Tagarchieven: Homo-Hetero Alliantie

Website van Natuurlijk Samen actief

De website van Natuurlijk Samen is actief. Bij de presentatie van het project op 15 juni jl in Utrecht was de startpagina klaar, nu zit er ook iets achter. De komende drie jaar – de duur van het project – zal worden besteed aan het verzamelen van info en het verder vullen van de site met good practices, sociaal calamiteitenplannen en empowerment activiteiten voor lhbt’ers en wijkbewoners.

Via de site kunnen lhbt’ers nu al direct een klacht bij een antidiscriminatie bureau indienen en kunnen professionals de kennisbank gelijke behandeling (mediatheek) raadplegen.

Dus neem een kijkje, wijs mogelijk geinteresseerden op de site www.natuurlijksamen.org en stuur informatie die van belang kan zijn naar info@natuurlijksamen.org.

#NatuurlijkSamen

Natuurlijk Samen is de nieuwe opgericht Gay Straight Alliantie die zich richt op wonen en veiligheid in de wijk. Deze GSA is ontstaan vanuit het idee dat iederee, of die persoon nu homo, hetero of iets anders is, het recht heeft op veiligheid in haar of zijn wijk. Door de inzet van verschillende projectactiviteiten in de buurt en een eigen website wil de GSA Natuurlijk Samen actief werken aan preventie en bescherming.
Foto: lancering alliantie op vrijdag 15 juni bij de start van het Midzomergrachtfestival 2012 (ik ben vanuit MOVISIE lid van de kenrgroep).

%d bloggers liken dit: