Categorie archieven: Vrouwenemancipatie

Vrouwen zichtbaarder in de buurt

Ruimte maken voor vrouwelijk leiderschap en emancipatie in buurt en stad is op veel verschillende manieren te bereiken, ontwikkelen of vast te grijpen. Tijdens de 27e editie van Buurtcommunities vertellen drie initiatiefnemers over hun aanpak

Lees meer: https://www.buurtwijs.nl/content/vrouwen-zichtbaarder-de-buurt

Traduction en Français : https://www.scribd.com/document/412927417/Femmes-de-quartier-plus-visibles

Javacup: WE CAN!

Op 6 juni 2010 organiseert de ondernemersvereniging Javastraat voor de 9e keer de jaarlijkse ‘Javacup’: hét voetbaltoernooi voor de jeugd van de Indische buurt, in de Javastraat te Amsterdam. Op twee velden op de Javastraat, tussen de Celebesstraat en de Sumatrastraat, strijden de kinderen in teams van vijf spelers die elk worden gesponsord door een winkelier, stadsdeel Oost of Samen Indische Buurt.

Lees meer bij We Can…

Javacup We Can!

Op zondag 6 juni is het feest in de Javastraat met een straatvoetbalevent en een braderie.

Op zondag 6 juni is het feest in de Javastraat! Vanaf 10.30 uur staat de straat in het teken van braderie en straatvoetbal. Kinderen uit de buurt strijden om de felbegeerde JavaCup, er is muziek, een luchtkussen, een draaimolen en op de markt vindt u de beste koopjes! U mag dit jaarlijks terugkerende evenement niet missen!

,

We Can: campagne Huiselijk Geweld in Oost

De coalitie PvdA, GroenLinks en D66 pakt huiselijk geweld aan. In het programmaakoord 2010-2014 van de coalitie PvdA, GroenLinks en D66 staat:

Huiselijk geweld het stadsdeel uit.
Slachtoffers die vaak in isolement leven dienen te weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Via de ouder-kindcentra (OKC’s) en de huisartsenposten moet er meer informatie beschikbaar komen voor de slachtoffers. Huiselijk geweld moet uit de taboesfeer en in de openbaarheid gebracht worden middels discussie, campagnes en gerichte aanpak. Daders dienen meteen uit huis geplaatst te worden.”

We Can Oost

WE CAN stopt geweld tegen vrouwen in Amsterdam-Oost.
Verslag: Lin Tabak & Mellouki Cadat

Stoere oplossingen bedachten ze, de deelnemers aan de jongerenbijeenkomst van We Can in Het Karrewiel in Amsterdam-Oost, eind maart, zoals het adopteren van de campagne door een voetbalclub, en degelijke oplossingen, zoals het coachen van leerkrachten, ouders en leerlingen op een van de belangrijkste ‘vindplaatsen’ van geweld tegen vrouwen: de school. Het eerste idee krijgt wellicht een vervolg op 6 juni tijdens de jaarlijkse Javacup.

Ze, dat zijn een stuk of vijftien jongeren van multiculturele organisatie Asri die zich achter We Can heeft geschaard, de mondiale campagne voor het stoppen van geweld tegen vrouwen die 2004 in India begon en vorig jaar ook Nederland heeft bereikt – waar inmiddels ruim 400 change makers, verschilmakers, zijn.

Lees meer…

We Can – Asrijongeren

WE CAN – Jongerenactie Asri

In het kader van de internationale vrouwendag heeft jongerenorganisatie Asri een actie opgezet om de We CAN campagne te ondersteunen en een geluid tegen vrouwengeweld te laten horen. Word een CHANGEMAKER!

We Can: geïnterviewd door Agnes Jongerius

Jongerius interviewt Change Maker Mellouki Cadat

We Can: voorzitter FNV Jongerius interviewt Change Maker Cadat

Women Inc. Festival: Agnes Jongerius (vrz vakcentrale FNV) interviewt mij over de We Can campagne. Ik ben Change Maker in Amsterdam Oost. Met jongerenorganisatie Asri organiseer ik acties in de buurt onder het motto ‘Stop geweld tegen vrouwen’.

%d bloggers liken dit: