Categorie archieven: Wetenschap

De canon van de gerontologie

image Paul van der Kooij, van Vilans, maakt mij attent via LinkedIn op een nieuwe Canon: de Canon van de Gerontologie. Een initiatief van Ria Wijnen, lector gerontologie Tilburg,  die Paul heeft ondersteund.

De Canonsite is een mooie vormgegeven gerontologische site met een duijdelijke indeling: lichaam; Individu; Samenleving; Geheugen; Gezondheid. Ik mis nog een rubriek ‘Oudere migranten’.

Welkom bij de Canon van de Gerontologie. Een site met veel informatie over de ouder wordende mens, bijeengebracht door een keur aan deskundigen van wetenschappelijke instellingen in Nederland.

Migrantenorganisaties ingekapseld | Nieuws uit Amsterdam

 

menebhi_15.jpg

Kantoor van het KMAN aan de Ferdinand Bolstraat in 1983. Foto Historisch Beeldarchief Migranten / IISG

De afgelopen decennia is het progressieve Amsterdam erin geslaagd om migrantenorganisaties in te kapselen en ze vervolgens af te danken, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. In Rotterdam daarentegen was het rechtse Leefbaar niet in staat om de macht van migrantenorganisatie te breken.

Lees meer bij Nieuws uit Amsterdam…

 

CBS – Leven in Nederland

Binnenkort verschijnt de publicatie Leven in Nederland. Deze publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij bevat dan ook een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De gegevens worden uitgebreid beschreven. In een aantal essays worden de cijfers nader geïnterpreteerd. Bovendien werpen de essays een blik op de komende jaren. Het boek kunt u hieronder downloaden.

Lees meer bij het CBS…Technorati Tags: , ,

nrc.nl – Rapport: miljoenen voor wijken nutteloos

Den Haag, 13 mei. De honderden miljoenen euro’s die woningcorporaties jaarlijks in leefbaarheid in wijken investeren, hebben geen enkel nut. Overlast en onveiligheid nemen niet af, in sommige gevallen juist toe.

Lees meer bij het NRC…
Zie ook de publicatie ‘Banen of barbecues’ van het Wetenschappelijke Bureau van GroenLinks…

Technorati labels:

Zorg en Welzijn: Canon Sociaal Werk ‘revolutionair vernieuwd’

Hans Martin Don, de Eindhovense wethouder voor zorg en welzijn, lanceerde dinsdag de nieuwe Canon Sociaal Werk tijdens het jubileumcongres van Fontys Hogeschool Sociale Studies. In 50 hoofdstukken geeft de digitale canon – http://www.canonsociaalwerk.eu/nl – de belangrijkste mijlpalen weer in de geschiedenis van het Nederlandse en Vlaamse sociaal werk.

De canon begint bij het vroegmiddeleeuwse Concilie van Tours en eindigt bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) Tot 1900 beschrijft de canon in twintig hoofdstukken de opkomst van de zorg voor armen en bijzondere groepen zoals psychiatrisch patiënten, gevangenen, kinderen en jongeren

Lees meerr bij Zorg en Welzijn…

Burgermonitor 2008:

Burgermonitor 2008 – 4.6 Verbondenheid met de eigen buurt

In Zeeburg voelt men zich meer dan gemiddeld verbonden met zijn buurt.

77 % van de Amsterdammers voelt zich verbonden met de buurt, 34% voelt zich zeer verbonden met de buurt. Acht procent van de Amsterdammers voelt zich niet verbonden met de buurt en 13% staat er neutraal tegenover. Lees verder bij de Gemeente Amsterdam.

Zorg en Welzijn | Home | ‘Politieke elite wakkert angstgevoelens over diversite

Het bange Nederland22 OKT 2008 Door Alexandra Sweers  ‘De afkeer van diversiteit en het opkomende nationalisme in Nederland is te wijten aan de politieke elite. Deze elite maakt de burgers bang voor alles wat anders is dan de eigen cultuur. Dat schrijven de auteurs in het boek ‘Het bange Nederland, een pleidooi voor een open samenleving’, dat dinsdag gepresenteerd werd.  – De wetenschappers Jan Willem Duyvendak, Ewald Engelen en Ido de Haan roepen met dit pamflet op tot een beschavingsoffensief.

Zorg en Welzijn | Home | ‘Politieke elite wakkert angstgevoelens over diversite

Tags:

Volkskrantblog – Evelien Tonkens – Bang Nederland

door Evelien Tonkens “Een bekrompen, provinciaal, xenofoob en nationalistisch land zijn we geworden. We zijn de doodlopende straat van nationale canons, terrorismepaniek en racisme in geslagen, die alleen in malaise kan eindigen. We moeten acuut op onze schreden terugkeren. Terug naar een open cultuur. De meerderheidscultuur niet langer opleggen aan nieuwkomers, en leren omgaan met meningsverschillen. Erkennen dat mensen op meer plaatsen thuis kunnen zijn. Ophouden met economisch nationalisme, koopkrachtgaranties en herverdeling van inkomens, en werk maken van kansengelijkheid en competitie. Aldus het gister verschenen boek Het bange Nederland van wetenschappers Ewald Engelen, Ido de Haan en Jan Willem Duyvendak – niet te verwarrren met Wijnand, de ex-politicus.”

Lees verder bij Volkskrantblog – Evelien Tonkens – Bang Nederland

Tags: , , , ,

MOVISIE: ‘Duurzame interetnische contacten op school’

 

E-zine Ruimte voor Verdieping 14 oktober 2008 Ruimte voor Verdieping is het E-zine behorende bij de regeling Ruimte voor Contact, die duurzame interetnische contacten stimuleert. In de vijfde Ruimte voor Verdieping die verschijnt staat het thema ‘duurzame interetnische contacten op school’ centraal.

MOVISIE – E-zine Ruimte voor Verdieping

Interetnische contacten op school: bevorderen deze contacten begrip en integratie? Lees hierover de kritische studie van Flip Lindo (IMES) over ‘Interetnische contacten tussen scholieren in het voortgezet onderwijs’. Deze studie heeft Lindo verricht i.o.v. het WODC. Ik zat vanuit NIZW/MOVISIE in de begeleidingscommissie. Het rapport bevat een analyse en waardering van het onderzoek rond interetnische contacten op school binnen het paradigma van de contacthypothese (Allport). Lindo concludeert dat ‘noch voor de ontwikkeling van interetnische vriendschapsrelaties, noch voor het ontstaan van interetnisch conflict is er een duidelijke lijn te ontdekken in de gepresenteerde resultaten.’ Hij beveelt pilotcohortonderzoek aan. De studie kunt u bij WODC downloaden.

Zorg en Welzijn: interview met Tariq Ramadan

 

image Zorg + Welzijn Magazine 4, april 2008 Filosoof Tariq Ramadan, bruggenbouwer in Rotterdam – Sociaal werkers moeten burgers het gevoel geven erbij te horen Binnenkort komt de filosoof en islamoloog Tariq Ramadan met zijn visie op het Rotterdamse integratiedebat. Welke problemen spelen er en welke praktische middelen zijn er om hieraan te werken? Sociale projecten in de buurt zijn erg belangrijk. Door Mellouki Cadat en Ephraïm Patty

De Egyptisch-Zwitserse Tariq Ramadan (1962) oogst veel bewondering met zijn pleidooi voor een Europese Islam. In zijn visie, genaamd New We, moeten moslims in overeenstemming kunnen leven met hun geloof, terwijl zij ook daadwerkelijk deel uitmaken van de westerse samenleving. Doordat hij veel jonge moslims weet te bereiken zien velen hem als bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims. Ook wordt de charismatische filosoof gezien als iemand die een positieve invloed heeft op het voorkomen van moslimradicalisme

 

%d bloggers liken dit: