Categorie archieven: Lokale democratie

Nationalité et Citoyenneté : réflexions autour du cas Néerlandais

Un texte paru en… décembre 1993… dans la revue européenne Liber de Pierre Bourdieu…

Citoyenneté́ et nationalité́ : quels rapports ces deux termes entretiennent-ils aux Pays-Bas ? Traditionnellement, être le national d’un pays, c’est aussi en être le citoyen. Inversement, le citoyen ne se réalise comme tel qu’au sein de la nation.
Depuis la révision constitutionnelle néerlandaise de 1983, cette confusion juridico-politique est ici remise en cause. Une citoyenneté municipale a été accordée aux étrangers. On assiste actuellement à un découplage des notions de citoyenneté et de nationalité à l’occasion d’un réaménagement de L’Etat-Nation. Faciliter l’intégration des immigrés apparait aujourd’hui lié à la reconnaissance du droit (politique) de cité des étrangers.
Ceci impose que l’on pense autrement la nationalité et la citoyenneté.

Flatpack Democracy in Nederland

Flatpack democracy oftewel zelfbouw-democratie is een nieuwe werkwijze van, voor en door inwoners die meebeslissen over overheidsbeleid en – binnen democratische randvoorwaarden – overheidsondersteuning krijgen met als perspectief het herstel van de gebrekkige lokale democratie.

Lees meer: https://www.scribd.com/book/405035890

TSV: De haperende lokale democratie – en hoe het beter kan

De lokale democratie hapert. Dat constateert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken in zijn voorjaarsnummer. Bijna de helft van de mensen komt niet meer stemmen voor de gemeenteraad, en degenen die in 2018 wel kwamen, maakten de lokale partijen het grootst, in een versplinterd politiek landschap. Ondertussen breken democratische vernieuwingen als burgertoppen, burgerpanels en burgerbegrotingen niet echt door

Lees meer: https://www.movisie.nl/publicatie/tijdschrift-sociale-vraagstukken-voorjaar-2019

Nieuwe vormen van democratie

Waar denk je aan bij vernieuwende vormen van democratie? Dat is de centrale vraag in deze eerste blog van een tiendelige serie over Open Overheid en democratie. Aan het woord komen Merel Heijke, Martijn Kool en Hans Alberse. Merel is consultant inzicht en sturingsadvies bij KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten) en sterk betrokken bij Democratic Challenge. Martijn is directeur van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie en oud-partijvoorzitter van een lokale afdeling van een politieke partij. Hans is oud-raadslid, oud-wethouder in de gemeente Rheden en oud-burgemeester binnen de gemeente Lingewaal en Oude-IJsselstreek; ooit begonnen als vrijwilliger in een wijkcentrum en sinds vorig jaar als zelfstandige werkzaam als adviseur Vernieuwing Democratie

Lees meer…

Handreiking Digitale Democratie

Begin 2017 nam Netwerk Democratie in samenwer- king met Waag Society en het Ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief een project rond lokale digitale democratie op te zetten. Inspiratie hiervoor was het Europese D-CENT project waarbij verschillende e-democratie projecten vanuit heel Europa zijn samengebracht. Het doel was Nederlandse gemeenten kennis te laten maken met een aantal digitale participatietools en de betrokken ontwikkelaars. Gemeenten werden uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops, waarin zij kennis op konden doen over verschillende Europese ontwikkelingen in de digitale democratie. Om het gebruik van dit soort tools te stimuleren, heeft Netwerk Democratie het initiatief genomen om de opgedane kennis en ervaringen te bundelen in deze handreiking.
Deze Handreiking Digitale Democratie beoogt voorbeel- den te geven van bestaande digitale democratie praktij- ken. Daarnaast biedt het lokale overheden een leidraad om met de bestaande instrumenten aan de slag te gaan.
Deze handreiking is praktisch van aard, en omvat geen uitgebreide wetenschappelijke analyse van ‘de’ digitale democratie. Beschreven zijn praktijkervaringen op lokaal niveau, die naar voren kwamen tijdens gesprekken, bijeenkomsten en workshops in het afgelopen jaar.
Deze publicatie is mede tot stand gekomen door inzich- ten samen te brengen van experts en toolontwikkelaars op het gebied van de digitale democratie uit binnen- en buitenland:
Citizens Foundation, People’s Assembly, Decide Madrid, Waag Society, VNG, KING Pilotstarter, OpenStadsdeel Amsterdam, Argu, YouMee, Councilwise, Petities.nl, SIDN fonds en Movisie.

Download hier de handreiking…

Overheid en burgers werken samen aan betere leefomgeving

“Kijk, daar lagen ze in de struiken, de dronken mannen.” Mellouki Cadat-Lampe wijst naar een klein parkje dat er prima bijligt in de herfstzon. In 2009 was dit nog een dichtbegroeid, smerig plantsoen. Via een melding bij het platform Verbeterdebuurt zorgde Cadat-Lampe ervoor dat het parkje in zijn wijk werd opgeknapt. Verbeterdebuurt is een van de manieren voor de overheid om het contact met burgers te verbeteren: een overheid die op een open manier het contact aangaat met inwoners krijgt meer waardering en bereikt meer.

Lees meer…

Digitaal democratiseren | Movisie

De e-democratie is in opkomst: via digitale platforms, apps, sociale media, blogs en polls laten burgers steeds vaker van zich horen over het beleid. Zowel op eigen initiatief, als op uitnodiging van de overheid. Met als gezamenlijk doel: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak. Hoe werkt het in de praktijk?

Lees meer: Digitaal democratiseren | Movisie

Dit artikel is verschenen in het kader van het Movisie project Online Burgerbetrokkenheid.

%d bloggers liken dit: