Categorie archieven: Culturele spanningen

MDI publiceert Jaarverslag 2008

Meer dan helft gemelde strafbare uitingen op internet gericht tegen Moslims, Marokkanen en TurkenTechnorati labels: , , ,

Artikel Dagblad Metro: http://metropoint.metro.lu/20090609_MetroHolland.pdf

Actiecomité Steun Tariq Ramadan

Actiecomité opgericht voor Tariq Ramadan.

Burgers uit heel Nederland hebben het afgelopen weekend het actiecomitécomité ‘Steun Tariq’ opgericht om Prof. Tariq Ramadan te steunen in de hetze die tegen hem gaande is. Middels de site http://www.steuntariq.nl én http://www.wijsteunen.nl/tariqramadan kunnen burgers hun handtekening plaatsen onder de steunbetuiging voor Tariq Ramadan.

– Steuntariq.nl
– Elsevier: Rotterdam verder met adviseur Tariq Ramadan

Technorati Tags: , , ,

A mi-parcours : 13 paragraphes adoptés sur… 141

Les délégués continuent ce matin, de façon officieuse, leur examen du texte évolutif. La session commence en fait vers midi avec près d’une heure de retard. Être en retard semble une constante des réunions de l’ONU. Du moins à en juger par celle-ci. C’est peut-être voir les choses par le petit bout de la lorgnette, je vous le concède, mais c’est bien ennuyeux pour ceux et celles qui sont à l’heure.

Leren van stedelijke geweld

In het vierde nummer (2008 – 4) van Agora, tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, publiceren Vasco Lub en ik het artikel ‘Leren van stedelijk geweld’. (“West-Europese steden worden steeds vaker geconfronteerd met ernstige rellen. Oude noties over de beteugeling van stedelijk geweld volstaan niet meer. Het geweld is beter te beheersen wanneer we ons losmaken van improductieve beleidstegenstellingen.”)

Dat nummer van Agora heeft Imaginaire stad en is half december beschikbaar. Lees hier alvast online het inleidend artikel:

Najaarsconferentie Platteland 2008

18.15 uur. De borrel van de najaarsconferentie 2008 begint in congrescentrum De Werelt bij Lunteren. Vanmiddag heb ik een workshop over culturele contrasten op het platteland gegeven. De Najaarsconferentie is een initiatief van Netwerk Platteland in samenwerking met Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de provincies Gelderland en Utrecht. De opening werd verricht door dhr. C. van der Knaap, burgemeester van Ede. Tijdens deze twee-daagse conferentie kunnen de deelnemers kiezen uit een gevarieerd programma. Studenten van de Christelijke hogeschool Ede maken een verslag en filmpjes die te zien zijn op deze website. Collega Ard Sprinkhuizen heeft aan de SCP-publicatie ‘Platteland van alle Nederlanders’ meegewerkt. Zie hier de website van MOVISIE. Morgen geeft hij hierover een workshop.

Workshop Colourful Neighbourhoods and the Management of Diversity

Op 7 november verzorg ik in Luxembourg een worskhop over sociaal werk in de multiculturele buurt in het kader van de Algemene Vergadering van het Europees Vrijwilligerscentrum.

The next CEV General Assembly will be held at the European Parliament premises in Luxembourg on 7th and 8th of  November 2008. The conference will focus on “Volunteering and Intercultural Dialogue”, CEV’s contribution to the European Year of Intercultural Dialogue 2008. We will be exploring and defining the meaning of “Intercultural Dialogue”, its different aspects with which volunteering can be related to, and present good practice of CEV members as well as of the invited organisations on how volunteering can foster intercultural dialogue and intercultural learning.
Blogged with the Flock Browser

Tags: , , ,

Peter Siebelt

Peter Siebelt (foto rechts) stuurde mij eergisteren een e-mail: “Met grote interesse las ik uw reactie op uw website over het Tweede Kamerlid Martin Bosma die het MDI en uw persoontje in de Tweede Kamer ter discussie stelde.”

Peter Siebelt gaat een artikel over mij publiceren. HIj legt het eerst aan mij voor. Siebelt: “Ter informatie en correctie stuur ik u onderstaand in het kort de gegevens zoals ik die binnen enkele dagen ga publiceren. (…) Er is namelijk meer te vertellen over uw linkse politieke activistische verleden. Gedurende uw werkzaamheden voor Juquin was ik namelijk ook in Parijs en had het vakmatige ‘genoegen’ uw activiteiten iets nader te mogen aanschouwen. Activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met uw huidige bezigheden. Het lezerspubliek en de Nederlandse belastingbetaler heeft recht op deze informatie mede omdat u een publieke positie (heeft) bekleed en – om welke reden dan ook – deze gegevens aan hen heeft onthouden.”

Bij het lezen van het verhaal blijkt dat Siebelt’s artikel grotendeels uit knip-en-plakwerk uit mijn publicaties bestaat. Publicaties die weinig of niks mee te maken hebben met mijn ‘politieke verleden’, zoals bijvoorbeeld mijn familiegeschiedenis. Peter Siebelt combineert dit met een eigenaardige beschrijving van de Franse politieke scene van de jaren tachtig. Hij concludeert het artikel met een aantal aantijgingen aan mijn adres:

Lees verder →

%d bloggers liken dit: