Tagarchieven: Welzijn

3D: bereikt de transitie ook allochtonen?

Zorgwelzijn – Bereikt de transitie ook allochtonen?

Bereikt de transitie ook allochtonen? De transities lijken alleen over ‘witte’ mensen te gaan.

‘Bereik je ook de mensen die wat verder van je af staan? Die bang zijn voor voorzieningen?’, zegt hoogleraar Trees Pels.

Wie nu in de media de berichtgeving over de transities volgt, komt zelden, ook in Zorg + Welzijn magazine, iemand met een andere etnische achtergrond tegen. Trees Pels is hoogleraar ‘opvoeden in de multi-etnische stad’ aan de Vrije Universiteit en senior-onderzoeker ‘multiculturele vraagstukken’ bij het Verwey-Jonker Instituut. ‘Ik herken zeker dat diversiteit niet goed is verankerd in het huidige beleid op het gebied van zorg en welzijn. Maar het frappeert mij niet. Het is helaas nooit anders geweest’

Zeeburg Ondersteboven: "De rechtse hoek van Jan Hoek"

image Uitreksel uit het onderzoek Zeeburg Ondesteboven, een project van ‘De Werkplaats’. De Werkplaats een samenwerkingsverband van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en de Wiardi Beckman Stichting.

Hoofdstuk 2.3 “De rechtse hoek van Jan Hoek
door Khadija El Majdoubi (Medewerker Wiardi Beckman Stichting, projectleider De Werkplaats)

"Met bloed, zweet en tranen
zegt u: rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
zeg ik: doelgroep, dag doelgroep
de koek is op"

Het citaat uit de titel is afkomstig van Abvakabo-regiobestuurder Ben Hoogendam. Hij sprak deze zin tijdens de politieke avond van 11 september. Het geeft aan hoe hoog de gemoederen opliepen in deze voorstelling van wederzijds onbegrip… Het moet voor stadsdeelwethouder Jan Hoek een aparte ervaring geweest zijn. Zo sta je als bestuurder voor bewoners nog rustig en ontspannen te kijken naar een documentaire over de Balistraat en zo word je drie weken later, op 2 oktober, tijdens een soortgelijke politieke avond met bovenstaand strijdlied keihard onderuit gehaald door een woedende menigte. D at is nog eens andere koek, als tijdens de raadsvergadering het spreken je minutenlang belet wordt door een hels fluitconcert. D aar gaat je thuisvoordeel. En hoezo geen sociale cohesie? Een gemeenschappelijk belang, of beter gezegd een gemeenschappelijke vijand doet kennelijk wonderen. Waar ging het in godsnaam mis?

Lees verder →

%d bloggers liken dit: