Categorie archieven: Web/Technologie

Artikel: Digitale burgerbetrokkenheid in Nederland

Een proeftuin digitale democratie brengt actieve burgers, bestuurders en ambtenaren van gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee jaar in een experiment bij elkaar. Provincies en gemeenten mobiliseren en versterken online burgerbetrokkenheid bij lokaal beleid. De stand van zaken.

Lees meer bij Netwerk Democratie…

Glasvezelkastje XS4ALL: geen afdeekplaatje geleverd

Glasvezeltjes hangen buiten het kastje…

Glasvezelkastje XS4ALL: geen afdekplaatje. Glasvezeltjes hangen buiten

Digitale Buurtschouw

 

8 november t/m 3 december: Digitale buurtschouw in de Dudokbuurt en de Eendrachtsparkbuurt in Nieuw-West. Iedereen kan meedoen: meld je ideeën, klachten en verbeterpunten hier!        

 

Digitale Buurtschouw Wat vind jij van jouw buurt? Heb je ideeën om jouw buurt te verbeteren? Is er bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, een gevaarlijke kruising of veel zwerfafval? Of heb je een goed idee, zoals bloembakken aan lantaarnpalen of een gezamenlijke groentetuin?

Bij de digitale buurtschouw kun je jouw wensen, klachten en ideeën doorgeven. Zo werk je samen met buurtbeheer, het stadsdeel én je buren aan een betere buurt.

 

 

iPhone app Verbeter de Buurt

De toepassing iPhone app Verbeter de BuurtDe nieuwe iPhone app Verbeter de Buurt (verder ‘VdB’) laadt snel: een mooi Google Map verschijnt. Meldingen en ideeën in de buurt worden zichtbaar Uitgangspunt is je GPS-locatie.

Informatief is VdB omdat het laat zien op een Google Map andere meldingen en ideeën in de straat / buurt / wijk / land. Ook worden meldingen en ideeën automatisch (na bevestiging via e-mail! ) geplaatst op de website www.verbeterdebuurt.nl. Zo onderscheidt zich m.i.deze toepassing van andere: het maakt namelijk zichtbaar waar jijzelf én anderen in de buurt mee bezig zijn. Een ‘community-gevoel’ ontstaat.

Interactief is VdB omdat via de website men kanreageren op meldingen en suggesties van anderen. Deze combinatie iPhone app / internet vind ik een zeer sterke punt, een ‘wild cat’.

Meerwaarde van VdB is dat men, behalve het melden van problemen ook positief aan de buurtleefbaarheid kan bijdragen door ideeën voor een betere buurt te delen.

Accuraat is VdB dankzij de geo-localisering van meldingen en ideeën en de mogelijkheid om met behulp van een ‘pin’ precieze locaties aan te geven (zie hierover mijn tip verderop).

Wat nog beter kan:
– Verfijning van de meldcategoriën. Ik mis ‘ zwerfafval’ en ‘Wrak op straat’. Ook zou je categoriën kunnen opnemen voor sociale veiligheid zoals bijvoorbeeld ‘enge plekken’ of ‘overlast asociale bewoners/tokkies’.
– Zorg voor melding per e-mail of sms wanneer iemand reageert (nu nog alleen mogelijk via de website) op een idee of probleem van een andere gebruiker.
– Tip: geef aan middels een ‘pop-up window’ dat het mogelijk is om de ‘pin’ te slepen naar de locatie die je precies wil aangeven. Dit t.b.v. gebruikersvriendelijkheid want anders denkt men dat het niet mogelijk is. Zie hierover een aantal andere iPhone recensies.
– Gebruik het symbool van een camera te gebruiken bij de knop ‘Foto maken’. Het is nu een niet veel zeggende ‘strandvakantie’ symbool. Ik had zelf niet gelijk in de fat dat men foto’s kan toevoegen ter illustratie van een probleem of idee.
– Zorg voor een locale caching van de gegevens! Wel handig in geval van crash of lege batterij. Zo voorkom je irritatie en ‘bindt’ je gde ebruikers door ze moeite te besparen en een veilig gevoel te geven.
– Zorg dat wie dat wenst gebeld kan worden waar mogelijk (samenwerking regelen van de ketenpartners!) door ambtenaren en andere professionals (politie, opbouwwerkers, woningcorporaties) n.a.v. een melding of idee. Hiervoor moet wel bij de instellingen (NAW gebruiker) een extra-veld gemaakt worden: tel/mobiel.
– Maak mogelijk om een verkeerde geplaatste idee of probleem achteraf te verplaatsten of te verwijderen.
– Ga precies na welke gegevens de lokale overheid wil ontvangen bij het in behandeling nemen van een melding of idee. Zijn dat alleen e-mail en/of mobielnummer van de indiener of zijn dat de volledige NAW?

Mooi is de mogelijkheid om een bericht over je melding/idee te posten op de bekende sociale media: Facebook, Twitter… Let op: de spelling van het automatische berichtje ‘interesante melding’ dat gepost wordt is dus momenteel niet correct. En dit berichtje wordt ook gebruikt bij het twitteren van ideeën! Dit maakt een slordig indruk en dit hoeft niet want het werkt verder prima.

Conclusie: Verbeter de buurt zal ik zeker gebruiken om mijn buurt te verbeteren. O.a. bij buurtschouwen d.w.z. wandelingen door de wijk waarbij de bewoners en buurtbeheer (gemeente, politie, sociaal werk en woningcorporaties) kunnen laten zien wat zij van hun buurt vinden en suggesties doorgeven om de buurt te verbeteren.

Inmiddels de eerste buurtmeldingen gemaakt en de eerste idee ingebracht.

De app is hier te downloaden (iTunes store)

ScribeFire for Chrome

Just installing the ScribeFire extension… I wish to give it a try..

Transparant overheid: kapvergunningen

Dankzij het nieuwe Zeeburgse digitaal systeem, kan iedereen, erg snel en eenvoudig op de hoogte worden gesteld van kapvergunningen in haar/zijn postcodegebied.
Voorbeeld:

Kapvergunningen
14 april 2010
Gevraagde kapvergunning

* Javaplantsoen t.h.v. no. 6 (1095CS) voor het kappen van 2 bomen (Carpinus Betulus – haagbeuk), omdat er veranderingen plaatsvinden in het Jongeren Productie Huis. Er worden elders in het plantsoen 2 nieuwe bomen (Magnolia Grandiflora) geplant.

De aanvragen zijn gedurende twee weken na de dag van publicatie in te zien bij de receptiebalie in het stadsdeelkantoor. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg, Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam, t.a.v. afdeling Bureau Vergunningen. Er kan ook mondeling gereageerd worden na een telefonische afspraak, telefoon (020) 608 0169.
Verleende kapvergunning

* Javaplein 7 (1095 CH); voor het kappen van 1 boom (prunus) in de tuin van het pand omdat de benedenverdieping uitgebouwd wordt; (verzenddatum besluit: 6 april 2010).

Bron: Stadsdeel Zeeburg.

Zorg en Welzijn – Weblog Anneke Krakers: Twittert u al?

Anneke KrakersAfgelopen week was ik op een erg leuk congres: Slimmer werken 2.0. Ik wil u er graag iets over vertellen want ik denk dat het welzijnswerk nog wat meer 2.0 kan worden. Gezien de omvang van deze blog doe ik dat beknopt en wat adhoc maar via de links wijs ik u verder de weg en kunt u een en ander verbinden.

Lees meer bij Zorg en Welzijn…T

echnorati Tags: , ,

ZeeburgTV van start

ZeeburgTV is een initiatief van Annemieke Pesch, ondernemer van het Timorplien gebouw. Deze online video/TV-zender is ondergebracht bij stichting HierTV en wordt door glasvezelinternetprovider InterNL.net ondersteund. Er is gekozen om in Zeeburg deze zender te starten van wegen de aanwezigheid van een glasvezel-infrastructuur: Bewoners, bedrijven, instellingen en de overheid kunnen hun informatie online plaatsen.  Het aanbod is al redelijk: TV-uitzendingen (laatste uit 23 januari j.l.), video’s thematisch ingedeeld,  een ZeeburgGids en een interessante Agenda van Zeeburg. De website heeft een zoekfunctie en een TV / Wii versie. De kwaliteit van de video’s – voorafgegaan door reclame – loopt uiteen maar het geheel geeft een frisse kijk in de keuken van Zeeburg. In de rubriek ‘Zeeburger van de week’ worden actieve bewoners zoals Ahmed el Mesri, Peter van Lier of Simone Hoogevorst (video boven), aan het woord gelaten. In de rubriek ‘Dat kan beter’ valt op hoe actief het Marokkaans Platform Zeeburg haar belangen behartigt. En in de rubriek Wonen presenteert o.a. Civic Zeeburg – de lokale welzijnsinstelling – haar activiteiten. Minpunt: de data ontbreken. Men weet dus niet wanneer de video’s gemaakt en online geplaats zijn.

ZeeburtTV is absoluut een aanrader.

Tags van Technorati: ,,,,

Socialimagineers – faciliteert en realiseert bij inzet van web 2.0 in organisaties

Kennis delen met online communities

Online communities zijn bedoeld om te faciliteren bij het delen van kennis en het verbinden van groepen mensen. Een combinatie van internet en offline informele bijeenkomsten zorgt voor een verbinding tussen de verschillende stakeholders. Door onze unieke aanpak en netwerktoegang, wordt het voor u mogelijk om voort te bouwen op bestaande netwerken die zich al georganiseerd hebben rondom het onderwerp waarover u kennis wilt uitwisselen.

* meer informatie over online communities

IPhone

Blogwriter is een toepassing waarmee mogelijk is met de iPhone 3G te bloggen.

%d bloggers liken dit: