Categorie archieven: Movisie

Learning for Change: Interactive Play to Engage New Ways of Thinking

September 21, 2017
Abbie Caldas
Through a series of games and role-play, we explored participatory community engagement: how educational and societal structures can oppress the marginalised – and some techniques to overcome this. Ensuring communities can trust and feel empowered to share their perspective is critical in creating change.
As almost strangers, we entered the room knowing only about each other that we shared a curiosity in empowerment and education. An hour later, we had drummed together, stood on chairs, been lead blind, created languages, sculpted personas, and changed the rules. Through a series of interactive games, we explored the art of participatory community engagement and developed an intimacy, unachievable by a standard lecture. There were only seconds to jot down notes, but it didn’t matter because the understanding was in our bodies and the experience, maybe more so than in words in our notebooks.
The lead facilitator, Luc Opdebeeck, shared inspiration from Brazilian Paulo Freire’s “Pedagogy of the Oppressed,” which explores how to liberate people through a process of critical awareness. A somewhat radical perspective, it requires an openness to embrace change. As participants of this workshop experienced, there is a partnership between facilitator and learners which empowers dialogue and self awareness. One person does not have all the answers s/he must impart onto passive students; we can learn, work, and live together, in a continuously evolving relationship. Stemming from this theory, the “Theatre of the Oppressed” developed by Augusto Boal, also Brazilian, uses images and actions to communicate rather than words. Eager to try it out, workshop participants trusted the process and released their own creativity and playfulness, which opened up opportunities for deeper dialogue.
By applying these games, we quickly developed group cohesion and a safe space to experiment and express ourselves. We played a rhythm on a drum as we introduced our names and performed an action which represented something we are not. Highly encouraged to get involved, it brought us into the moment, not able to be distracted and think about something else. We were then lead around the room, eyes closed, by a partner who created a language as we went along. People looked for new ideas and pushed their own boundaries. Facilitated reflection is a key component to these games and after some laughs, we were asked where and how are we blind in life? When do we have to just trust others and go with the flow?
Further games invited more questions: What does “oppression” look like? What is your position of power? What happens when rules change? What is your limit? When are we victims of the system?
How can we change those systems that are not working?
We concluded with the recognition that we are all actors. In such a group setting, people can project their reality onto the actors which can facilitate discussion of difficult topics. Through this method, participants become more aware and more active in their own lives and it is important to work with the heart as well as the mind. With a grassroots approach of participatory engagement using theatre, communities are trained to use these tools themselves, so there is never an end to this process. This powerful approach highlights how we must understand the system in order to change it.
  • Luc Opdebeeck is the Director of Formaat, a workplace for Participatory Drama: http://www.formaat.org. He works with marginalised people facing issues of community conflict, minority rights, homelessness, mental illness and other ethical dilemmas.
  • Co-Facilitator Mellouki Cadat-Lampe is a senior advisor for Movisie, a centre for social development, promoting citizen participation and independence: http://www.movisie.com
  • Jamila Talla is the Chair of the Foundation “Voice Of Afghan Women”

Studenten Omar Nahas op bezoek


Op verzoek van Omar Nahas (rode trui) gaf ik vanmiddag een mini workshop’sociale cohesie’ aan een groep studenten uit Amerika’. Aansluitend hebben wij de Kanaleneilandbuurt bezocht.

KIS: Interventie radicalisering uitgelicht: training Diamant van S-IPI

KIS februari 2015 – De Diamanttraining van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI) is een van de meest doorontwikkelde interventies tegen radicalisering. Deze methode wil moslimjongeren helpen die door identiteitsconflicten een verhoogd risico hebben op crimineel gedrag of radicalisering. Uit onderzoek van het EU-project SAFIRE blijkt dat de interventie een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Kennisplatform Integratie & Samenleving duikt dieper in deze methode.

Sociale stabiliteit volgens het KIS

Sociale stabiliteit
Radicalisering en spanningen tussen groepen liggen onder een vergrootglas. Vaak gaat de aandacht uit naar incidenten. Er is echter juist grote behoefte aan kennis en methodes om deze spanningen te herkennen en te voorkomen.

@JoostvAlkemade in Zorgwelzijn: Grenzeloos sturen in welzijn #buurtkracht

Prachtige weblog van Joost van Alkemade @JoostvAlkemade over  kloven en overbruggen tussen systeemwereld en leefwereld. Een aanrader. Lees snel!

Zelforganisatie van bewoners vraagt keiharde sturing in kader, voorwaarden, helpende regels voor een sociaal ondernemende samenleving. Wees niet bang voor samenwerking en kruisbestuiving, die je als gemeente niet zelf bedacht hebt! Accepteer coalities, stimuleer het toeval en geef innovatie de ruimte.Het is misschien wel een van de meest uitdagende rollen uit de geschiedenis, voor gemeenten. Om én ruimte te maken voor eigenaarschap van bewoners én lastig gedecentraliseerd beleid in te voeren met bezuinigingen. (…)  Volg je hart, maak fouten en werk samen in vertrouwen. Ik heb niet de ambitie om een illusionist te worden. Ik ga als bewoner in mijn eigen stad de handen verder uit mijn mouwen steken!

Meer via Zorgwelzijn – Grenzeloos sturen in welzijn.

Postzegelpark Indische Buurt: op het bordes bij Prinses Máxima

Eind 2009 meldt een bewonerscommissie via verbeterdebuurt.nl bij het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg overlast van een grote groep oudere alcoholistische zwervers. De overlast concentreert zich op een verwaarloosd pleintje van de Makassarbuurt, een risicogebied met cameratoezicht en preventief fouilleren. De gebruikers van het pleintje, Marokkaanse vrouwen, kinderen en bejaarden blijven weg.

Ontmoeting als remedie tegen radicalisering plattelandsjongeren

Vrijwillige Inzet: P005 Ontmoeting als remedie tegen radicalisering plattelandsjongeren

Logo Radicaal Jong

In dorpen rond steden dreigt de ‘Lonsdale’-problematiek toe te nemen. Autochtone jongeren koesteren er vaak negatieve vooroordelen over allochtonen en neigen naar radicale oplossingen. Hun onwerkelijke beelden kunnen gecorrigeerd worden via contact en dialoog.

Verhoogd risico
Plattelandsjongeren zijn vatbaar voor een vijandige houding jegens allochtonen. Jongeren hebben sowieso radicalere denkbeelden dan volwassenen. Op het platteland spelen daarnaast het gebrek aan normale positieve contacten met allochtonen, de hogere jeugdwerkloosheid, verveling en het relatief lage opleidingsniveau een rol. Vooral in dorpen rond middelgrote steden waar veel allochtonen wonen, ontstaan culturele spanningen. Deze kunnen bijvoorbeeld escaleren in het uitgaansleven.

Digitale Buurtschouw

 

8 november t/m 3 december: Digitale buurtschouw in de Dudokbuurt en de Eendrachtsparkbuurt in Nieuw-West. Iedereen kan meedoen: meld je ideeën, klachten en verbeterpunten hier!        

 

Digitale Buurtschouw Wat vind jij van jouw buurt? Heb je ideeën om jouw buurt te verbeteren? Is er bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, een gevaarlijke kruising of veel zwerfafval? Of heb je een goed idee, zoals bloembakken aan lantaarnpalen of een gezamenlijke groentetuin?

Bij de digitale buurtschouw kun je jouw wensen, klachten en ideeën doorgeven. Zo werk je samen met buurtbeheer, het stadsdeel én je buren aan een betere buurt.

 

 

We Can: geïnterviewd door Agnes Jongerius

Jongerius interviewt Change Maker Mellouki Cadat

We Can: voorzitter FNV Jongerius interviewt Change Maker Cadat

Women Inc. Festival: Agnes Jongerius (vrz vakcentrale FNV) interviewt mij over de We Can campagne. Ik ben Change Maker in Amsterdam Oost. Met jongerenorganisatie Asri organiseer ik acties in de buurt onder het motto ‘Stop geweld tegen vrouwen’.

Nominatie filmfestival | Amsterdam – Indische buurt e.o. (De Echo)

Nominatie filmfestival
Redactie – 4 november 2009

ZEEBURG – ‘Studio 52nd maakt theater’ (YezWeCan) en ‘Jalan Jalan’ (Kunstenaars&CO), twee initiatieven uit de Indische buurt, zijn genomineerd voor een prijs van het landelijke online Kunst en Cultuur voor je Wijk filmfestival.

Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Maar op welke manier gebeurt dat? Op die vraag wil Movisie antwoord geven door middel van het ‘Kunst en Cultuur voor je Wijk’ filmfestival

Lees meer bij De Echo…

%d bloggers liken dit: