Categorie archieven: Participatie

Paul Vught @ParoolAmsterdam over @Makassarplein: “Écht Feest”

Echt feest op MakassarpleinJournalist Paul Vugt van Het Parool heeft dit jaar gekozen om eens geen verslag te maken van het bevrijdingsfestival op het Museumplein en andere bekende locatie van Amsterdam maar… over het 5 mei viering in volkswijken. Dit jaar dus bij ons op het Makassarplein. Lees de samenvatting op de website van Het Parool en… koop snel de krant van het hele artikel is zeer de moeite waarde…

Nieuwe leden gezocht voor Wmo-raad i.o. Oost

Bericht Stadsdeel Oost:

“Sinds kort heeft Stadsdeel Oost een Wmo-raad die het stadsdeelbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over Wmo gerelateerde thema’s. De raad is op zoek naar nieuwe leden.

Deze raad is nog maar net opgericht en bestaat uit leden van de Ouderenadviesraad, Zeeburg Inclusief (ZIN) en Gehandicaptenbelangen Oost-Watergraafsmeer. De raad is nog op zoek naar nieuwe leden. Het streven van de Wmo-raad is om een representatieve afspiegeling te zijn van de bevolkingssamenstelling in stadsdeel Oost.

Bent u lid van een vrijwilligersorganisatie, vertegenwoordigt u belangen van mantelzorgers, (licht) verstandelijk gehandicapten of heeft u kennis en ervaring met GGZ problematiek? Vindt u het daarnaast belangrijk dat ook het perspectief van deze groepen geïntegreerd wordt in de Wmo-raad, neemt u dan contact op met Tanja Bubic.

Let op: leden van de Wmo-raad i.o. oost kunnen alleen namens een belangenorganisatie zitting nemen en dus niet op persoonlijke titel.

Tanja Bubic: t.bubic@oost.amsterdam.nl”

‘Amsterdam Oost is nu ook een beetje van mij!’

Stadsdeel Oost – De Kracht van Oost

 

De Kracht van Oost

Werkgroep buigt zich over visie op samenwerking in Oost

14 februari 2011

Hoe willen we samenwerken in Oost? Over die vraag boog een werkgroep van actieve bewoners, ondernemers en stadsdeelmedewerkers zich woensdagavond 9 februari 2010.

Na een grote conferentie over dit thema op 15 december 2010 en een informele netwerkborrel in januari, werd er op 9 februari verder gepraat in een kleiner gezelschap. Het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) stelde haar ruimte beschikbaar, dat voor extra inspiratie zorgde! Begin maart komt de werkgroep voor de 2e keer bijeen.

In groepjes uiteen

Visie

RNW: Allochtone politici benadrukken afkomst niet

 

Etnische achtergrond is geen voordeel meer voor allochtone politici om door te breken bij politieke partijen in Nederland. Allochtone Nederlanders in de politiek gedragen zich even ‘professioneel’ als hun autochtone collega’s.

Politicologe Laure Michon deed onderzoek in de Amsterdamse politiek. Woensdag hoopt ze daarop te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. Zo’n twintig jaar geleden hadden allochtone politici een voordeel bij hun afkomst: “Er werden toen stadsdelen ingevoerd en er waren geen zittende raadsleden. Er moesten dus lijsten met nieuwe mensen worden opgesteld.”

Allochtone politici benadrukken afkomst niet | Radio Nederland Wereldomroep

Digitale Buurtschouw

 

8 november t/m 3 december: Digitale buurtschouw in de Dudokbuurt en de Eendrachtsparkbuurt in Nieuw-West. Iedereen kan meedoen: meld je ideeën, klachten en verbeterpunten hier!        

 

Digitale Buurtschouw Wat vind jij van jouw buurt? Heb je ideeën om jouw buurt te verbeteren? Is er bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, een gevaarlijke kruising of veel zwerfafval? Of heb je een goed idee, zoals bloembakken aan lantaarnpalen of een gezamenlijke groentetuin?

Bij de digitale buurtschouw kun je jouw wensen, klachten en ideeën doorgeven. Zo werk je samen met buurtbeheer, het stadsdeel én je buren aan een betere buurt.

 

 

iPhone app Verbeter de Buurt

De toepassing iPhone app Verbeter de BuurtDe nieuwe iPhone app Verbeter de Buurt (verder ‘VdB’) laadt snel: een mooi Google Map verschijnt. Meldingen en ideeën in de buurt worden zichtbaar Uitgangspunt is je GPS-locatie.

Informatief is VdB omdat het laat zien op een Google Map andere meldingen en ideeën in de straat / buurt / wijk / land. Ook worden meldingen en ideeën automatisch (na bevestiging via e-mail! ) geplaatst op de website www.verbeterdebuurt.nl. Zo onderscheidt zich m.i.deze toepassing van andere: het maakt namelijk zichtbaar waar jijzelf én anderen in de buurt mee bezig zijn. Een ‘community-gevoel’ ontstaat.

Interactief is VdB omdat via de website men kanreageren op meldingen en suggesties van anderen. Deze combinatie iPhone app / internet vind ik een zeer sterke punt, een ‘wild cat’.

Meerwaarde van VdB is dat men, behalve het melden van problemen ook positief aan de buurtleefbaarheid kan bijdragen door ideeën voor een betere buurt te delen.

Accuraat is VdB dankzij de geo-localisering van meldingen en ideeën en de mogelijkheid om met behulp van een ‘pin’ precieze locaties aan te geven (zie hierover mijn tip verderop).

Wat nog beter kan:
– Verfijning van de meldcategoriën. Ik mis ‘ zwerfafval’ en ‘Wrak op straat’. Ook zou je categoriën kunnen opnemen voor sociale veiligheid zoals bijvoorbeeld ‘enge plekken’ of ‘overlast asociale bewoners/tokkies’.
– Zorg voor melding per e-mail of sms wanneer iemand reageert (nu nog alleen mogelijk via de website) op een idee of probleem van een andere gebruiker.
– Tip: geef aan middels een ‘pop-up window’ dat het mogelijk is om de ‘pin’ te slepen naar de locatie die je precies wil aangeven. Dit t.b.v. gebruikersvriendelijkheid want anders denkt men dat het niet mogelijk is. Zie hierover een aantal andere iPhone recensies.
– Gebruik het symbool van een camera te gebruiken bij de knop ‘Foto maken’. Het is nu een niet veel zeggende ‘strandvakantie’ symbool. Ik had zelf niet gelijk in de fat dat men foto’s kan toevoegen ter illustratie van een probleem of idee.
– Zorg voor een locale caching van de gegevens! Wel handig in geval van crash of lege batterij. Zo voorkom je irritatie en ‘bindt’ je gde ebruikers door ze moeite te besparen en een veilig gevoel te geven.
– Zorg dat wie dat wenst gebeld kan worden waar mogelijk (samenwerking regelen van de ketenpartners!) door ambtenaren en andere professionals (politie, opbouwwerkers, woningcorporaties) n.a.v. een melding of idee. Hiervoor moet wel bij de instellingen (NAW gebruiker) een extra-veld gemaakt worden: tel/mobiel.
– Maak mogelijk om een verkeerde geplaatste idee of probleem achteraf te verplaatsten of te verwijderen.
– Ga precies na welke gegevens de lokale overheid wil ontvangen bij het in behandeling nemen van een melding of idee. Zijn dat alleen e-mail en/of mobielnummer van de indiener of zijn dat de volledige NAW?

Mooi is de mogelijkheid om een bericht over je melding/idee te posten op de bekende sociale media: Facebook, Twitter… Let op: de spelling van het automatische berichtje ‘interesante melding’ dat gepost wordt is dus momenteel niet correct. En dit berichtje wordt ook gebruikt bij het twitteren van ideeën! Dit maakt een slordig indruk en dit hoeft niet want het werkt verder prima.

Conclusie: Verbeter de buurt zal ik zeker gebruiken om mijn buurt te verbeteren. O.a. bij buurtschouwen d.w.z. wandelingen door de wijk waarbij de bewoners en buurtbeheer (gemeente, politie, sociaal werk en woningcorporaties) kunnen laten zien wat zij van hun buurt vinden en suggesties doorgeven om de buurt te verbeteren.

Inmiddels de eerste buurtmeldingen gemaakt en de eerste idee ingebracht.

De app is hier te downloaden (iTunes store)

Welzijnsprojecten in de kijker met YouTube-festival

Hoe kunnen kunst en cultuur een positieve impuls geven aan de samenhang in een wijk? In Nederland bestaan veel projecten die helaas nog vaak een stille dood sterven. Kenniscentrum MOVISIE organiseert speciaal voor deze projecten een festival waarbij filmpjes van projecten meedingen naar een geldprijs. De genomineerden zijn bekend en er kan gestemd worden

Lees meer bij Zorg + Welzijn

, ,

T.A.B.O.E. Asri

Jongerenorganisatie Asri organiseert de bijeenkomst “T.A.B.O.E. en nu”. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ze wordt geïnitieerd door Jongerenorganisatie Asri in samenwerking met MOVISIE en het stadsdeel Zeeburg. Ze vindt plaats op 29 september 2009 om 18.00 uur in de Batjanstraat 13 te Amsterdam.

”Amsterdamse jongeren willen in gesprek gaan met professionals om de taboe onderwerpen en jongeren problematiek rondom seksualiteit te bespreken. T.A.B.O.E. heeft betrekking op vijf begrippen: Tolerantie, Aandacht, Begrip, Ontwikkeling en Educatie. Tolerantie staat voor het accepteren van de denkwijze en het gedachtegoed van een ander, zonder een vooroordeel te hebben, de ruimte geven om te luisteren naar wat een ander zegt. Aandacht heeft te maken met de grotere aandacht die er volgens ons hoort te zijn voor taboeonderwerpen, zoals: beeldvorming over seks, Islam & seksualiteit, grenzen stellen en loverboys. Verder is Begrip opbrengen voor ieders grenzen nodig, respect voor ieders mening. Dat kun je bereiken als jongeren zich, blijven Ontwikkelen en daarvoor ook de kans krijgen. Daarvoor is Educatie nodig, voldoende kennis om met taboeonderwerpen om te gaan en kennis van algemeen geldende regels hiervoor”.

U kunt zich aanmelden via de mail: info@asri.nl of telefonisch op het volgend nummer 020-33 78 571/06-16 27 36 35 (ook voor vragen en opmerkingen)

Zie ook de website van de We Can Campagne (eind maken aan alle geweld tegen vrouwen): www.wecan.nl

Elitaire denktanks in de wijk

Door Aimée Kiene
Gepubliceerd op 11 juni 2009 18:15, bijgewerkt op 11 juni 2009 18:26

AMSTERDAM – Zelf is ze net zo goed een ‘excellerende burger’. Mercedes Zandwijken, voorheen ambtenaar in Amsterdam, gelooft heilig in de kracht van de elite. De concrete successen van haar denktanks bewijzen haar gelijk. ‘Dat is de groep die het meest voor elkaar krijgt.’

,

%d bloggers liken dit: