Tagarchieven: Movisie

@Movisie jaarbericht 2018

Movisie zet zich in voor duurzame positieve verandering voor mensen in kwetsbare situaties. Ook in 2018 werken we intensief samen met ministeries, gemeenten, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, sociale professionals en ervaringsdeskundigen aan het realiseren van meer impact bij de aanpak van diverse sociale vraagstukken waar mensen in kwetsbare situaties mee te maken hebben. 

In dit jaarbericht lees je meer over onze werkzaamheden in 2018. Met een voorwoord van onze voorzitter Jnany Bakker-Klein, veel aandacht voor onze thema’s, een beknopte weergave van de cijfers, en alles over onze organisatie.

Lees hier het jaarbericht…

Buurtcommunities special: Je Meent het! – Wemakethe.city 2019

Commons of, in het Nederlands, de Meent. Abstracte begrippen die steeds vaker vallen in de discussie over maatschappelijke initiatieven. Commons gaat over samenbeheer van hulpbronnen, zoals kennis – denk aan Wikipedia – land – denk aan een stadsmoestuin – of energie – denk aan een energiecoöperatie. Tijdens deze Buurtcommunities special verkennen we één van de kernwaardes van de Commons: het samen organiserend vermogen van initiatieven.

Lees meer en aanmelden…

Keuzewijzer e-Tools. Voor gemeenten die burgers online willen betrekken.

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? In de Keuzewijzer e-tools vind je verschillende vormen van online burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden. Daan de Bruijn en ik, van het team Cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing van Movisie, presenteren een actueel overzicht van bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. 

Lees meer en download de handreikingen: https://www.movisie.nl/publicatie/keuzewijzer-e-tools

Blog: Jongeren buiten beeld, in beeld | Movisie

Blog: Jongeren buiten beeld, in beeld
BLOG – 17 NOVEMBER 2017
Mohamed uit Amsterdam Nieuw-West is zeventien jaar en na een jaar gestopt met zijn opleiding op het ROC. Vaak zit hij doelloos thuis op de bank. Zonder diploma of uitzicht op werk. Niet de meest ideale start voor een perspectiefrijke toekomst.
Cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) laten zien dat er in Nederland meer dan 66.000 jongeren en jongvolwassenen onder de radar van de overheid leven. Deze jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 27 jaar – 5,4 procent van het totaal – hebben geen startkwalificatie, zijn niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling, werken niet, staan niet ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en ontvangen geen uitkering. Het gaat vaak om jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond zoals Mohamed of nieuwkomers, vluchtelingen met een status.

lees meer Blog: Jongeren buiten beeld, in beeld | Movisie

Budget monitoring: an exquisite gift of Braziliaan friends

Budget monitoring was indeed a strong journey. I had been involved for many years in the adventure of community development. We, the People, face in the Netherlands a withering away of the Welfare state. It is characterized by budget cuts and a gradual breakdown of the local social infrastructure. Then the question is: are that just the right cuts? How can we monitor and adjust this? And the following question sounds: Where goes our money? There is then a strong call to do something about local finances. But what? The Netherlands has only a limited experience ofparticipatory budgeting, some of them quite negative, mainly due to lack of skills and knowledge among involved citizens. Meeting Iara Pietricovsky de Oliviera in 2011 in my neighborhood was so inspiring. It made the difference

Lees meer…

Gay Straight Alliantie-beleid geëvalueerd – Verwey-Jonker Instituut @NatuurlijkSamen

Gay Straight Alliantie-beleid geëvalueerdResultaten geboekt, maar meer focus nodigUtrecht, 17 december 2014De landelijke Gay-Straight Allianties (GSA’s) blijken een belangrijke speler binnen het overheidsbeleid om sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Zij kunnen reguliere organisaties bewust maken van het belang van een veilig en prettig klimaat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) en deze handvatten geven hoe dat klimaat te verbeteren. Tegelijkertijd werken veel GSA’s nog niet efficiënt en strategisch genoeg en ervaren zij nog geregeld weerstand. Dit concluderen het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit van Amsterdam in het rapport Meer gewicht in de schaal. Voor dit onderzoek werden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vijf allianties geëvalueerd die zich elk richten op een ander leefdomein: werk, onderwijs, zorg aan ouderen, sport en de woonomgeving.

[Via Gay Straight Alliantie-beleid geëvalueerd – Verwey-Jonker Instituut.]

%d bloggers liken dit: