Tagarchieven: Allochtonen

Jos Verdier eerste allochtone burgemeester

Niet Ahmed Aboutaleb maar Roy-Ho-Ten-Soeng zou de eerste Nederlandse burgmeester met een allochtone achtergrond zijn, wordt gezegd. Maar dit klopt ook niet. De eerste likt Burgemeester Jos Verdier van Huizen te zijn:

Burgemeester van Huizen en bestuurslid van Stichting Pelita, Jos Verdier, is donderdag 23 maart jl. koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.28-03-2006Op 23 maart jl. is Jos Verdier, burgemeester van Huizen en bestuurslid van Stichting Pelita, koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (…) Verdier voelde zich sterk betrokken bij het wel en wee van de Molukse gemeenschap, niet verwonderlijk gezien zijn eigen Indische achtergrond. Hij werd geboren in Tjireborn (1941) en kwam in 1951 met zijn familie naar Nederland. Na bijna elf jaar burgemeester van Huizen te zijn geweest, gaat Jos Verdier op 1 april as. met pensioen. Lees meer bij stichting Pelita.

%d bloggers liken dit: