Tagarchieven: Burgerinitiatief

Bruggen bouwen in de diverse wijk

Inclusiviteit in een wijk bevorderen met een burgerinitiatief is niet zelden een taai proces. Maar als het lukt levert het veel op. Movisie bezocht vijf van dit soort wijkinitiatieven en tekende hun lessen op. Een belangrijk ingrediënt is intrinsieke motivatie. ‘Doe niks omdat er toevallig een potje geld voor is. Het moet uit de mensen zelf komen.’
Lees meer: https://www.zorgwelzijn.nl/bruggen-bouwen-in-de-diverse-wijk/

Video: een burgerinitiatief voor iedereen

Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe kunnen burgerinitiatieven meer inclusief zijn? We delen tips in een animatie.

Lees meer en bekijk de animatie: Video: een burgerinitiatief voor iedereen | Kennisplatform Integratie & Samenleving

Inclusiviteit is hard werken

Hoe zorgen burgerinitiatieven ervoor dat ze niet ‘uitsluitend’ werken? Hoe kunnen ze hun activiteiten open houden voor iedereen en kunnen ze bruggen slaan tussen groepen met de meest uiteenlopende achtergronden? Inclusie bij bewonersinitiatieven betekent vaak hard werken, zo blijkt tijdens de avond ‘Een buurt voor iedereen’ (Buurtcommunities #17, 13 oktober 2016) in Pakhuis De Zwijger. ‘Inclusie is extra gastvrij zijn voor buitengewone anderen.’

Lees meer…

Bewoners willen het zelf doen

Op een vrijdag in november ben ik in de Indische Buurt in Amsterdam. Het is een Vogelaarswijk met ruim 65 procent niet-westerse allochtonen en 44 procent minimajongeren. Buurtbewoners van het burgerinitiatief ‘Wijk neemt zorg in eigen hand’ hebben vandaag zorgaanbieders uitgenodigd om te praten over de gebiedsgericht aanpak van zorg en welzijn in de Indische buurt en over deelname aan het sociale wijkteam. Opmerkelijk? Ik vind van wel.

Lees meer…

Burgerinitiatieven Indische buurt 2003-2012

Vergelijk met onze acties uit 2003. Toen was ik lid van de stadsdeelraad Amsterdam Zeeburg en was Astrid Kuiper een actieve bewoner. Nu is zij fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam Oost en ben ik een actieve bewoner van de Indische Buurt.

Zaterdag 29 november 2003

Groot succes eerste dag Buurtbijeenkomst IB

img/buurtbijeenkomst_IB_2010_001[tip: klik op de fototjes] De eerste dag van de Buurtbijeenkomst Indische Buurt 2010 is een enorm succes geweest. De bijeenkomst is een initiatief van Astrid Kuiper, Lennert Bohmer en Jeroen Frissen, actieve bewoners van de Atjehstraat en van de Delistraat. Het initiatief wordt ondersteund door Woningcorporatie de Dageraad en door het Stadsdeel Zeeburg. Toen de bijeenkomst begon vanochtend rond 10.00 uur was ik gelijk onder de indimg/astrid_kuiper_001ruk: ruim 80 aanwezigen, migranten en niet-migranten, veel Marokkanen, ouderen, jongeren, vrouwen, mannen, gehandicapten, hobos. De bijeenkomst is mogelijk gemaakt door de inzet van de jongeren van het centrum De Mix. De politiek is aanwezig: wethouders Jan Hoek en Fatima Elatik, enkele (duo)raadsleden: Mohamed Bouchaibi (AA/De Groenen), Trinet Onvlee, Jeroen Frissen en ikzelf (GroenLinks). Ambtenaren zijn er ook alsmede de politie, de woningcorporaties (Dageraad en Eigen Haard), het opbouwwerk (Maarten Dahmen), Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken/LSA (André van Vught & Hans Haubrich).

Presentatie Flevopark Film Festival 2012

Initiatiefneemsters Judith Scheepers en Ilse van Kessel over het eerste Flevopark Film Festival van 31 augustus t/m 2 september.

Dossier: 31475 – Huis voor democratie en rechtsstaat – ikregeer.nl

Dossier: 31475 – Huis voor democratie en rechtsstaatrssResultaten: 0 – 5 van 5Projectbeschrijving Huis voor democratie en rechtsstaatReageerHuis voor democratie en rechtsstaat; Brief minister bij de Projectbeschrijving Huis voor democratie en rechtsstaat18-03-2009 – De projectbeschrijving, die als bijlage bij dit Kamerstuk bij deze brief is gevoegd, betreft de inhoudelijke opzet van het Huis, de aansturing en de contouren van de huisvesting en exploitatie. In het onderhavige Kamerstuk licht de minister de voortgang op die punten toe.

Dossier: 31475 – Huis voor democratie en rechtsstaat – ikregeer.nl

%d bloggers liken dit: