Tagarchieven: Wmo

Heleen Stigter: “Gemeenteraden, benut adviesraden sociaal domein”

GEMEENTERADEN, BENUT ADVIESRADEN SOCIAAL DOMEIN
Heleen Stigter 01 mrt 2018 Reageer
Ervaringen, wensen en verwachtingen van inwoners en cliënten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijven onderbelicht. Veel gemeenten gebruiken alleen de resultaten uit de tien verplichte vragen in het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Dat is vreemd: aan de decentralisaties in het sociaal domein ligt de gedachte ten grondslag dat lokaal maatwerk de zelfredzaamheid van inwoners kan verbeteren. Waarom is er dan zo weinig aandacht voor de effecten van het Wmo-beleid op inwoners en cliënten zelf?

via Gemeenteraden, benut adviesraden sociaal domein – Binnenlands Bestuur

Assadaaka Community start in het nieuwe seizoen haar activiteiten op 19 augustus 2013.

Zomer-update van de vrienden van e Assadaaka Community.

De activiteiten zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op kantoor en in de Rumah Kami in Oost van maandag t/m vrijdag van 18:00 – 23:00 uur en voor iedereen.
Spreekuur
Vaak zijn de problemen van mensen die op het spreekuur komen van dien aard dat er veel aandacht aan moet worden besteed. Het feit dat Ahmed El Mesri vijftien jaar lang als medisch-sociaal tolk heeft gewerkt trekt mensen aan met een bepaalde problematiek. Een beschermde omgeving en privacy zijn hier dan ook kernbegrippen. Een ruimte waar rustig gewerkt kan worden is noodzakelijk voor een organisatie als Assadaaka, die door haar diversiteit en laagdrempeligheid een voorbeeld kan zijn ook voor andere organisaties. Het spreekuur biedt een luisterend oor aan buurtbewoners die daar behoefte aan hebben. Er wordt altijd uitgegaan van de situatie van de cliënt. Soms zijn het schrijnende verhalen. Niet altijd kan Assadaaka iets concreets doen voor de hulpvrager. Luisteren blijkt vaak al veel te betekenen voor de mensen. Dit heeft tot gevolg dat een constante stroom van mensen Assadaaka bezoekt voor de spreekuren. Assadaaka neemt in de sociale kaart van Zeeburg en van Amsterdam een belangrijke plaats in. Men weet dat er altijd iemand is die luistert, zo nodig bijstuurt en daar waar nodig kan verwijzen naar andere instanties. Het is dus van belang dat deze gesprekken vertrouwelijk en ongestoord kunnen plaatsvinden. Vanwege de laagdrempeligheid trekt Assadaaka mensen aan die normaliter geen gebruik kunnen maken van reguliere hulpverlenende instanties. Het zou een ramp zijn als Assadaaka deze mensen in de steek moet laten.
Concreet gezien wordt er in de spreekuren vooral ondersteuning en informatie geboden op het gebied van gezondheidszorg (o.a. over de WMO), van financiële en juridische problematiek, van problematiek die specifiek is bij migranten.

Lees meer: Assadaaka Community start in het nieuwe seizoen haar activiteiten op 19 augustus 2013.pdf

Nieuwe leden gezocht voor Wmo-raad i.o. Oost

Bericht Stadsdeel Oost:

“Sinds kort heeft Stadsdeel Oost een Wmo-raad die het stadsdeelbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over Wmo gerelateerde thema’s. De raad is op zoek naar nieuwe leden.

Deze raad is nog maar net opgericht en bestaat uit leden van de Ouderenadviesraad, Zeeburg Inclusief (ZIN) en Gehandicaptenbelangen Oost-Watergraafsmeer. De raad is nog op zoek naar nieuwe leden. Het streven van de Wmo-raad is om een representatieve afspiegeling te zijn van de bevolkingssamenstelling in stadsdeel Oost.

Bent u lid van een vrijwilligersorganisatie, vertegenwoordigt u belangen van mantelzorgers, (licht) verstandelijk gehandicapten of heeft u kennis en ervaring met GGZ problematiek? Vindt u het daarnaast belangrijk dat ook het perspectief van deze groepen geïntegreerd wordt in de Wmo-raad, neemt u dan contact op met Tanja Bubic.

Let op: leden van de Wmo-raad i.o. oost kunnen alleen namens een belangenorganisatie zitting nemen en dus niet op persoonlijke titel.

Tanja Bubic: t.bubic@oost.amsterdam.nl”

Onderzoeker Bard Briels: ‘Professionals zien Wmo steeds meer als kwaliteitsimpuls’

Sociale professionals oordelen steeds positiever Bard Brielsover de effecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning op hun werk. Vooral de nadruk op samenwerking en de betrokkenheid van burgers bij het beleid, zien ze als positief. Toch denkt nog altijd 54 procent dat de Wmo leidt tot zorgverschraling, zo blijkt uit het zogeheten Frontliniepanel van MOVISIE.

Lees meer bij Zorg en Welzijn – Platform voor sociale professionals – Frontliniepanel: ‘Professionals zien Wmo steeds meer als kwaliteitsimpuls’

%d bloggers liken dit: