Categorie archieven: Zorg

Weblog @ZorgenWelzijn: Marokkaanse boot als sociaal #wijkteam

Marokkanse-Boot-SteunIk vaar mee op de Marokkaanse boot, tijdens de Gay Pride op zaterdag 2 augustus. Het voelt goed en bijzonder. Het is voor het eerst dat er een Marokkaanse boot meevaart in de jaarlijkse Canal Parade van de Amsterdam Gay Pride. Iedereen op de boot helpt om een groot taboe te doorbreken: het recht om te zijn wie je bent, het recht om een relatie aan te gaan met de partner van je vrije keuze.

Lees meer op Zorg + Welzijn: http://bit.ly/marokkaansebootalssociaalwijkteam

FNV trekt samen op met buurtbewoners #Verkiezingsdebat 12-3-14 #werk #zorg #wonen @Meevaart #Stadsdeel_Oost

FNV trekt samen op met buurtbewoners

Verkiezingsdebat waarin wensen van bewoners centraal moeten staan.

Op 19 maart kunnen we weer een nieuwe gemeenteraad kiezen. Dat is een belangrijk politiek moment. Als FNV hebben we over 3 belangrijke thema’s stellingen gemaakt: over inkomen en huur, zorg en zelfstandig wonen en over echte banen en vrijwilligerswerk. Wij vinden dat de politiek voor mensen op deze thema’s verstandigere keuzes moet maken dan ze tot nu toe heeft gedaan. Wij willen hierover discussie en doen dat in de vorm van een verkiezingsdebat met politieke partijen en willen u daarbij nadrukkelijk betrekken.

Discussie die gaat over een toekomst die zeer onzeker is. Kunt u nog rekenen op een betaalbare woning. Werkt u nog en onder fatsoenlijke voorwaarden. Bent u werkloos en wordt u respectvol behandelt. En is uw zorg nog betaalbaar en menselijk indien ustraks een beperking heeft door bijvoorbeeld ouderdom.

U bent van harte welkom bij het verkiezingsdebat in Amsterdam Oost.

De volgende partijen hebben we uitgenodigd: PvdA, VVD, D66, SP, GroenLinks, CDA.

Daarnaast hebben we een 3-tal sprekers die de problematiek benaderen vanuit wonen, werkloosheid en zorg.

Woensdagavond 12 maart

Om 20.00 uur in de Meevaart

Balistraat 48A, Amsterdam.

U bent welkom vanaf 19.30 uur

Deze avond organiseren als FNV samen met bewonersorganisaties uit de buurt:

Huurdersvereniging Amsterdam Oost, Indische Buurt Communities, Comité Dwangarbeid Nee.

Buurtboerderij Ons Genoegen www.buurtboerderij.nl #zorg #buurtkracht

buurtboerderij.nl

De Buurtboerderij Ons Genoegen in het Westerpark is een bruisend centrum van activiteit.
Samen met de vrijwillige medewerkers leveren klanten van De Regenboog Groep een wezenlijke bijdrage aan de dienstverlening van de Buurtboerderij. Dit alles met ondersteuning van
Regenboog-medewerkers. Iedereen is welkom op de Buurtboerderij. Er zijn iedere dag broodjes,
soepen, pannenkoeken, taarten, snacks en maaltijden te verkrijgen. Niet alleen de maag wordt
gevuld, ook is er aandacht voor cultuur, lijf en leden. Neem deel aan een yogales of ontdek een bandje nog voor het in De Wereld Draait Door speelt. Kom naar een van de feesten, of huur de
boerderij voor een trouwerij. De Buurtboerderij is al meerdere keren door het Parool uitgeroepen tot de coolste plek van Amsterdain en wordt beheerd door de Regenboog Groep in opdracht
van de Stichting Buurtboerderij.

Voorzitter Wmo-Raad Oost7661 WMO raad, originally uploaded by kees hoogeveen.

DePers over allochtone ouderen @Remcott

dagblad de pers 28 sept 11voorpagina oud worden onder eigen volk Een artikel van journalist Remco Tomesen. Gisteren heeft hij mij over het verschijnsel ‘woongroepen voor allochtone ouderen’ geïnterviewd. De voorpagina van Dagblad DePers (Sensationalism van beeld en kop ‘de Grijze apartheid’) doet geen recht aan de inhoud van het artikel. Remco Tomesen schrijft genuanceerd en met aandacht voor mens en beleid.

‘Amsterdam Oost is nu ook een beetje van mij!’

Landelijke Opschoondag: de ##hashtags

Hoe hou je je op de hoogte van wat allemaal gaande is morgen op de Landelijke Opschoondag?
– Kom mee lopen morgen ochtend, 9.45 uur. Wij starten bij het Instroomhuis, Zeeburgerdijk 215.
– Volg de dag op Twitter: #gemeenteschoon #zwerfafval #burgerparticipatie
– Volg de twittersberichten van Ageeth Boos.
– Bezoek de website Gemeente Schoon.
– Lees de berichten op de website van Amsterdam Oost.

De canon van de gerontologie

image Paul van der Kooij, van Vilans, maakt mij attent via LinkedIn op een nieuwe Canon: de Canon van de Gerontologie. Een initiatief van Ria Wijnen, lector gerontologie Tilburg,  die Paul heeft ondersteund.

De Canonsite is een mooie vormgegeven gerontologische site met een duijdelijke indeling: lichaam; Individu; Samenleving; Geheugen; Gezondheid. Ik mis nog een rubriek ‘Oudere migranten’.

Welkom bij de Canon van de Gerontologie. Een site met veel informatie over de ouder wordende mens, bijeengebracht door een keur aan deskundigen van wetenschappelijke instellingen in Nederland.

Bewonersinitiatief Postzegelparkje Soembawastraat

Postzegelparkje Soembawastraat Indische Buurt Amsterdam

Bewonerscommissie Indië-Zeeburcht 4, 5, 7, 12 heeft het initiatief genomen voor een herinrichting van het parkje op de hoek Soembawastraat / Niasstraat in de Indische Buurt. De bewoners wensen dat dit parkje een postzegelparkje wordt, d.w.z. een gezellige groene trefpunt, een ontmoetingsplek in de Indische Buurt waar buurtbewoners zich thuisvoelen.

Op de hoek Soembawastraat / Niastrat is het parkje nog een verwaarloosde pleintje, met lelijke groen, stenige plekken en het voelt onveilig wegens asociale gedrag van een grote groep (60) bewoners met psychosociale stoornissen. Om de leefbaarheid van het parkje te vergroten en de sociale cohesie te versterken wil Bewonerscommissie Indië-Zeeburcht met verschillende partijen een projectplan opstellen waarin deze ruimte tot ontmoetingsplek ofwel een echte postzegelparkje wordt omgebouwd.

Gebleken is dat er veel enthousiasme onder bewoners bestaat om activiteiten te organiseren en gezamenlijk aan de herinrichting te werken. Sinds twee weken komen bewoners wekelijks op vrijdagen bij elkaar om activiteiten te organiseren en nadenken over het ontwerp. Afgelopen vrijdag 23 april j.l. is braingestormd over het nieuwe ontwerp onder begeleiding van landschapsarchitect Miek Witsenburg (nauw betrokken bij het VROM-traject Mooi Nederland).

Zie hier een fotoverslag van de bijeenkomst. Hieronder een korte video-impressie:

Met het opwaarderen van deze restruimte tot postzegelpark in de Indische Buurt willen de bewoners samen met deskundigen en het stadsdeel de kwaliteit van de openbare ruimte in de buurt aantrekkelijker maken en de ontmoetingen tussen verschillende generaties en culturen stimuleren. Het project moet ook als voorbeeld dienen voor de rest van het stadsdeel, andere stadsdelen en steden.

We Can: campagne Huiselijk Geweld in Oost

De coalitie PvdA, GroenLinks en D66 pakt huiselijk geweld aan. In het programmaakoord 2010-2014 van de coalitie PvdA, GroenLinks en D66 staat:

Huiselijk geweld het stadsdeel uit.
Slachtoffers die vaak in isolement leven dienen te weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Via de ouder-kindcentra (OKC’s) en de huisartsenposten moet er meer informatie beschikbaar komen voor de slachtoffers. Huiselijk geweld moet uit de taboesfeer en in de openbaarheid gebracht worden middels discussie, campagnes en gerichte aanpak. Daders dienen meteen uit huis geplaatst te worden.”

%d bloggers liken dit: