Tagarchieven: democratie

Dossier: 31475 – Huis voor democratie en rechtsstaat – ikregeer.nl

Dossier: 31475 – Huis voor democratie en rechtsstaatrssResultaten: 0 – 5 van 5Projectbeschrijving Huis voor democratie en rechtsstaatReageerHuis voor democratie en rechtsstaat; Brief minister bij de Projectbeschrijving Huis voor democratie en rechtsstaat18-03-2009 – De projectbeschrijving, die als bijlage bij dit Kamerstuk bij deze brief is gevoegd, betreft de inhoudelijke opzet van het Huis, de aansturing en de contouren van de huisvesting en exploitatie. In het onderhavige Kamerstuk licht de minister de voortgang op die punten toe.

Dossier: 31475 – Huis voor democratie en rechtsstaat – ikregeer.nl

%d bloggers liken dit: