Categorie archieven: MOVISIE

Studenten Omar Nahas op bezoek


Op verzoek van Omar Nahas (rode trui) gaf ik vanmiddag een mini workshop’sociale cohesie’ aan een groep studenten uit Amerika’. Aansluitend hebben wij de Kanaleneilandbuurt bezocht.

@JoostvAlkemade in Zorgwelzijn: Grenzeloos sturen in welzijn #buurtkracht

Prachtige weblog van Joost van Alkemade @JoostvAlkemade over  kloven en overbruggen tussen systeemwereld en leefwereld. Een aanrader. Lees snel!

Zelforganisatie van bewoners vraagt keiharde sturing in kader, voorwaarden, helpende regels voor een sociaal ondernemende samenleving. Wees niet bang voor samenwerking en kruisbestuiving, die je als gemeente niet zelf bedacht hebt! Accepteer coalities, stimuleer het toeval en geef innovatie de ruimte.Het is misschien wel een van de meest uitdagende rollen uit de geschiedenis, voor gemeenten. Om én ruimte te maken voor eigenaarschap van bewoners én lastig gedecentraliseerd beleid in te voeren met bezuinigingen. (…)  Volg je hart, maak fouten en werk samen in vertrouwen. Ik heb niet de ambitie om een illusionist te worden. Ik ga als bewoner in mijn eigen stad de handen verder uit mijn mouwen steken!

Meer via Zorgwelzijn – Grenzeloos sturen in welzijn.

Postzegelpark Indische Buurt: op het bordes bij Prinses Máxima

Eind 2009 meldt een bewonerscommissie via verbeterdebuurt.nl bij het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg overlast van een grote groep oudere alcoholistische zwervers. De overlast concentreert zich op een verwaarloosd pleintje van de Makassarbuurt, een risicogebied met cameratoezicht en preventief fouilleren. De gebruikers van het pleintje, Marokkaanse vrouwen, kinderen en bejaarden blijven weg.

Digitale Buurtschouw

 

8 november t/m 3 december: Digitale buurtschouw in de Dudokbuurt en de Eendrachtsparkbuurt in Nieuw-West. Iedereen kan meedoen: meld je ideeën, klachten en verbeterpunten hier!        

 

Digitale Buurtschouw Wat vind jij van jouw buurt? Heb je ideeën om jouw buurt te verbeteren? Is er bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, een gevaarlijke kruising of veel zwerfafval? Of heb je een goed idee, zoals bloembakken aan lantaarnpalen of een gezamenlijke groentetuin?

Bij de digitale buurtschouw kun je jouw wensen, klachten en ideeën doorgeven. Zo werk je samen met buurtbeheer, het stadsdeel én je buren aan een betere buurt.

 

 

We Can: geïnterviewd door Agnes Jongerius

Jongerius interviewt Change Maker Mellouki Cadat

We Can: voorzitter FNV Jongerius interviewt Change Maker Cadat

Women Inc. Festival: Agnes Jongerius (vrz vakcentrale FNV) interviewt mij over de We Can campagne. Ik ben Change Maker in Amsterdam Oost. Met jongerenorganisatie Asri organiseer ik acties in de buurt onder het motto ‘Stop geweld tegen vrouwen’.

Nominatie filmfestival | Amsterdam – Indische buurt e.o. (De Echo)

Nominatie filmfestival
Redactie – 4 november 2009

ZEEBURG – ‘Studio 52nd maakt theater’ (YezWeCan) en ‘Jalan Jalan’ (Kunstenaars&CO), twee initiatieven uit de Indische buurt, zijn genomineerd voor een prijs van het landelijke online Kunst en Cultuur voor je Wijk filmfestival.

Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Maar op welke manier gebeurt dat? Op die vraag wil Movisie antwoord geven door middel van het ‘Kunst en Cultuur voor je Wijk’ filmfestival

Lees meer bij De Echo…

Welzijnsprojecten in de kijker met YouTube-festival

Hoe kunnen kunst en cultuur een positieve impuls geven aan de samenhang in een wijk? In Nederland bestaan veel projecten die helaas nog vaak een stille dood sterven. Kenniscentrum MOVISIE organiseert speciaal voor deze projecten een festival waarbij filmpjes van projecten meedingen naar een geldprijs. De genomineerden zijn bekend en er kan gestemd worden

Lees meer bij Zorg + Welzijn

, ,

Proeftuin voor ambtenaren: Weg achter dat bureau!

In MOVISIES 6, oktober 2009 een artikel over mijn VNG-proeftuin:

Proeftuin voor ambtenaren: Weg achter dat bureau!
Openbaar artikel voor Moeilijk bereikbare doelgroepen (Movisie) ingediend door M. Cadat op di, 09/29/2009 – 16:29.

Baltus Simson, wijkcoördinator EKG-buurt en Driemond, stadsdeel Amsterdam ZuidoostIn MOVISIES 6, oktober 2009, een interview met Simon Baltus, deelnemer proeftuin ‘Moeilijk bereikbare doelgroepen’:
‘Hoezo zijn jongeren en allochtonen moeilijk bereikbare doelgroepen? Ambtenaren zijn zelf moeilijk bereikbaar. Als zij achter hun bureau vandaan komen en in de wijk hun gezicht laten zien, ontstaat het contact vanzelf. Dat is de belangrijkste uitkomst van de proeftuin ‘Moeilijk bereikbare doelgroepen’.

Lees meer op de VNG-site In actie met burgers!

T.A.B.O.E. Asri

Jongerenorganisatie Asri organiseert de bijeenkomst “T.A.B.O.E. en nu”. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ze wordt geïnitieerd door Jongerenorganisatie Asri in samenwerking met MOVISIE en het stadsdeel Zeeburg. Ze vindt plaats op 29 september 2009 om 18.00 uur in de Batjanstraat 13 te Amsterdam.

”Amsterdamse jongeren willen in gesprek gaan met professionals om de taboe onderwerpen en jongeren problematiek rondom seksualiteit te bespreken. T.A.B.O.E. heeft betrekking op vijf begrippen: Tolerantie, Aandacht, Begrip, Ontwikkeling en Educatie. Tolerantie staat voor het accepteren van de denkwijze en het gedachtegoed van een ander, zonder een vooroordeel te hebben, de ruimte geven om te luisteren naar wat een ander zegt. Aandacht heeft te maken met de grotere aandacht die er volgens ons hoort te zijn voor taboeonderwerpen, zoals: beeldvorming over seks, Islam & seksualiteit, grenzen stellen en loverboys. Verder is Begrip opbrengen voor ieders grenzen nodig, respect voor ieders mening. Dat kun je bereiken als jongeren zich, blijven Ontwikkelen en daarvoor ook de kans krijgen. Daarvoor is Educatie nodig, voldoende kennis om met taboeonderwerpen om te gaan en kennis van algemeen geldende regels hiervoor”.

U kunt zich aanmelden via de mail: info@asri.nl of telefonisch op het volgend nummer 020-33 78 571/06-16 27 36 35 (ook voor vragen en opmerkingen)

Zie ook de website van de We Can Campagne (eind maken aan alle geweld tegen vrouwen): www.wecan.nl

MOVISIE – Kunst en cultuur als bindmiddel voor de wijk!

Op 29 oktober 2009 organiseert MOVISIE een “Meet en Greet” bijeenkomst Kunst en cultuur als bindmiddel voor de wijk! Bent u betrokken of wilt u betrokken worden bij projecten waarin culturele interventies worden ingezet als bindmiddel in de wijk? Meld u dan aan voor deze kennis- en uitwisselingsdag.

Lees meer bij MOVISIE….

%d bloggers liken dit: