Categorie archieven: Mensenrechten

@Turntoo_Tweets Universal Declaration of Material Rights 10-12-2018: Utopische visie of ‘charlatanerie’? #70JaarVN #MaterialMatters via @De_Zwijger

nafid-najib-mellouki-cadat-lampe-circulaire-koelkast-31-dec-2016

@Najib Nafid

Op 10 december 2018 vieren wij 70 jaar bestaan van de VN-handvest, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . Dan reizen Thomas Rau en Sabine Overhuber van Turntoo naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York om een zelfbedachte Universal Declaration of Material Rights (UDMR) aan te bieden.

Rau en Overhuber hebben voor de VN de volgende boodschap:

“De aarde is de enige rechtmatige eigenaar van alle grondstoffen en materialen – er is namelijk maar één ‘permanent lid’ dat echt over vetorecht beschikt: de natuur” (Material Matters, blz. 148).

Rechten van het materiaal

Rau en Overhuber stellen in hun net verschenen essay ‘Material matters‘ dat deze aanbieding hun doel is voor 2018. De intentie is goed maar over de relevantie van deze Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal/UVRM kan men twisten: waarom deze ‘antropologisering” van het ‘materiaal’ waardoor het als een mens wordt beschouwd? Rechten zijn onlosmakelijk met de mens verbonden. Het recht regelt verhoudingen tussen mensen onderling en met hun omgeving. Niet het ‘materiaal’ maar de Mens zal de duurzame ontwikkeling van de aarde moeten bewerkstelligen. Een UVRM als hoofddoel 2018 klinkt wellicht leuk vanuit PR-oogpunt maar werkt het niet averechts als het om de hoofdzaak zelf gaat: zorgen dat de mens zich om de natuur bekommert?

‘Charlatanerie(1)’

Rau en Overhuber zijn visionairs. Hun economisch en ecologisch ‘cradle-to-cradle’ verhaal is overtuigend. Maar draagt hun ‘Rechten van het Materiaal’-verhaal niet het gevaar in zich dat het als een vorm van ‘charlatanerie’ wordt gezien? Helpt het om op te scheppen met z’n campagne richting 70 jaar VN-Handvest? Verdient wat Turntoo voor elkaar gekregen heeft niet beter dan dat? Des te jammer deze insteek ‘out-of-the-box’ dat het niet ondenkbaar is om vanuit het perspectief van de rechten van de mens ‘materiaal’ en ‘rechten’ aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld via een herziening van het bestaand Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVSCR). Dat verdrag vormt een integraal onderdeel van de VN-Handvest. Pleit dan voor het vastleggen van ‘materiële rechten’ in deze tekst.

Rechten van de mens

Als Amsterdamse stadsmaker draag ik een warme hart aan de ‘circulaire’ initiatieven van Rau en Overhuber toe. Al ruim 4 jaar ben ik vanuit Amsterdam Oost betrokken bij hun ‘C2C’ inzet met mijn ‘circulaire koelkast’. Op 9 juni 2012, ondertekende ik (symbolisch) bij een Provada-event in de RAI de intentieoverenkomst ‘Besparen in huis, met goede apparaten’ met de bestuurders van Eigen Haard (Woningcorporatie, Bosch (witgoed apparatuur) én Thomas Rau van Turntoo. Zie:

Niet langer ‘eigenaar’ maar ‘gebruiker’ zijn, is een zienswijze die mij aanspreek. Ik beschrijf het als ‘Het nieuwe eigendom‘.

Material Matters‘ daar sta ik achter, niet voor het bevechten van ‘Material Rights‘ maar vanuit een ‘Human Rights Perspective‘ op ‘materiële rechten’.

Boekpresentatie

Thomas Rau & Sabine Overhuber van Turntoo zijn zij op zoek naar een alternatief voor onze ‘roofbouwmaatschappij’. Zij presenteren in dit verband hun boek Material Matters op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Grote zaal van @De_Zwijger. Zie: http://bit.ly/Turntoo_MaterialMatters

Rau, T. S. Overhuber, Material Matters, hoe wij onze relatie met de aarde kunnen veranderen. Bertram + de Leeuw Uitgevers Bv, december 2016,
https://www.bol.com/nl/p/material-matters/9200000065728321

(1) ‘Charlatanerie’ in de zin dat met deze insteek Rau en Oberhuber voorwenden dat duurzame ontwikkeling te realiseren is middels de juridische weg van een Universele Verklaring van Materiële Rechten, dat zij gekwalificeerd zijn door hun kennis en vaardigheden om dit op te pakken en dat zij mensen roepen om zich aan te sluiten bij hun campagne.

Hamza #Vluchtgarage #Mensenrechten Kon het niet anders? En hoe? En wie?

HAMZA

25/08/2014
Vluchtgarage, maandag 25 augustus 2014

‘Hamza is dood,’ zegt Fuad aan de telefoon. Het is verschrikkelijk nieuws. Vrijdagavond al had Fuad verteld dat Hamza, de jongen die dinsdagavond gewond was geraakt, waarschijnlijk zondag zou overlijden. Hij was twee keer aan zijn hoofd geopereerd. De dokters konden niets meer voor hem doen, had Fuad gezegd. ‘Ze wachten op zijn zus die uit Engeland moet komen. Ze komt zondag en waarschijnlijk zetten ze dan de machines uit.

Weblog @ZorgenWelzijn: Marokkaanse boot als sociaal #wijkteam

Marokkanse-Boot-SteunIk vaar mee op de Marokkaanse boot, tijdens de Gay Pride op zaterdag 2 augustus. Het voelt goed en bijzonder. Het is voor het eerst dat er een Marokkaanse boot meevaart in de jaarlijkse Canal Parade van de Amsterdam Gay Pride. Iedereen op de boot helpt om een groot taboe te doorbreken: het recht om te zijn wie je bent, het recht om een relatie aan te gaan met de partner van je vrije keuze.

Lees meer op Zorg + Welzijn: http://bit.ly/marokkaansebootalssociaalwijkteam

@FNVBondgenoten: Solidair met de stakers op Schiphol bij Aviapartner Cargo #FNV via het Steuncomité Sociale Strijd

Van: Programmaraad Vakbondsthemacafé
Onderwerp: Solidair met de stakers op Schiphol bij Aviapartner Cargo

Beste mensen,

Onderstaande solidariteitsverklaring is vandaag gestuurd aan de stakers bij Aviapartner Cargo die sinds dinsdag 25 maart in staking zijn. De werkgever heeft het conflict inmiddels verhard door uitzendkrachten als stakingsbreker in te zetten dat volgens de wet niet mag. Binnenkort gaan ze naar het hoofdkantoor van Aviapartner in Brussel waar collega’s uit andere landen hen steunen.
Hierbij een oproep om vanuit je eigen instelling of bedrijf namens je collega’s een solidariteitsverklaring aan hen te sturen.
De onderstaande verklaring mag je als voorbeeld gebruiken.
De verklaring kun je sturen aan j.devries [at]
bg.fnv.nl

Amsterdam, 26 maart 2014.

Beste stakers bij Aviapartner Cargo,

Wij zijn solidair met jullie strijd voor een goede cao.
Voor teruggave van jullie ATV-dagen, een loonsverhoging van drie procent, meer zeggenschap over jullie roosters en het verbeteren van de positie van uitzendkrachten die jullie collega’s zijn.
Jullie werkgever wil dat jullie Inleveren in een tijd waarin heel veel duurder wordt. Dat jullie dat niet accepteren is terecht. Ook is de werkdruk al heel hoog als je na een nachtdienst maar een dag vrij bent voordat je de dagdienst in gaat. En ook nog eens je ATV dagen kwijt raakt.
Als jullie deze strijd winnen is dat voor iedereen op andere plekken een stimulans om ook het gevecht aan te gaan en door te gaan met het verzet tegen bezuinigingen en afbraak.
Veel succes.

Rob Marijnissen,
Kaderlid FNV Bondgenoten

Namens het Steuncomité Sociale Strijd,
een samenwerkingsverband van FNV bonden in Amsterdam en diverse maatschappelijke organisaties.

Website van Natuurlijk Samen actief

De website van Natuurlijk Samen is actief. Bij de presentatie van het project op 15 juni jl in Utrecht was de startpagina klaar, nu zit er ook iets achter. De komende drie jaar – de duur van het project – zal worden besteed aan het verzamelen van info en het verder vullen van de site met good practices, sociaal calamiteitenplannen en empowerment activiteiten voor lhbt’ers en wijkbewoners.

Via de site kunnen lhbt’ers nu al direct een klacht bij een antidiscriminatie bureau indienen en kunnen professionals de kennisbank gelijke behandeling (mediatheek) raadplegen.

Dus neem een kijkje, wijs mogelijk geinteresseerden op de site www.natuurlijksamen.org en stuur informatie die van belang kan zijn naar info@natuurlijksamen.org.

Paul Vught @ParoolAmsterdam over @Makassarplein: “Écht Feest”

Echt feest op MakassarpleinJournalist Paul Vugt van Het Parool heeft dit jaar gekozen om eens geen verslag te maken van het bevrijdingsfestival op het Museumplein en andere bekende locatie van Amsterdam maar… over het 5 mei viering in volkswijken. Dit jaar dus bij ons op het Makassarplein. Lees de samenvatting op de website van Het Parool en… koop snel de krant van het hele artikel is zeer de moeite waarde…

Dodenherdenking bij de vereniging Assadaaka in Ruma Khami.

Met verschillende delegaties heeft Assadaaka dit jaar de slachtoffers van de 2de wereldoorlog herdacht op verschillende plekken in de stad. Al jaren start de Stille Tocht bij Assadaaka samen met de zuster organisaties, individuen, buurtbewoners en religieuze leiders van de verschillende geloven uit de buurt. Waarna op het Ceramplein de slachtoffers herdacht worden en we 2 minuten stil zijn. Na de plechtigheid met muziek en toespraken door vertegenwoordigers, zijn we terug gelopen naar de Ruma Khami.

Hier volgt een toespraak en een gedicht van Ahmed El Mesri over Vrijheid geef je door.

Dames en Heren, Vrijheid geef je door is het thema van deze 4 mei herdenking.

Leven in vrijheid en verscheidenheid houdt in dat je mensen accepteert zoals ze zijn en dat je met elkaar leeft in harmonie.

Dodenherdenking georganiseerd door de vereniging Assadaaka in de Ruma Khami.pdf

‘Amsterdam Oost is nu ook een beetje van mij!’

Algérie : arrestations

Paris le 12 février 2011

Communiqué de presse

De : Collectif d’Algériens de soutien à la lutte en Algérie pour le changement et la démocratie, Collectif des familles de disparus en Algérie, Algérie Pacifique (section France)

Nous, collectifs d’associations algériennes, dénonçons les arrestations arbitraires de nos confrères militants lors de la Marche nationale pacifique, prévue ce matin 12 février 2011, à Alger.

Nos sources sur place indiquent l’arrestation de 70 personnes, essentiellement des membres de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie – dont des représentants de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), du collectif Algérie pacifique, de SOS Disparus, des syndicats CLA, SATEF, SNAPAP, du RCD, des associations de femmes et de victimes du terrorisme. Parmi eux : Mouloud Boumghar, Amine Menadi, Kamel Moussaoui, Mohamed Salem Sadali, Idir Achour, Cherifa Kheddar, Sofiane Baroudi et Mourad Yahli.

Une trentaine de personnes sont toujours détenus à cette heure. Quelques milliers de personnes manifestent actuellement à Alger, place du 1er-Mai.

Nous demandons aux autorités algériennes de relâcher immédiatement toutes les personnes qui ont été arrêtées, et que leur sécurité soit assurée. Selon nos sources sur place, les détenus ont été maltraités par les services de police et continuent de subir un harcèlement moral dans les locaux de ces derniers.

Il est inadmissible, pour un régime qui se prétend « démocrate », de poursuivre sa logique répressive et illégale. Nous tenons à dénoncer ces pratiques extrajudiciaires, et appelons la communauté internationale à se mobiliser afin de permettre aux Algériennes et aux Algériens de réaliser leur vœux d’une Algérie démocratique fondée sur un véritable Etat de droit.

Commission Information, du Collectif d’Algériens de soutien à la lutte en Algérie pour le changement et la démocratie.

openDemocracy: Mikhail Khodorkovsky: final trial speech

Mikhail Khodorkovsky: final trial speech | openDemocracy

oDR is proud to publish Mikhail Khodorkovsky’s final speech at his trial, which belongs in the tradition of great statements. It is a fine and eloquent summary of the larger problem Russia faces of being unable to modernize because of its governance. The court is expected to start pronouncing the verdict on Khodorkovsky on December 15.

(…)

Respected Court!

Today is for me one more opportunity to look back at the past. I remember October 2003. My last day of freedom. Several weeks after my arrest, I was informed that President Putin had decided that I was going to have to “sup prison gruel” for 8 years. Back then this was hard to believe.

(…)

I want an independent judiciary to become a reality and the norm in my country. I want the phrase born in Soviet times, about “the most just court system in the world”, to stop sounding as ironic today as it did in those days. I do not want us to leave as an inheritance for our children and grandchildren the very dangerous symbols of totalitarianism.

 

 

%d bloggers liken dit: