Tagarchieven: e-Democratie

Keuzewijzer E-tools | Movisie

Keuzewijzer E-tools

Voor gemeenten die inwoners online willen betrekken

Publicatie
Handreiking
30 mei 2018
Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? In de Keuzewijzer e-tools vind je verschillende vormen van online burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden. We presenteren een actueel overzicht van de bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken.
— Lees op www.movisie.nl/publicatie/keuzewijzer-e-tools

Digitaal democratiseren | Movisie

De e-democratie is in opkomst: via digitale platforms, apps, sociale media, blogs en polls laten burgers steeds vaker van zich horen over het beleid. Zowel op eigen initiatief, als op uitnodiging van de overheid. Met als gezamenlijk doel: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak. Hoe werkt het in de praktijk?

Lees meer: Digitaal democratiseren | Movisie

Dit artikel is verschenen in het kader van het Movisie project Online Burgerbetrokkenheid.

%d bloggers liken dit: