Wetenschap

Elly Waterman

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } Elly Waterman, mis en ligne par: cadat. De voorzitter van Wikimedia Nederland aan het woord (afsluiting conferentie).