Community Building

Elly Waterman

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } Elly Waterman, mis en ligne par: cadat. De voorzitter van Wikimedia Nederland aan het woord (afsluiting conferentie).

[[:common:UserBryan]]

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } [[:common:UserBryan]], mis en ligne par: cadat. Presentatie Wikipedia Commons (gemeenschappelijke bestanden zoals plaatjes) door Bryan Tong Minh.

Aristo-conferentiecentrum

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } Aristo-conferentiecentrum, mis en ligne par: cadat. De plek waar de Wikimedia Conferentie Nederland 2007 gehouden wordt.