Tagarchieven: Indische Buurt

Rogier Schravendeel: Interview met Mellouki Cadat, deel 2

Wat is je politieke ontwikkeling sinds je jeugd? Ben jij vroeger een katholieke jongen geweest?

Ja, ik kom van het Catholicisme social, Rerum Novarum, zeg maar. Ik was 13 en al lid van de Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC). Ik ging naar de kerk tot mijn 16e. Ik wilde zelfs priester worden. Vanuit een charitatief insteek. Ik had het voorbeeld van mijn ouders gezien tijdens de Algerijnse revolutie. Hun christelijke inzet voor de meeste kwetsbare. Toen betekende dat vooral tussen 1954 en 1962 ondersteuning van de families van fellaga’s, de vrijheidsstrijders via de Action Catholique. En daarna inzet in de officiële Charitas van Algerije die enkele dagen vóór de onafhankelijkheid van 5 juli 1962 is opgericht. En bestaat nu 54 jaar. Dat heeft me wel geïnspireerd. Het voorbeeld van mijn ouders, het voorbeeld van Foucauld heeft ervoor gezorgd dat ik maatschappelijk bewust ben geworden. Ik ben doordrenkt door het maatschappelijk en spiritueel verhaal van Foucauld. Toen ik in die oase leefde, volledig in de Franse Rooms-Katholieke sfeer – we spraken ook alleen Frans thuis – groeiden we met dat verhaal op. Ik heb daar nooit afstand van genomen. Ik ben er zelf nolens volens ook nog steeds van doordrenkt

Lees meer…

Rogier Schravendeel: Interview met Mellouki Cadat, deel 1

Eerste deel van mijn gesprek met Rogier Schravendeel voor de Indische Buurt weblog. Twee andere delen zullen verschijnen.

Interview met Mellouki Cadat – deel 1

foto-mellouki

Er zijn maar weinig mensen die de afgelopen decennia zo langdurig en zo intensief positieve invloed op de Indische Buurt hebben gehad als Mellouki Cadat. Naar aanleiding van een gemeenschappelijke belangstelling voor Charles de Foucauld en de Kleine Zusters van Jezus, maar ook ter gelegenheid van zijn huwelijk en verhuizing uit de buurt kwam onderstaand interview tot stand. Het interview wordt gehouden en gepubliceerd in twee delen. Vandaag deel 1, dat met name gaat over de achtergrond van Mellouki.

Mellouki komt binnen en loopt meteen naar de boekenkast. Hij is net verhuisd van de Zeeburgerdijk naar de Realengracht omdat hij vorig jaar getrouwd is, en heeft twintig dozen boeken in de opslag gezet. Hij is duidelijk een enorme boekenliefhebber. Na enige tijd duikt hij weer op, is de koffie gezet en kan het interview beginnen.

Hallo Mellouki, fijn dat ik je mag interviewen. Mijn eerste vraag is: hoe heet je nu eigenlijk? Ik ken je als Mellouki, soms zie ik Brieuc-Yves Cadat en de laatste tijd ook Cadat-Lampe. Vertel eens hoe dat zit…

Brieuc-Yves is mijn Bretonse voornaam. Cadat is mijn vadersnaam, en Mellouki is de roepnaam die ik mezelf vanaf mijn 24e gaf, een verwijzing naar mijn Algerijnse wortels. Ik heet Cadat-Lampe sinds dat ik vorig jaar de naam van mijn echtgenote overnam. In Nederland mogen mannen dat sinds 1998 doen. Voor mij een vorm van emancipatie.

Lees meer op de Indische Buurt weblog…

 

Budget monitoring: an exquisite gift of Braziliaan friends

Budget monitoring was indeed a strong journey. I had been involved for many years in the adventure of community development. We, the People, face in the Netherlands a withering away of the Welfare state. It is characterized by budget cuts and a gradual breakdown of the local social infrastructure. Then the question is: are that just the right cuts? How can we monitor and adjust this? And the following question sounds: Where goes our money? There is then a strong call to do something about local finances. But what? The Netherlands has only a limited experience ofparticipatory budgeting, some of them quite negative, mainly due to lack of skills and knowledge among involved citizens. Meeting Iara Pietricovsky de Oliviera in 2011 in my neighborhood was so inspiring. It made the difference

Lees meer…

OIDB: Participatory Budgeting in the Indische Buurt

This report focuses on the Observatório Internacional de Democracia Participativa (International Observatory of Participatory Democracy – OIDP), a global network of cities, associations, organizations and research centers. These are interested in learning and exchanging impressions about and applying participatory democracy on a local scale within municipal governments. The network started in 2001 and currently has participants in 71 countries: 341 local governments as associate members and 274 universities and research centers as collaborating members. The central network office is located in Barcelona, Spain.


Next to the network, the report also covers two local initiatives associated with the OIDP, namely Participatory Budgeting in Porto Alegre, Brazil and Participatory Budgeting in the Indische Buurt, Amsterdam, The Netherlands. The first local initiative is located in the city of Porto Alegre, in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. It started in 1989 and is a recurrent yearly process of deliberation and decision-making between the local population and the local government with regards to the municipal spending for the coming year. The final product of each year’s process is the city’s investment plan created by its citizens with the local government. The second local initiative is located in the Indische Buurt, Amsterdam, The Netherlands. It started in 2010 and aims for more budget transparency and accountability on the local level as well as for strengthening participatory democracy by increasing the awareness, knowledge and influence of citizens in the neighbourhood about and on the municipal budget. It emerged out of two distinct initiatives: a citizen-initiated stream focusing on budget monitoring and a municipality-initiated stream focusing on a neighbourhood budget instrument. In the meanwhile, the two streams converged into a co-creation process between the local administration and citizens to prioritize policy and to collaboratively write an area plan.

Download here the report…

Meer multicultureel maatschappelijk initiatief

De bar van Miranda en Ramon – onderdeel van hun woonhuis – is de ideale plek voor vandaag. De bar is beschikbaar als er een plek nodig is voor een goed doel. Wij waren het goede doel: een groep mensen die bijeen kwam omdat we meer ruimte wensen voor multiculturele maatschappelijke initiatieven. Het is onderdeel van de Academie voor Knooppunten, een serie sessies voor mensen die maatschappelijke initiatieven van dienst zijn. De ontmoeting lag in handen van Mellouki Cadat, werkzaam bij Movisie maar ook grondlegger van een hecht multicultureel netwerk in de Indische Buurt in Amsterdam, waar veel maatschappelijk initiatief ontstaat. De kennismaking laat zien op een satellietbeeld van Google Earth waar we vandaan komen: een groot spinnenweb van Brazilië tot Rusland, van Somalië tot Zeist. En nu samen in de bar van Miranda en Ramon.

Lees meer…

Bewoners willen het zelf doen

Op een vrijdag in november ben ik in de Indische Buurt in Amsterdam. Het is een Vogelaarswijk met ruim 65 procent niet-westerse allochtonen en 44 procent minimajongeren. Buurtbewoners van het burgerinitiatief ‘Wijk neemt zorg in eigen hand’ hebben vandaag zorgaanbieders uitgenodigd om te praten over de gebiedsgericht aanpak van zorg en welzijn in de Indische buurt en over deelname aan het sociale wijkteam. Opmerkelijk? Ik vind van wel.

Lees meer…

Remember

Remember!!
 

Het Probleem
ORGANISEERT VOOR DE 16eKEER

Open Jeugdtoernooi

Dit Grand Prix toernooi is voor iedereen die schaken leuk vindt en geboren is in 1997 of later. Het toernooi telt mee voor de Grand Prix cyclus 2012/2013. Na afloop is ook de prijsuitreiking van de hele Grand Prix cyclus 2012/2013.

Wanneer : zondag 7 april 2013
Tijden : zaal open om 12.15 uur, uiterlijk 12.45 uur aanwezig zijn, aanvang toernooi 13.00 uur, prijsuitreiking circa 17.00 uur
Waar : Woestduincentrum, Woestduinstraat 18

1058 TE Amsterdam (tel. 020 – 615 5803)
Kosten : € 7,50, te voldoen bij aanmelding in de zaal
Inschrijving : Rob Scheermeijer, tel.: 06 – 28 30 14 71,

De indeling is op sterkte (niet op leeftijd). Er wordt gespeeld in achtkampen. Je speelt dus 7 partijen. De bedenktijd is 15 minuten per persoon per partij. Er zijn 3 prijzen per groep en voor iedere deelnemer is er een aandenken.

Geef bij het inschrijven je naam, leeftijd en sterkte door (het liefst je jeugdrating als je die weet of anders de stap waarin je les hebt, als je les hebt).

Er kunnen maximaal 80 deelnemers meedoen en “vol is vol”, dus geef je snel op voor dit spannende en gezellige toernooi!!!

Kijk voor verdere informatie op onze website www.hetprobleem.nl.

Voor het verslag van Levend Schaakspel 23 maart 2013 klik hier :

Voor het verslag van 5e Chessleague Oost 24 maart 2013 klik hier:

color-facebook-128.png Share
color-twitter-128.png Tweet
color-linkedin-128.png Share
Voor meer informatie: Partners, Fondsen en Scholen

Mustapha El Jarmouni Tel: 061 8298290 Foto’ s

Email: schaakschool.ib Verslagen

Deborah Ng Email: info

Website: www.checkmemove.nl

%d bloggers liken dit: