Categorie archieven: Religie

Stadsdeel subsidieert Iftars

Wijzing beleid ten aanzien van het subsidiëren van iftars
Stadsdeel Zeeburg wijzigt het beleid ten aan zien van het subsidiëren van iftars ten laste van het budget Eenmalige Bewoners initia tie ven (buurtbudget).
Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan wordt genuttigd na zons ondergang. Tot nu toe was het voor vrijwilligersorganisaties mogelijk een beroep te doen op het budget “Eenmalige Bewonersinitiatieven (buurtbudget)” van stadsdeel Zeeburg voor het organi seren van een iftarmaaltijd. Dit bud get is echter met name bestemd voor een malige activiteiten in de buurt. De organisatie van een iftar door de vrijwil ligers organi­saties vormt feitelijk geen eenmalig initiatief meer maar een jaarlijks terugkerende activiteit.
Vanaf 2010 beschouwt het stadsdeel het organiseren van een iftar als een reguliere activiteit die uit de subsidie Activiteitenprogramma’s Vrijwilligersorganisaties (Civil Society) moet worden bekostigd. Vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen uit het budget Activiteitenpro gramma’s Vrijwilligers organisaties worden vanaf 2010 uitgesloten van het indienen van een subsidieaanvraag voor het organiseren van een iftar ten laste van het buurtbudget. Voor 2009 geldt een overgangsregeling voor de subsidiering van iftars.

Kijk voor meer informatie op de website van stadsdeel Zeeburg.

Nieuw: landelijk netwerk van islamitische vrouwen (livn)

Het LIVN is een landelijk netwerk van (islamitische) vrouwen die zich inzetten voor de verbetering van de positie van islamitische vrouwen. Door met elkaar informatie en best practices uit te wisselen, samen te werken en ervaring en kennis op te doen, kunnen wij onze doelgroep op een effectievere en efficiëntere manier helpen. Het doel van het netwerk is – op dit moment – vooral het…

View Original Article

Tags: , , , ,

Interreligieuze Werkplaats: Religie is vast verbonden met allochtone jongeren

 

16 juli 2008 Aan het einde van het gesprek lichten zijn ogen op. ,,Er waren toch problemen in de Ru Paré? Die stond bekend als een zeer zwakke basisschool. Dat hebben we aangepakt. Er zijn nieuwe, gemotiveerde leraren gekomen, één leerkracht komt zelfs helemaal vanuit Den Helder. Dit jaar gaat er voor het eerst een leerling van de Ru Paré naar het VWO.”

Interreligieuze Werkplaats – Nieuws

Tags van Technorati: ,,

Zorg+Welzijn: ‘Radicale ideeën begrijpen is niet hetzelfde als rechtvaardigen’

28 APR 2008

Sociale professionals hebben tot taak om de discussie met radicale jongeren levend te houden. Op het Zorg+Welzijn congres ‘Radicaal Jong’ stelt gastspreker en islamoloog Tariq Ramandan: ‘Wil je de juiste vragen stellen, moet je de radicale denkbeelden begrijpen.’

Door Carolien Stam – Doorvragen, radicale ideeën ter discussie stellen. Op die manier kan de social worker radicale jongeren helpen een kritische houding in een vrije samenleving te ontwikkelen. Voorwaarde is dat de sociale professional begrijpt hoe de ideeën in elkaar steken. Op religieus en politiek gebied, maar ook vanuit de psychologische dimensie van radicalisering. 

Lees verder bij Zorg+Welzijn.

Liveleak verwijdert Fitna – Multimedia – nrc.next

 

scl1

Liveleak verwijdert Fitna ANP Vandaag 21:48 Laatst gewijzigd Vandaag 22:00 Leestijd 01:02 Rijswijk, 28 maart. De film Fitna van Geert Wilders is vrijdagavond van de internetsite Liveleak.com verwijderd. Dat staat in een verklaring op de website te lezen. Volgens de verklaring zouden medewerkers van de site zijn bedreigd. Het zou gaan om ernstige bedreigingen.  Lees verder op NRC-Next: Liveleak verwijdert Fitna – Multimedia – nrc.next

Geert Wilders: Fitna the Movie online op www.liveleak.com

scl2

scl4

Abbtoy.jpg (image)

Abbtoy (met dank aan H.B.)

image

Fitna-bijeenkomst MRZ

scl3

Naar aanleiding van de film Fitna van Geert Wilders organiseert de Marokkaanse Raad
Zeeburg / MRZ een bijeenkomst op 20 maart 2008 om 19.00 uur in de Meevaart, Balisstraat 48 te Amsterdam.

Polarisatie Indische Buurt Zeeburg

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } 

Photo by Cadat   
Polarisatie Indische Buurt Zeeburg, mis en ligne par: cadat.

 

Op de foto: een affiche van Hizb ut-Tahrir-jongeren NL op een reclamezuil, hoek Zeeburgerdijk / Celebestraat / Borneostraat, net voorbij de spoorweg. Wij zijn hier in een ‘Krachtwijk’ van Vogelaar. Vermoedelijk is deze affiche vannacht wild geplakt. Over de poster heen, een rechtsradicale / radicale christelijke leuzen: ‘Stop Islam overlast, Islam blaast zichzelf op, Christus = Koning’.

Lees verder →

Pamflet Hizb ut Tahrir in de brievenbus

logo_hizb_ut_tahrir_wikipedia ‘Het verdedigen van de Edele Koran is een Islamitische plicht’. Zo luidt de titel van een pamflet (gedateerd 12 december 2007) ondertekend ‘De jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland‘ die vanavond in mijn brievenbus lag. Ik woon in de Indische buurt van Amsterdam (stadsdeel Zeeburg). Aanleiding van het pamflet is dat

"Bepaalde personen in Nederland, gesteund door anderen, zijn vastberaden een film te maken over de Edele Koran."

Deze jongeren stellen dat zij hopen dat

"De moslims zich als individuen en in groepen zullen bewegen om de symbolen van Allah (swt) te eren en om hun godsdienst te verdedigen."

Het pamflet is een oproep aan moslims in Nederland om ‘deze moenkar (kwaad) terecht te wijzen en niet stil te zijn.’ Men wil ‘zo de campagnes die het beeld van Islam in dit land proberen te vervormen, tegen te houden’.

Het zal de lezer van dit bericht al duidelijk zijn dat de campagne gericht is tegen het voornemen van Geert Wilders om een film over het Koran te maken. Volgens een (omstreden) artikel uit de Engelstalige Wikipedia verwerpt Hizb ut Tahrir (Bevrijdingspartij) geweld. Het gaat wel om een radicale pan-islamitische partij die een islamitische staat nastreeft. Een staat die alle moslimse landen zou verenigen. Mij opvalt hoe zeer zij zich eigenlijk Nederlands opstellen. In navolging van initiatieven van de laatste weken sterven zij ook naar een beweging. Zij zijn een campagne begonnen. Geen spoor van oproep tot geweld in de pamflet. Wel een oproep om zich mondig op te stellen en een ‘weerwoord te bieden’ Een beetje à la SP door pamfletten in de buurt te verspreiden. Daarmee geven zij een eigen invulling aan actief burgerschap als een islamitische plicht. De toegang tot de moderniteit gaat via de Islam. De vraag is uiteraard of er hier niet om een negatieve uidtrukking van burgerschap gaat die radicalisering in de hand werkt. Volgens de AIVD heeft Hizb ut Tahrir  invloed in Nederland op delen van de Turkse gemeenschap. Voorts schrijft de AIVD in antwoord op kamervragen:

"De organisatie Hizb-ut-Tahrir staat echter niet op een bevriezingslijst vermeld, omdat noch de EU noch de VN van mening is dat de Hizb-ut-Tahrir een terroristische organisatie is. De Nederlandse regering beschikt vooralsnog niet over informatie die tot een ander oordeel zou moeten leiden. Naar aanleiding van de aanslagen in Londen worden in het VK momenteel de mogelijkheden onderzocht om de HUT op nationaal niveau te verbieden. De Nederlandse regering volgt deze ontwikkelingen en zal, wanneer zij daar aanleiding toeziet op basis van inhoudelijke argumenten, bezien of haar standpunt inzake de HUT aanpassing behoeft"

%d bloggers liken dit: