Categorie archieven: e-Democratie

Keuzewijzer e-Tools. Voor gemeenten die burgers online willen betrekken.

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? In de Keuzewijzer e-tools vind je verschillende vormen van online burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden. Daan de Bruijn en ik, van het team Cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing van Movisie, presenteren een actueel overzicht van bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. 

Lees meer en download de handreikingen: https://www.movisie.nl/publicatie/keuzewijzer-e-tools

%d bloggers liken dit: