrag van een grote groep (60) bewoners met psychosociale stoornissen. Om de leefbaarheid van het parkje te vergroten en de sociale cohesie te versterken wil Bewonerscommissie Indië-Zeeburcht met verschillende partijen een projectplan opstellen waarin deze ruimte tot ontmoetingsplek ofwel een echte postzegelparkje wordt omgebouwd.

Gebleken is dat er veel enthousiasme onder bewoners bestaat om activiteiten te organiseren en gezamenlijk aan de herinrichting te werken. Sinds twee weken komen bewoners wekelijks op vrijdagen bij elkaar om activiteiten te organiseren en nadenken over het ontwerp. Afgelopen vrijdag 23 april j.l. is braingestormd over het nieuwe ontwerp onder begeleiding van landschapsarchitect Miek Witsenburg (nauw betrokken bij het VROM-traject Mooi Nederland).

Zie hier een fotoverslag van de bijeenkomst. Hieronder een korte video-impressie:

Met het opwaarderen van deze restruimte tot postzegelpark in de Indische Buurt willen de bewoners samen met deskundigen en het stadsdeel de kwaliteit van de openbare ruimte in de buurt aantrekkelijker maken en de ontmoetingen tussen verschillende generaties en culturen stimuleren. Het project moet ook als voorbeeld dienen voor de rest van het stadsdeel, andere stadsdelen en steden.

Welzijnsprojecten in de kijker met YouTube-festival

Hoe kunnen kunst en cultuur een positieve impuls geven aan de samenhang in een wijk? In Nederland bestaan veel projecten die helaas nog vaak een stille dood sterven. Kenniscentrum MOVISIE organiseert speciaal voor deze projecten een festival waarbij filmpjes van projecten meedingen naar een geldprijs. De genomineerden zijn bekend en er kan gestemd worden

Lees meer bij Zorg + Welzijn

, ,

%d bloggers liken dit: