Tagarchieven: ROB

@Raad_ROB Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden
Na de gemeenteraadsverkiezingen staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs voor de belangrijke taak om nieuwe afspraken te maken voor de nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn die afspraken vier jaar geleden vastgelegd in akkoorden die samen met bewoners, verenigingen en ondernemers tot stand zijn gekomen. Gemeenten vinden het namelijk steeds belangrijker om de burger daarbij te betrekken en zo het draagvlak voor hun bestuur en beleid te verbeteren. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft deze alternatieve vormen voor het sluiten van akkoorden in kaart gebracht in de bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’, die op 22 februari verscheen

via Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Bundel downloaden… 

%d bloggers liken dit: