Categorie archieven: Burgerschap

Burgertop Amsterdam op 6 juni 2015

G1000 Burgertop Amsterdam | Initatief voor een onafhankelijke top voor en door burgers

Op zaterdag 6 juni 2015 komen duizend Amsterdammers bij elkaar tijdens de G1000 Burgertop Amsterdam. Op deze dag gaan deelnemers met elkaar in gesprek en stellen een agenda op voor de stad. De burgertop wordt georganiseerd door een groep onafhankelijke inwoners van de stad.

Democratische traditie
Amsterdam gaat ons aan het hart. Het is een mooie stad waar we graag wonen, werken en samen leven. Van oudsher trekken mensen naar Amsterdam, op zoek naar vrijheid en geluk. De stad biedt met haar motto ‘heldhaftig, vastberaden, barmhartig’ ruimte aan mensen van zeer verschillende culturele achtergronden. En al vele eeuwen wordt Amsterdam bestuurd door haar burgers. Maar hoe sterk is deze traditie nog?

Buurtcommunities #9 over Zorg van onderop + Oproep 20 informele zorginitiatieven + DIY-coöperaties en g rutto’s uit Friesland @De_Zwijger

De 9e aflevering van Buurtcommunities staat in het teken van zorginitiatieven. Per 1 januari 2015 zijn er drastische veranderingen in de zorg doorgevoerd. Meer zorg thuis, in én vanuit de buurt, is het nieuwe credo. Maar wat vinden we eigenlijk in de buurten en bij de mensen zelf? Op deze avond vertellen verschillende Buurtcommunities over hun activiteiten op het gebied van de zorg. Welke initiatieven zijn er al? Welke waarde hebben zij voor hun buurtgenoten? En wat maakt deze initiatieven succesvol?

http://www.dezwijger.nl/138266/nl/buurtcommunities-9-zorg-van-onderop

Gesignaleerd: Nieuw boek: DEcentraal. De stad als sociaal laboratorium via @nico_de_boer

Een bericht van Nico de Boer en Jos van der Lans.

> De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Maar nu begint het pas echt interessant te worden, want er komen grote veranderingen op gemeenten af. Precies daarover gaat ons boek DEcentraal. De stad als sociaal laboratorium dat vorige week is verschenen. Het boek schetst de historische achtergrond van de decentralisaties, maar probeert ook de kracht van burgers en hun initiatieven te duiden. DEcentraal is geen handboek, maar wel een boek dat alle actoren op het lokale niveau beter in staat stelt om de nieuwe werkelijkheid naar hun hand te zetten. Bijgaand treft u de inhoudsopgave en het voorwoord aan. Tot 5 juni kunt u het boek met korting bestellen (? 14,99 in plaats van ? 17,99) als u gebruik maakt van bijgevoegde kortingsbon. Voor online-bestellingen kunt u kortingscode 902-08652 gebruiken. >
> Vriendelijke groeten,
>
> Nico de Boer
> Jos van der Lans
>
> Meer informatie over DEcentraal. De stad als sociaal laboratorium vindt u hier: http://www.josvdlans.nl/journalist/boekdetails.asp?BoekNr=56
DEcentraal – inhoud-voorwoord-dankwoord.pdf
2014-02-26 Kortingsbon.pdf

Inspraak Maak @Buurtwet Amsterdam #DoeDemocratie #buurtkracht #burgerschap

De tekst hieronder heb ik vanochtend ingesproken bij de bespreking van het onderwerp 'Wijkaanpak, Vertrouwen in de Stad' in de Raadscommissie voor Ruimte Ordening, Bouwen en Wonen van de Gemeente Amsterdam (woensdag 29 januari 2014).

“Geachte voorzitter, commissieleden, wethouder,

Dank voor de gelegenheid.

Ik ben Mellouki Cadat, actieve bewoner van Oost. Ik spreek hier in namens Indische Buurt Communities. Ik wil steun betuigen voor de doelstellingen van 'Werken aan Wijken vanaf 2015' en m.n. voor bouwsteen 5: de Buurtwet.

Werken aan wijken, meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, dialoog burger/bestuur, wijkaanpak, participatiesamenleving: daar zijn wij al jaren mee bezig.

De buurtbewoners van Amsterdam nemen verantwoordelijkheid voor publieke taken in de wijk. Zo hebben wij maatschappelijk vastgoed in eigen beheer, zo vervullen wij sociale taken van informele zorg tot Community Art via schuldhulpverlening.

Wij maken met kleine bedragen en vele passie-uren een verschil. Wethouder Ossel zei het mooi tegen Trouw: “De wijk knapt al op met drie actieve bewoners”. Ik durf te stellen dat wij in Mokkum dertig duizend zijn.

Bij verantwoordelijkheid hoort zeggenschap. Dat willen wij. Daar hebben wij recht op: ruimte om in de wijk een beweging omhoog op gang te brengen. Ruimte om te doen.

En dan was er het initiatief van raadsleden Hoek, Poorter, Paternotte en Winsemius voor een Amsterdams bewonersrecht om te bouwen, te bieden en uit te dagen. De raad heeft met dit voorstel ingestemd. Dat juich ik toe. Het is een mooie kans voor de representatieve democratie om de participatieve democratie, de doe-democratie, ruimte te geven.

Ik werk, wij werken daar graag aan mee. Wel heb ik, hebben wij bewoners, een verwachting: namelijk dat de buurtwet op de 'volonté générale' van Amsterdammers berust. Dit vereist een organisatie van het debat en het dialoog over wat wij voor buurtwet willen. Over een nieuw Sociaal Contract. Dit is een mooi politiek project bruggenbouwend over de kloof politiek/burger heen. Dit is de beste garantie voor een buurtwet dat leeft in een stad dat haar toekomst bouwt.

Laten wij samen vertrouwen in onze stad tonen, samen, in co-creatie, laten we haar maken:

Onze Amsterdamse Buurtwet!”

 

Uitnodiging Geluksroute: Welk geluk deel jij met Amsterdam Oost op 26 en 27 oktober? #Stadsdeel_Oost

Gelukscafe: VOORPRET #geluksroute020

Voorpret en inspiratie Geluksroute Amsterdam Oost doen we met een Gelukscafé

Op vrijdag 13 en woensdag 18 september barst de VOORPRET voor de #Geluksroute020 weer los met een Gelukscafé.
Het is een moment om elkaar te ontmoeten en inspiratie te delen in aanloop naar de Geluksroute in Amsterdam Oost eind oktober. We delen wat geluk is, wat jij daaraan wilt bijdragen of wilt komen halen en hoe we de Geluksroute gezamenlijk laten ontstaan. Zo gaan we samen op weg naar de Geluksroute in Amsterdam Oost op 26 en 27 oktober.

Een Gelukscafé ”crealiseren” we samen.
Iedereen is welkom.

13 september – Gelukscafé Badhuistheater
Voor de 2e keer zijn we te gast bij het Badhuistheater waar we deze keer ook kunnen genieten van een heerlijke vers bereide maaltijd. Kort de avond toegelicht:

18:00u – 22:00u Vrije inloop de hele avond

18.30u Vrijblijvend genieten van een heerlijk geluksdiner bereid door het Badhuistheater. Kosten Euro 7,- ter plaatse te voldoen. Eet je mee, aub aanmelden ovv eetwensen.

19.45u Kickoff met algemene informatie over de Geluksroute waarna we vervolgens iedereen uitnodigen om zijn/haar inspiratie te delen. 22:00u Naborrelen en blij richting….


Locatie:

Badhuistheater

Boerhaveplein 28

1091 AT Amsterdam

*Eet je ook mee? aub aanmelden via geluksroute020@gmail.com ovv eetwensen.

En voor de vroege vogels..

18 september – Open Coffee Gelukscafé – Qawha d’Or
door Korrie de Vet www.foreverybody,nl.

Onder het genot van een kopje heerlijke koffie of thee vertellen we over de Geluksroute en delen we creativiteit en inspiratie met elkaar. Zo gaan we samen op weg naar de Geluksroute in Amsterdam Oost op 26 en 27 oktober.

Tijd: 9:30u – 11:00u, (inloop vanaf 9:00u)
Laat even weten of je erbij bent via korriedevet@foreverybody.nl

Locatie:
Qawha d’Or
Javaplein 27a
1095 CJ Amsterdam

 

Couscous en verhalen #MuseumPerronOost #Stadsdeel_Oost #WhyILoveYou

Why I Love You

8-20 juni 2013

Museum Perron Oost biedt twee weken lang uitzicht op de Algerijnse Sahara. Te zien is het videoportret van Oostbewoner Mellouki Cadat en zijn zoon Dewi. Ze maakten dit voor Why I Love You, een serie korte videoportretten van ouders en hun volwassen kinderen.

Ze laten zien wat ze in elkaar bewonderen en wat hen verwondert. De tentoonstelling is dagelijks te zien.

Why I Love You is een initiatief van Nies Medema en gaat over de relatie tussen generaties in een snel veranderende wereld. whyiloveyou.nl

Tijdens de opening op 8 juni van 18:00 tot 21:30 uur is er een couscousdiner met verhalen. De couscous uit de Sahara wordt gemaakt volgens een familierecept van de voorouders van Mellouki Cadat.

Kosten €15 per persoon, reserveren via

info@museumperronoost.nl.

Flyer (klik hier).

Frank van Erkel programmadirecteur

Frank van Erkel wordt programmadirecteur

28 mei 2013

Frank van Erkel wordt programmadirecteur voor de organisatieverandering van Amsterdam. De komende 1,5 jaar gaat hij de organisatieverandering als gevolg van 1S1O en het bestuurlijk stelsel begeleiden. Liane Pielanen, nu directeur BSP, neemt Frank per half juni als stadsdeelsecretaris van Oost waar.

Kennis en ervaring van Oost

Het dagelijks bestuur en directieteam van Oost zijn er trots op dat onze stadsdeelsecretaris hiervoor wordt gevraagd. Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik: “Amsterdam blijft een stad waarin lokaal bestuur, dichtbij de bewoners en ondernemers, een belangrijke plek inneemt. Dat Frank van Erkel als stadsdeelsecretaris wordt gevraagd om de organisatieverandering gemeentebreed te begeleiden, is daar nog eens een bevestiging van. Juist ook de werkwijzen waarmee we in Oost goed en steeds succesvoller samenwerken met bewoners, ondernemers en partners, met als belangrijke pijler de gebiedsgerichte aanpak, gaan in de nieuwe organisatie een belangrijke rol spelen. Frank kan al zijn kennis en ervaring op dit vlak meenemen in zijn nieuwe rol als programmadirecteur.”

Liane Pielanen: waarnemend stadsdeelsecretaris

Het werk in Oost gaat door, en het DB en DT zijn er blij mee dat Liane per half juni de functie van stadsdeelsecretaris van Oost op zich neemt. Fatima: “Ik ben erg blij en verheugd dat Liane onze secretaris wil zijn. Liane heeft zich de afgelopen jaren in Amsterdam bewezen als een zeer bekwame stadsdeelsecretaris en in Oost als een voortreffelijke directeur BSP. We hebben er vertrouwen in dat Liane met ons de organisatie klaarstoomt voor 2014. We wensen haar daarbij heel veel succes en vooral plezier toe.”

Aura de Klyn: informeren van bedrijven en ondernemers

Geld verdienen en goed doen voor mijn wijk… kan dat?

Binnen de Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling BGW wordt er door, voor en met bewoners gewerkt aan een sterke sociale cohesie en leefbaarheid maar ook aan een sterke wijkeconomie. Bewoners werken samen aan rendabele buurtbedrijven die zich verenigen in een wijkcoörporatie.Er wordt door de bewoners onderzocht welke problemen en kansen de wijk in zich draagt. Daarnaast wordt er gekeken naar de eigen kracht van bewoners. Deze gegevens vormen de basis van de buurtbedrijven die worden gestart.

via Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling.

@JoostvAlkemade in Zorgwelzijn: Grenzeloos sturen in welzijn #buurtkracht

Prachtige weblog van Joost van Alkemade @JoostvAlkemade over  kloven en overbruggen tussen systeemwereld en leefwereld. Een aanrader. Lees snel!

Zelforganisatie van bewoners vraagt keiharde sturing in kader, voorwaarden, helpende regels voor een sociaal ondernemende samenleving. Wees niet bang voor samenwerking en kruisbestuiving, die je als gemeente niet zelf bedacht hebt! Accepteer coalities, stimuleer het toeval en geef innovatie de ruimte.Het is misschien wel een van de meest uitdagende rollen uit de geschiedenis, voor gemeenten. Om én ruimte te maken voor eigenaarschap van bewoners én lastig gedecentraliseerd beleid in te voeren met bezuinigingen. (…)  Volg je hart, maak fouten en werk samen in vertrouwen. Ik heb niet de ambitie om een illusionist te worden. Ik ga als bewoner in mijn eigen stad de handen verder uit mijn mouwen steken!

Meer via Zorgwelzijn – Grenzeloos sturen in welzijn.

Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

Het informeren van de overheid en woningbouw

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen

De overheid en de woningbouwcorporaties willen een:

  • -sterke sociale cohesie in de wijken
  • goede leefbaarheid in de wijken
  • sterke wijkeconomie
  • En dit willen ze het liefst gratis.

Ik spreek veel mensen die daar erg boos over zijn. Maar is dit werkelijk zo erg?

via Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling.

%d bloggers liken dit: