Tagarchieven: e-Democratie

Artikel: Digitale burgerbetrokkenheid in Nederland

Een proeftuin digitale democratie brengt actieve burgers, bestuurders en ambtenaren van gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee jaar in een experiment bij elkaar. Provincies en gemeenten mobiliseren en versterken online burgerbetrokkenheid bij lokaal beleid. De stand van zaken.

Lees meer bij Netwerk Democratie…

Keuzewijzer e-Tools. Voor gemeenten die burgers online willen betrekken.

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? In de Keuzewijzer e-tools vind je verschillende vormen van online burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden. Daan de Bruijn en ik, van het team Cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing van Movisie, presenteren een actueel overzicht van bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. 

Lees meer en download de handreikingen: https://www.movisie.nl/publicatie/keuzewijzer-e-tools

Digitaal democratiseren | Movisie

De e-democratie is in opkomst: via digitale platforms, apps, sociale media, blogs en polls laten burgers steeds vaker van zich horen over het beleid. Zowel op eigen initiatief, als op uitnodiging van de overheid. Met als gezamenlijk doel: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak. Hoe werkt het in de praktijk?

Lees meer: Digitaal democratiseren | Movisie

Dit artikel is verschenen in het kader van het Movisie project Online Burgerbetrokkenheid.

%d bloggers liken dit: