Categorie archieven: Veiligheid

Paul Vught @ParoolAmsterdam over @Makassarplein: “Écht Feest”

Echt feest op MakassarpleinJournalist Paul Vugt van Het Parool heeft dit jaar gekozen om eens geen verslag te maken van het bevrijdingsfestival op het Museumplein en andere bekende locatie van Amsterdam maar… over het 5 mei viering in volkswijken. Dit jaar dus bij ons op het Makassarplein. Lees de samenvatting op de website van Het Parool en… koop snel de krant van het hele artikel is zeer de moeite waarde…

Verslag Buurtschouw Instroomhuis d.d. 1-12-2010

buurtschouw_instroomhuis_niasstraat Woensdag 1 december heeft een buurtschouw van het Instroomhuis in de Oostelijke gedeelte Indische Buurt plaatsgevonden. Aanwezig waren 5 bewoners uit het Instroomhuis, de Zeeburgerdijk, de Niasstraat en het Ceramplein en 6 professionals (Instroomhuisteam en Stadsdeel Oost). Ik was erbij als buurtbewoner. Wij hebben – de bewoners – de route bepaald: Zeeburgerdijk, Kramatweg, Niasstraat, brugingang Flevopark, hoofdingang Flevopark, Javaplantsoen, Soembawastraat, Ceramplein. Na een warme soep om 12 uur, heeft de groep buurtschouwers de kou (gevoelstemperatuur van min 15!) getrotseerd. Tevens, heeft men, zoals Teamleider Instroomhuis Ferdinand van de Velde, het mooi vertelt in een interview met Buurtleven.nl, elkaar gevonden. Ferdinand: ‘de buurtschouw is een manier om de buurt en elkaar beter te leren kennen’. Het interview met Ferdinand lees je bij Buurtleven.nl De route en foto’s van de buurtschouw vind je hier

Lees verder →

iPhone app Verbeter de Buurt

De toepassing iPhone app Verbeter de BuurtDe nieuwe iPhone app Verbeter de Buurt (verder ‘VdB’) laadt snel: een mooi Google Map verschijnt. Meldingen en ideeën in de buurt worden zichtbaar Uitgangspunt is je GPS-locatie.

Informatief is VdB omdat het laat zien op een Google Map andere meldingen en ideeën in de straat / buurt / wijk / land. Ook worden meldingen en ideeën automatisch (na bevestiging via e-mail! ) geplaatst op de website www.verbeterdebuurt.nl. Zo onderscheidt zich m.i.deze toepassing van andere: het maakt namelijk zichtbaar waar jijzelf én anderen in de buurt mee bezig zijn. Een ‘community-gevoel’ ontstaat.

Interactief is VdB omdat via de website men kanreageren op meldingen en suggesties van anderen. Deze combinatie iPhone app / internet vind ik een zeer sterke punt, een ‘wild cat’.

Meerwaarde van VdB is dat men, behalve het melden van problemen ook positief aan de buurtleefbaarheid kan bijdragen door ideeën voor een betere buurt te delen.

Accuraat is VdB dankzij de geo-localisering van meldingen en ideeën en de mogelijkheid om met behulp van een ‘pin’ precieze locaties aan te geven (zie hierover mijn tip verderop).

Wat nog beter kan:
– Verfijning van de meldcategoriën. Ik mis ‘ zwerfafval’ en ‘Wrak op straat’. Ook zou je categoriën kunnen opnemen voor sociale veiligheid zoals bijvoorbeeld ‘enge plekken’ of ‘overlast asociale bewoners/tokkies’.
– Zorg voor melding per e-mail of sms wanneer iemand reageert (nu nog alleen mogelijk via de website) op een idee of probleem van een andere gebruiker.
– Tip: geef aan middels een ‘pop-up window’ dat het mogelijk is om de ‘pin’ te slepen naar de locatie die je precies wil aangeven. Dit t.b.v. gebruikersvriendelijkheid want anders denkt men dat het niet mogelijk is. Zie hierover een aantal andere iPhone recensies.
– Gebruik het symbool van een camera te gebruiken bij de knop ‘Foto maken’. Het is nu een niet veel zeggende ‘strandvakantie’ symbool. Ik had zelf niet gelijk in de fat dat men foto’s kan toevoegen ter illustratie van een probleem of idee.
– Zorg voor een locale caching van de gegevens! Wel handig in geval van crash of lege batterij. Zo voorkom je irritatie en ‘bindt’ je gde ebruikers door ze moeite te besparen en een veilig gevoel te geven.
– Zorg dat wie dat wenst gebeld kan worden waar mogelijk (samenwerking regelen van de ketenpartners!) door ambtenaren en andere professionals (politie, opbouwwerkers, woningcorporaties) n.a.v. een melding of idee. Hiervoor moet wel bij de instellingen (NAW gebruiker) een extra-veld gemaakt worden: tel/mobiel.
– Maak mogelijk om een verkeerde geplaatste idee of probleem achteraf te verplaatsten of te verwijderen.
– Ga precies na welke gegevens de lokale overheid wil ontvangen bij het in behandeling nemen van een melding of idee. Zijn dat alleen e-mail en/of mobielnummer van de indiener of zijn dat de volledige NAW?

Mooi is de mogelijkheid om een bericht over je melding/idee te posten op de bekende sociale media: Facebook, Twitter… Let op: de spelling van het automatische berichtje ‘interesante melding’ dat gepost wordt is dus momenteel niet correct. En dit berichtje wordt ook gebruikt bij het twitteren van ideeën! Dit maakt een slordig indruk en dit hoeft niet want het werkt verder prima.

Conclusie: Verbeter de buurt zal ik zeker gebruiken om mijn buurt te verbeteren. O.a. bij buurtschouwen d.w.z. wandelingen door de wijk waarbij de bewoners en buurtbeheer (gemeente, politie, sociaal werk en woningcorporaties) kunnen laten zien wat zij van hun buurt vinden en suggesties doorgeven om de buurt te verbeteren.

Inmiddels de eerste buurtmeldingen gemaakt en de eerste idee ingebracht.

De app is hier te downloaden (iTunes store)

Bewonersinitiatief Postzegelparkje Soembawastraat

Postzegelparkje Soembawastraat Indische Buurt Amsterdam

Bewonerscommissie Indië-Zeeburcht 4, 5, 7, 12 heeft het initiatief genomen voor een herinrichting van het parkje op de hoek Soembawastraat / Niasstraat in de Indische Buurt. De bewoners wensen dat dit parkje een postzegelparkje wordt, d.w.z. een gezellige groene trefpunt, een ontmoetingsplek in de Indische Buurt waar buurtbewoners zich thuisvoelen.

Op de hoek Soembawastraat / Niastrat is het parkje nog een verwaarloosde pleintje, met lelijke groen, stenige plekken en het voelt onveilig wegens asociale gedrag van een grote groep (60) bewoners met psychosociale stoornissen. Om de leefbaarheid van het parkje te vergroten en de sociale cohesie te versterken wil Bewonerscommissie Indië-Zeeburcht met verschillende partijen een projectplan opstellen waarin deze ruimte tot ontmoetingsplek ofwel een echte postzegelparkje wordt omgebouwd.

Gebleken is dat er veel enthousiasme onder bewoners bestaat om activiteiten te organiseren en gezamenlijk aan de herinrichting te werken. Sinds twee weken komen bewoners wekelijks op vrijdagen bij elkaar om activiteiten te organiseren en nadenken over het ontwerp. Afgelopen vrijdag 23 april j.l. is braingestormd over het nieuwe ontwerp onder begeleiding van landschapsarchitect Miek Witsenburg (nauw betrokken bij het VROM-traject Mooi Nederland).

Zie hier een fotoverslag van de bijeenkomst. Hieronder een korte video-impressie:

Met het opwaarderen van deze restruimte tot postzegelpark in de Indische Buurt willen de bewoners samen met deskundigen en het stadsdeel de kwaliteit van de openbare ruimte in de buurt aantrekkelijker maken en de ontmoetingen tussen verschillende generaties en culturen stimuleren. Het project moet ook als voorbeeld dienen voor de rest van het stadsdeel, andere stadsdelen en steden.

We Can: geïnterviewd door Agnes Jongerius

Jongerius interviewt Change Maker Mellouki Cadat

We Can: voorzitter FNV Jongerius interviewt Change Maker Cadat

Women Inc. Festival: Agnes Jongerius (vrz vakcentrale FNV) interviewt mij over de We Can campagne. Ik ben Change Maker in Amsterdam Oost. Met jongerenorganisatie Asri organiseer ik acties in de buurt onder het motto ‘Stop geweld tegen vrouwen’.

Stadsdeel Zuidoost – De week van Elvira Sweet (39)

De week van Elvira Sweet (39)
23 september 2009

Week 39 2009

Gisteren heb ik na vele uitingen van woede en ongerustheid via mijn mails en telefoons er voor gekozen om naar Kraaiennest te gaan. Inmiddels had ik ook vernomen dat de beheerder van de Speeltuin erg ontdaan was na het schietincident dat plaats vond op zijn werkplek.

Lees verder bij Elvira Sweet…

CBS – Leven in Nederland

Binnenkort verschijnt de publicatie Leven in Nederland. Deze publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij bevat dan ook een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De gegevens worden uitgebreid beschreven. In een aantal essays worden de cijfers nader geïnterpreteerd. Bovendien werpen de essays een blik op de komende jaren. Het boek kunt u hieronder downloaden.

Lees meer bij het CBS…Technorati Tags: , ,

%d bloggers liken dit: