Categorie archieven: Radicalisering

KIS: Interventie radicalisering uitgelicht: training Diamant van S-IPI

KIS februari 2015 – De Diamanttraining van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI) is een van de meest doorontwikkelde interventies tegen radicalisering. Deze methode wil moslimjongeren helpen die door identiteitsconflicten een verhoogd risico hebben op crimineel gedrag of radicalisering. Uit onderzoek van het EU-project SAFIRE blijkt dat de interventie een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Kennisplatform Integratie & Samenleving duikt dieper in deze methode.

Sociale stabiliteit volgens het KIS

Sociale stabiliteit
Radicalisering en spanningen tussen groepen liggen onder een vergrootglas. Vaak gaat de aandacht uit naar incidenten. Er is echter juist grote behoefte aan kennis en methodes om deze spanningen te herkennen en te voorkomen.

Ontmoeting als remedie tegen radicalisering plattelandsjongeren

Vrijwillige Inzet: P005 Ontmoeting als remedie tegen radicalisering plattelandsjongeren

Logo Radicaal Jong

In dorpen rond steden dreigt de ‘Lonsdale’-problematiek toe te nemen. Autochtone jongeren koesteren er vaak negatieve vooroordelen over allochtonen en neigen naar radicale oplossingen. Hun onwerkelijke beelden kunnen gecorrigeerd worden via contact en dialoog.

Verhoogd risico
Plattelandsjongeren zijn vatbaar voor een vijandige houding jegens allochtonen. Jongeren hebben sowieso radicalere denkbeelden dan volwassenen. Op het platteland spelen daarnaast het gebrek aan normale positieve contacten met allochtonen, de hogere jeugdwerkloosheid, verveling en het relatief lage opleidingsniveau een rol. Vooral in dorpen rond middelgrote steden waar veel allochtonen wonen, ontstaan culturele spanningen. Deze kunnen bijvoorbeeld escaleren in het uitgaansleven.

MDI publiceert Jaarverslag 2008

Meer dan helft gemelde strafbare uitingen op internet gericht tegen Moslims, Marokkanen en TurkenTechnorati labels: , , ,

Artikel Dagblad Metro: http://metropoint.metro.lu/20090609_MetroHolland.pdf

Soirée cinéma avec Karim Traïdia

Jeudi 18 Juin 2009 \ 19.30 \ Cinéma avec le réalisateur Karim Traïdia (La fiancée polonaise) et son film Les Diseurs de Vérité (2000) \ Studio-K Amsterdam.
Une soirée très intéressante en perspective sous la conduite de Mellouki Cadat, francais établi à Amsterdam (ancien conseiller municipal de ce Stadsdeel et actif dans de nombreux projets et associations):
Programme:
19.30: Ouverture de la salle.
20.00: Introduction de Karim Traïdia par Mellouki Cadat (Cinéma Zeeburg)
20.15: Projection du film Les Diseurs de Vérité (74 min)
21.30: Débat avec Karim Traïdia sur le thème de ‘La Quête de l’identité. À la recherche du moi profond.’
22.15: Clôture suivie d’un apéritif.

Lire plus sur Le Lion Bleu…

Technorati labels: , ,

Domota sur le chat du Monde: “Le mouvement n’est pas près de s’arrêter”

Elie Domota : “Le mouvement n’est pas près de s’arrêter” – Société – Le Monde.fr

Elie Domota :
LEMONDE.FR | 27.02.09 | 16h11 • Mis à jour le 27.02.09 | 18h13

Chris : Etes-vous satisfait des résultats obtenus la nuit dernière ?

Elie Domota : Dans l’ensemble, oui. Cela concerne uniquement les salariés des entreprises adhérentes des organisations patronales. Nous allons mettre en œuvre une procédure d’extension de l’accord à l’ensemble des salariés de la Guadeloupe dans les prochains jours.

Jongeren op het platteland

  Pakket 4: Jongeren op het platteland – workshop jongerenparticipatie in de gemeente
Programmaleiders:
dhr. M. Cadat (Movisie) en dhr. A. Sprinkhuizen (Netwerk
Platteland/Movisie) en mw. D. van Lieshout (Plattelandsjongeren
Gelderland)
Locatie: Dorpshuis Stroe in Barneveld

Pormes en Duyvendak: vertrouwen en integriteit

Sam_pormes_wijnand_duyvendak Twee jaar geleden heeft de Eerste Kamerfractie van GroenLinks het vertrouwen in senator Pormes opgezegd. Het partijbestuur van GroenLinks heeft hem geroyeerd en verzocht zijn zetel op te geven. Hij zou de partij niet volledig en juist over zijn radicale verleden geïnformeerd hebben. Kiezersbedrog. De senator is uiteindelijk opgestapt.
Nu blijkt een soortgelijke kwestie met Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak te spelen.

Lees verder →

Peter Siebelt

Peter Siebelt (foto rechts) stuurde mij eergisteren een e-mail: “Met grote interesse las ik uw reactie op uw website over het Tweede Kamerlid Martin Bosma die het MDI en uw persoontje in de Tweede Kamer ter discussie stelde.”

Peter Siebelt gaat een artikel over mij publiceren. HIj legt het eerst aan mij voor. Siebelt: “Ter informatie en correctie stuur ik u onderstaand in het kort de gegevens zoals ik die binnen enkele dagen ga publiceren. (…) Er is namelijk meer te vertellen over uw linkse politieke activistische verleden. Gedurende uw werkzaamheden voor Juquin was ik namelijk ook in Parijs en had het vakmatige ‘genoegen’ uw activiteiten iets nader te mogen aanschouwen. Activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met uw huidige bezigheden. Het lezerspubliek en de Nederlandse belastingbetaler heeft recht op deze informatie mede omdat u een publieke positie (heeft) bekleed en – om welke reden dan ook – deze gegevens aan hen heeft onthouden.”

Bij het lezen van het verhaal blijkt dat Siebelt’s artikel grotendeels uit knip-en-plakwerk uit mijn publicaties bestaat. Publicaties die weinig of niks mee te maken hebben met mijn ‘politieke verleden’, zoals bijvoorbeeld mijn familiegeschiedenis. Peter Siebelt combineert dit met een eigenaardige beschrijving van de Franse politieke scene van de jaren tachtig. Hij concludeert het artikel met een aantal aantijgingen aan mijn adres:

Lees verder →

Peter Siebelt

Peter Siebelt (foto rechts) stuurde mij eergisteren een e-mail: “Met grote interesse las ik uw reactie op uw website over het Tweede Kamerlid Martin Bosma die het MDI en uw persoontje in de Tweede Kamer ter discussie stelde.”

Peter Siebelt gaat een artikel over mij publiceren. HIj legt het eerst aan mij voor. Siebelt: “Ter informatie en correctie stuur ik u onderstaand in het kort de gegevens zoals ik die binnen enkele dagen ga publiceren. (…) Er is namelijk meer te vertellen over uw linkse politieke activistische verleden. Gedurende uw werkzaamheden voor Juquin was ik namelijk ook in Parijs en had het vakmatige ‘genoegen’ uw activiteiten iets nader te mogen aanschouwen. Activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met uw huidige bezigheden. Het lezerspubliek en de Nederlandse belastingbetaler heeft recht op deze informatie mede omdat u een publieke positie (heeft) bekleed en – om welke reden dan ook – deze gegevens aan hen heeft onthouden.”

Bij het lezen van het verhaal blijkt dat Siebelt’s artikel grotendeels uit knip-en-plakwerk uit mijn publicaties bestaat. Publicaties die weinig of niks mee te maken hebben met mijn ‘politieke verleden’, zoals bijvoorbeeld mijn familiegeschiedenis. Peter Siebelt combineert dit met een eigenaardige beschrijving van de Franse politieke scene van de jaren tachtig. Hij concludeert het artikel met een aantal aantijgingen aan mijn adres:

Lees verder →

%d bloggers liken dit: