Categorie archieven: Circulaire economie

@Turntoo_Tweets Universal Declaration of Material Rights 10-12-2018: Utopische visie of ‘charlatanerie’? #70JaarVN #MaterialMatters via @De_Zwijger

nafid-najib-mellouki-cadat-lampe-circulaire-koelkast-31-dec-2016

@Najib Nafid

Op 10 december 2018 vieren wij 70 jaar bestaan van de VN-handvest, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . Dan reizen Thomas Rau en Sabine Overhuber van Turntoo naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York om een zelfbedachte Universal Declaration of Material Rights (UDMR) aan te bieden.

Rau en Overhuber hebben voor de VN de volgende boodschap:

“De aarde is de enige rechtmatige eigenaar van alle grondstoffen en materialen – er is namelijk maar één ‘permanent lid’ dat echt over vetorecht beschikt: de natuur” (Material Matters, blz. 148).

Rechten van het materiaal

Rau en Overhuber stellen in hun net verschenen essay ‘Material matters‘ dat deze aanbieding hun doel is voor 2018. De intentie is goed maar over de relevantie van deze Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal/UVRM kan men twisten: waarom deze ‘antropologisering” van het ‘materiaal’ waardoor het als een mens wordt beschouwd? Rechten zijn onlosmakelijk met de mens verbonden. Het recht regelt verhoudingen tussen mensen onderling en met hun omgeving. Niet het ‘materiaal’ maar de Mens zal de duurzame ontwikkeling van de aarde moeten bewerkstelligen. Een UVRM als hoofddoel 2018 klinkt wellicht leuk vanuit PR-oogpunt maar werkt het niet averechts als het om de hoofdzaak zelf gaat: zorgen dat de mens zich om de natuur bekommert?

‘Charlatanerie(1)’

Rau en Overhuber zijn visionairs. Hun economisch en ecologisch ‘cradle-to-cradle’ verhaal is overtuigend. Maar draagt hun ‘Rechten van het Materiaal’-verhaal niet het gevaar in zich dat het als een vorm van ‘charlatanerie’ wordt gezien? Helpt het om op te scheppen met z’n campagne richting 70 jaar VN-Handvest? Verdient wat Turntoo voor elkaar gekregen heeft niet beter dan dat? Des te jammer deze insteek ‘out-of-the-box’ dat het niet ondenkbaar is om vanuit het perspectief van de rechten van de mens ‘materiaal’ en ‘rechten’ aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld via een herziening van het bestaand Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVSCR). Dat verdrag vormt een integraal onderdeel van de VN-Handvest. Pleit dan voor het vastleggen van ‘materiële rechten’ in deze tekst.

Rechten van de mens

Als Amsterdamse stadsmaker draag ik een warme hart aan de ‘circulaire’ initiatieven van Rau en Overhuber toe. Al ruim 4 jaar ben ik vanuit Amsterdam Oost betrokken bij hun ‘C2C’ inzet met mijn ‘circulaire koelkast’. Op 9 juni 2012, ondertekende ik (symbolisch) bij een Provada-event in de RAI de intentieoverenkomst ‘Besparen in huis, met goede apparaten’ met de bestuurders van Eigen Haard (Woningcorporatie, Bosch (witgoed apparatuur) én Thomas Rau van Turntoo. Zie:

Niet langer ‘eigenaar’ maar ‘gebruiker’ zijn, is een zienswijze die mij aanspreek. Ik beschrijf het als ‘Het nieuwe eigendom‘.

Material Matters‘ daar sta ik achter, niet voor het bevechten van ‘Material Rights‘ maar vanuit een ‘Human Rights Perspective‘ op ‘materiële rechten’.

Boekpresentatie

Thomas Rau & Sabine Overhuber van Turntoo zijn zij op zoek naar een alternatief voor onze ‘roofbouwmaatschappij’. Zij presenteren in dit verband hun boek Material Matters op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Grote zaal van @De_Zwijger. Zie: http://bit.ly/Turntoo_MaterialMatters

Rau, T. S. Overhuber, Material Matters, hoe wij onze relatie met de aarde kunnen veranderen. Bertram + de Leeuw Uitgevers Bv, december 2016,
https://www.bol.com/nl/p/material-matters/9200000065728321

(1) ‘Charlatanerie’ in de zin dat met deze insteek Rau en Oberhuber voorwenden dat duurzame ontwikkeling te realiseren is middels de juridische weg van een Universele Verklaring van Materiële Rechten, dat zij gekwalificeerd zijn door hun kennis en vaardigheden om dit op te pakken en dat zij mensen roepen om zich aan te sluiten bij hun campagne.

Altijd Wat Innovatie: Duurzaamheid. Met Thomas Rau van @Turntoo_Tweets via @SietskeLigtvoet van @AltijdWatNCRV @EigenHaard #circulaireeconomie

Altijd Wat Innovatie: Duurzaamheid

Fragment uit Uitzending Altijd Wat – 26 augustus 2014

De tweede aflevering van een serie over innovatieve  oplossingen voor problemen in de toekomst. Duurzaam architect Thomas Rau vindt dat we radicaal moeten afrekenen met bezit en het verspillen van producten en grondstoffen. In zijn toekomst verdwijnt niets maar wordt alles steeds weer opnieuw gebruikt. En bezitten we zo weinig mogelijk, maar gebruiken we hoogwaardige producten die eigendom blijven van de fabrikant. Voor Rau is die toekomst al heel dichtbij en zien we in zijn projecten dat al terug. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis in Brummen en het nieuwe kantorenpand van netwerkbeheerder Alliander in Duiven.

Straks vanavond bij Altijd Wat om 21:10 uur.

Ik kom ook kort aan het woord. Sietske Ligtvoet heeft mij thuis geïnterviewd vanwege mijn deelname sinds 2011 aan het project ‚Besparen in huis met goed apparatuur’ van woningcorporatie Eigen Haard. Ik heb namelijk als eerst een… circulaire koelkast.

Vorige jaar heeft hierover Frans Bromet een videoverslag gemaakt. De Huurderskrant heeft mij geïnterviewd. En ik schreef een weblog over mijn opvatting van de circulaire economie als een vorm van Nieuwe Eigendom.
Lees meer in mijn weblog ‚Mijn circulaire economie’ van 16 juli 2013.

Visualizing Circularity in Amsterdam | Circle Economy

Visualizing Circularity in AmsterdamPosted by Fleur Embrechts, 2 weeks agoTopics: Amsterdam, Map, Resources, Material FlowsCircle Economy, with our partner Metabolic, received a request from the Municipality of Amsterdam to create a series of resource flow maps for the Amsterdam region. The result was a visual representation of how key material and resource flows pass through the Amsterdam metropolitan area. We identified several circular opportunities within the region, specifically focusing on Water & Nutrients, Energy, and Agriculture.

via Visualizing Circularity in Amsterdam | Circle Economy.

Koelkast in de verhuur #circulaireeconomie @turntoo_tweets @EigenHaard via de @telegraaf

Koelkast in de verhuur Telegraaf 23-7-13

Eerste ‘circulaire’ koelkast

EERSTE 'CIRCULAIRE' KOELKAST

De eerste koelkast volgens het principe van de circulaire economie is ontvangen door huurder Mellouki Cadat. Via het project ‘Besparen in Huis’ krijgen huurders van woningcorporatie Eigen Haard de kans om goede en energiezuinige huishoudelijke apparaten voor een vaste lage prijs per maand te huren. Deze in aanschaf wat duurdere apparaten worden zo ook toegankelijk voor huurders met een kleine portemonnee. Goed voor de portemonnee van de huurder én voor het milieu. ‘Besparen in huis’ is een initiatief van woningcorporatie Eigen Haard, pionier op gebied van circulaire economie Turntoo en fabrikant van huishoudapparatuur Bosch.

Lees meer bij EnergieNieuws

Mijn Circulaire economie: Video @FransBromet #Energiezuinige koelkasten te huur via @StudioBromet / @EigenHaard @turntoo_tweets rau_architects #Bosch & @CoGreen_NL & @Energiesprong @corporatieplein

Mellouki Cadat

Mellouki Cadat vóór zijn ‘circulaire’ koelkast

Thuis geïnterviewd door Frans Bromet (Studio Bromet) bij het ontvangen van de eerste ‘circulaire’ koelkast. Aanleiding is mijn deelname aan het ‘circulaire economie’ project van Eigen Haard, Turntoo en Bosch ‘Besparen in huis, met goed apparatuur‘. Via het project ‘Besparen in Huis’ krijgen huurders van woningcorporatie Eigen Haard de kans om goede en energiezuinige huishoudelijke apparaten voor een vaste lage prijs per maand te huren. Lees hier het persbericht Erste ‘circulaire’ koelkast geleverd: primeur voor Amsterdamse huurder van Bosch, Eigen Haard en Turntoo.

Als bestuurslid van de Huurdersvereniging Amsterdam [lees hier mijn interview in de Huurderskrant van zomer 2013] en portefeuillehouder energiebesparing, vind ik dit pilot een erg spannende en belangwekkende ‘circulaire’ ontwikkeling. Lees mijn blog Het Nieuw Eigendom: duurzaam en spaarzaam witgoed in huis van 9 juni 2012. Ik schreef het blog n.a.v. het tekenen van een overeenkomst Bosch / Eigen Haard / Turntoo / huurder tijdens Provada 2012 in de RAI.

Vraagstuk luidt: hoe verenig je de belangen van huurders (meebeslissen over energiebesparing) en het algemeen belang van energiebesparing, milieu en duurzaamheid.

De ontwikkelingen: samen met

Meer informatie:

COGreen doet mee in bijzonder witgoed-initiatief @EigenHaard

Eigen Haard heeft al meer ervaring met bouwen en renoveren van duurzame woningen. “Na oplevering van die woningen is toch jammer als je ziet dat bewoners met oud of energieslurpend witgoed in de woningen trekken. Dat heeft ons aan het denken gezet. Hoe kunnen we ook het energiegebruik en -gedrag van bewoners gunstig stimuleren?” zo vertelt Debby Beitsma die als strategie adviseur binnen Eigen Haard in de afgelopen jaren een unieke oplossing bedacht. Jurgen van de Laarschot geeft aan dat zo’n bijzonder Eigen Haard-initiatief natuurlijk ook voor Stadstuin Overtoom geldt: “Dit past wel heel goed in de doelstellingen van COGreen.”

via COGreen doet mee in bijzonder witgoed-initiatief | Co-Green.

Mijn circulaire economie: Besparen in huis, met goede apparaten @Turntoo @EigenHaard #Bosch @De_Zwijger

Vorig jaar, op 9 juni 2012, heb ik (symbolisch) in de RAI (Provada-event) een intentieoverenkomst ‘Besparen in huis, met goede apparaten’ ondertekend: met de bestuurders van Eigen Haard, Bosch en Turntoo (cradle to cradle gecertificeerd architect Thomas Rau). Ik ben namelijk eerste gebruiker  in een innovatief pilot waar huurders van woningcorporatie Eigen Haard de mogelijkheid krijgen tot het huren van energiezuinige huishoudapparaten. Zie hierover mijn blog ‘Het Nieuwe Eigendom‘.

Na ruim één jaar zijn de nodige overeenkomsten gesloten tussen de initiatiefnemers. Vanochtend is mijn gewenste apparaat (koelkast groot) geleverd door Bosch. Filmmaker Frans Bromet was er om het moment vast te leggen. Naast mijzelf heeft hij ook medewerkers van Turntoo en Eigen Haard geïnterviewd.

Zie een fotoverslag: http://www.flickr.com/photos/cadat/sets/72157634333728287/

Vanavond wijdt Pakhuis de Zwijger haar Joint Venture Dag 3 aan de Circulaire Stad met o.a. architect Thomas Rau (nummer 18 op de Duurzame Top 100).

Het Nieuwe Eigendom: duurzaam en spaarzaam WitGoed in huis @EigenHaard #Groen #milieu

Gisteren heb ik (symbolisch) de intentieovereenkomst ‘Besparen in huis, met goede apparaten’ samen met de bestuurders van Eigen Haard, Bosch en Turntoo ondertekend. Ik ben namelijk eerste gebruiker in een innovatief pilot voor energiebesparing. Huurders van woningcorporatie Eigen Haard krijgen de mogelijkheid om energiezuinige huishoudapparaten te huren.

Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Bosch, producent van huishoudelijk apparatuur, Woningcorporatie Eigen Haard – daar ben ik huurder van – en Turntoo, bedrijf van architect Rau dat gespecialiseerd is in circulaire economie. Volgens Turntoo, is “[het] (…) voor het eerst dat een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen in Nederland”. Deze nieuwe duurzame manier om om te gaan met consumentenproducten – huren – noem ik maar: Het Nieuwe Eigendom. Je wasmachine, koelkast en wasdroger hoeven niet meer in je bezit te zijn als je de beste kwaliteit in huis krijgt, als het goed voor het milieu is en goed voor je portemonnee…

Hoe werkt dat gezien vanuit het belang van de huurder? Stel je voor dat een ideële bedrijf goed huisapparatuur koopt en aan jou verhuurt via je woningcorporatie.  Je betaalt maandelijks een bescheiden bedrag – zeg maar maximaal een tientje – en om de zeven jaar wordt het huisapparatuur vervangen door het nieuwste van het nieuwste. Bedenk daarbij dat het om topapparaten gaat, klas A+++, die je als huurder met een kleine beurs niet zomaar kan kopen. Bedenk daarbij dat je dankzij dat energiezuinig topapparatuur wel 30% minder aan energie betaalt voor jouw witgoedgebruik. En dat dit bewezen goed is voor het milieu. Aan het eind van de huurperiode wordt het apparatuur bij jou thuis opgehaald, naar een  gespecialiseerd recycling bedrijf gebracht en hergebruikt door de producent. Prachtig toch? Dit is wat het Het GroenWitGoed project van Eigen Haard wil bereiken.

Wat is het aanbod van verhuurder Eigen Haar aan haar huurders? Huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, koelkasten en drogers worden aangeboden tegen een lage huurprijs. Het gaat om een topmerk in een duurzame uitvoering. Aan het einde van hun gebruikelijke levensduur – 7 jaar – worden deze apparaten kosteloos vervangen door de beste duurzame apparaten die op dat moment op de markt aangeboden staan.

Waarom doet Eigen Haard dit eigenlijk? Omdat de woningcorporatie bezig is – vaak zonder dit aan de grote klok te hangen – met duurzaamheidsbeleid, d.w.z. een beleid dat aandacht heeft voor de kwaliteit en de bestendigheid van het milieu, van onze levensomgeving. Eigen Haard doet dat o.a. via het project CoGreen.

Het is mijn overtuiging dat huurders van Eigen Haard graag milieubewust in het leven staan. Helaas kan dat vaak eenvoudig niet. Want duurzaam is duur. Zeker in de achterstandswijken waar wij wonen, werken, leven kunnen weinig huurders zich veroorloven de duurzaamste, en meestal gelijk de duurste apparaten te kopen. Gevolg is dat men apparatuur van lage kwaliteit koopt: energie vretend, niet (optimaal) te recyclen. Dat is niet goed voor het milieu en niet goed voor de portemonnee. Want de apparaten die niet duurzaam zijn, zijn namelijk gelijk de duurste in het gebruik. Daar zijn uiteindelijk huurders met een lage inkomens er de dupe van. Maar wat te doen als je geen startkapitaal hebt om spaarzaam en duurzaam apparatuur te kopen? Zie daar een vicieuze cirkel die Eigen Haard wil doorbreken met haar GroenWitGoed project. De woningcorporatie is een samenwerkingsverband aangegaan met een bekend fabrikant van huishoudapparatuur dat gespecialiseerd is in ‘green technologie’: Bosch.

Het Business Model: Eigen Haard is goed in wonen maar niet in huishoudapparaten.  Bosch is geen verhuurder. Hoe maak je een deal met elkaar? Een derde partij komt in beeld: ideëel bedrijf Turntoo, dat  als intermediair fungeert tussen verhuurder, fabrikant van huishoudapparatuur en huurders/bewoners. Turntoo wordt – zonder winstoogmerk – eigenaar van het apparatuur. Het bedrijf biedt de apparaten als dienst aan huurders van Eigen Haard aan. Het zorgt er voor dat zeldzame aardmetalen en fossiele grondstoffen – aan het einde van het levenscyclus van de apparaten – milieu bewust hergebruikt worden door de fabrikant zelf: Bosch. Bosch koopt  namelijk de grondstoffen waarmee het huishoudapparatuur gemaakt wordt. Op de marktprijs van dat moment. Zie daar de duurzame logica van ‘cradle to cradle‘, niet weggooien of zomaar recyclen maar bewust hergebruiken in ‘circulair huishoudapparatuur’.

Als eerste Nederlandse gebruiker van z’n circulaire apparaat, ben ik er mij terdege van bewust dat onze aarde mede eigendom van de toekomstige generatie is. Gaia, de oermoeder, de Aarde is om het snel te zeggen ‘aan onze huidige generatie in bruikleen oftewel tijdelijk eigendom gegeven’. Met het circulair project ‘Besparen in huis, met goede apparaten’, kies ik voor duurzaamheid.

Dit noem ik: ‘Het Nieuwe Eigendom’.
Lees verder:

%d bloggers liken dit: