Tagarchieven: Lokale democratie

TSV: De haperende lokale democratie – en hoe het beter kan

De lokale democratie hapert. Dat constateert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken in zijn voorjaarsnummer. Bijna de helft van de mensen komt niet meer stemmen voor de gemeenteraad, en degenen die in 2018 wel kwamen, maakten de lokale partijen het grootst, in een versplinterd politiek landschap. Ondertussen breken democratische vernieuwingen als burgertoppen, burgerpanels en burgerbegrotingen niet echt door

Lees meer: https://www.movisie.nl/publicatie/tijdschrift-sociale-vraagstukken-voorjaar-2019

Handreiking Digitale Democratie

Begin 2017 nam Netwerk Democratie in samenwer- king met Waag Society en het Ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief een project rond lokale digitale democratie op te zetten. Inspiratie hiervoor was het Europese D-CENT project waarbij verschillende e-democratie projecten vanuit heel Europa zijn samengebracht. Het doel was Nederlandse gemeenten kennis te laten maken met een aantal digitale participatietools en de betrokken ontwikkelaars. Gemeenten werden uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops, waarin zij kennis op konden doen over verschillende Europese ontwikkelingen in de digitale democratie. Om het gebruik van dit soort tools te stimuleren, heeft Netwerk Democratie het initiatief genomen om de opgedane kennis en ervaringen te bundelen in deze handreiking.
Deze Handreiking Digitale Democratie beoogt voorbeel- den te geven van bestaande digitale democratie praktij- ken. Daarnaast biedt het lokale overheden een leidraad om met de bestaande instrumenten aan de slag te gaan.
Deze handreiking is praktisch van aard, en omvat geen uitgebreide wetenschappelijke analyse van ‘de’ digitale democratie. Beschreven zijn praktijkervaringen op lokaal niveau, die naar voren kwamen tijdens gesprekken, bijeenkomsten en workshops in het afgelopen jaar.
Deze publicatie is mede tot stand gekomen door inzich- ten samen te brengen van experts en toolontwikkelaars op het gebied van de digitale democratie uit binnen- en buitenland:
Citizens Foundation, People’s Assembly, Decide Madrid, Waag Society, VNG, KING Pilotstarter, OpenStadsdeel Amsterdam, Argu, YouMee, Councilwise, Petities.nl, SIDN fonds en Movisie.

Download hier de handreiking…

%d bloggers liken dit: