Categorie archieven: Buurt

Studenten Omar Nahas op bezoek


Op verzoek van Omar Nahas (rode trui) gaf ik vanmiddag een mini workshop’sociale cohesie’ aan een groep studenten uit Amerika’. Aansluitend hebben wij de Kanaleneilandbuurt bezocht.

Burgertop Amsterdam op 6 juni 2015

G1000 Burgertop Amsterdam | Initatief voor een onafhankelijke top voor en door burgers

Op zaterdag 6 juni 2015 komen duizend Amsterdammers bij elkaar tijdens de G1000 Burgertop Amsterdam. Op deze dag gaan deelnemers met elkaar in gesprek en stellen een agenda op voor de stad. De burgertop wordt georganiseerd door een groep onafhankelijke inwoners van de stad.

Democratische traditie
Amsterdam gaat ons aan het hart. Het is een mooie stad waar we graag wonen, werken en samen leven. Van oudsher trekken mensen naar Amsterdam, op zoek naar vrijheid en geluk. De stad biedt met haar motto ‘heldhaftig, vastberaden, barmhartig’ ruimte aan mensen van zeer verschillende culturele achtergronden. En al vele eeuwen wordt Amsterdam bestuurd door haar burgers. Maar hoe sterk is deze traditie nog?

Buurtcommunities #9 over Zorg van onderop + Oproep 20 informele zorginitiatieven + DIY-coöperaties en g rutto’s uit Friesland @De_Zwijger

De 9e aflevering van Buurtcommunities staat in het teken van zorginitiatieven. Per 1 januari 2015 zijn er drastische veranderingen in de zorg doorgevoerd. Meer zorg thuis, in én vanuit de buurt, is het nieuwe credo. Maar wat vinden we eigenlijk in de buurten en bij de mensen zelf? Op deze avond vertellen verschillende Buurtcommunities over hun activiteiten op het gebied van de zorg. Welke initiatieven zijn er al? Welke waarde hebben zij voor hun buurtgenoten? En wat maakt deze initiatieven succesvol?

http://www.dezwijger.nl/138266/nl/buurtcommunities-9-zorg-van-onderop

Bureau Wijkwiskunde presenteert antropologisch buurtonderzoek in Tivoli, Eindhoven #burgerkracht #buurtkracht #wonen

Buurtonderzoek in Tivoli, gepresenteerd aan Woonbedrijf In opdracht van woningcorporatie Woonbedrijf deden wij volgens Wijkwiskundige methodiek stadsantropologisch onderzoek in de wijk Tivoli in Eindhoven. We logeerden een week middenin de buurt en voerden een uitgebreid kwalitatief  buurtonderzoek uit in de buurt. Dit onderzoek is vervolgens gepresenteerd aan Woonbedrijf. Op de site van Woonbedrijf staat een mooie samenvatting van de impact en het vervolg van ons onderzoek:

Inspraak Maak @Buurtwet Amsterdam #DoeDemocratie #buurtkracht #burgerschap

De tekst hieronder heb ik vanochtend ingesproken bij de bespreking van het onderwerp 'Wijkaanpak, Vertrouwen in de Stad' in de Raadscommissie voor Ruimte Ordening, Bouwen en Wonen van de Gemeente Amsterdam (woensdag 29 januari 2014).

“Geachte voorzitter, commissieleden, wethouder,

Dank voor de gelegenheid.

Ik ben Mellouki Cadat, actieve bewoner van Oost. Ik spreek hier in namens Indische Buurt Communities. Ik wil steun betuigen voor de doelstellingen van 'Werken aan Wijken vanaf 2015' en m.n. voor bouwsteen 5: de Buurtwet.

Werken aan wijken, meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, dialoog burger/bestuur, wijkaanpak, participatiesamenleving: daar zijn wij al jaren mee bezig.

De buurtbewoners van Amsterdam nemen verantwoordelijkheid voor publieke taken in de wijk. Zo hebben wij maatschappelijk vastgoed in eigen beheer, zo vervullen wij sociale taken van informele zorg tot Community Art via schuldhulpverlening.

Wij maken met kleine bedragen en vele passie-uren een verschil. Wethouder Ossel zei het mooi tegen Trouw: “De wijk knapt al op met drie actieve bewoners”. Ik durf te stellen dat wij in Mokkum dertig duizend zijn.

Bij verantwoordelijkheid hoort zeggenschap. Dat willen wij. Daar hebben wij recht op: ruimte om in de wijk een beweging omhoog op gang te brengen. Ruimte om te doen.

En dan was er het initiatief van raadsleden Hoek, Poorter, Paternotte en Winsemius voor een Amsterdams bewonersrecht om te bouwen, te bieden en uit te dagen. De raad heeft met dit voorstel ingestemd. Dat juich ik toe. Het is een mooie kans voor de representatieve democratie om de participatieve democratie, de doe-democratie, ruimte te geven.

Ik werk, wij werken daar graag aan mee. Wel heb ik, hebben wij bewoners, een verwachting: namelijk dat de buurtwet op de 'volonté générale' van Amsterdammers berust. Dit vereist een organisatie van het debat en het dialoog over wat wij voor buurtwet willen. Over een nieuw Sociaal Contract. Dit is een mooi politiek project bruggenbouwend over de kloof politiek/burger heen. Dit is de beste garantie voor een buurtwet dat leeft in een stad dat haar toekomst bouwt.

Laten wij samen vertrouwen in onze stad tonen, samen, in co-creatie, laten we haar maken:

Onze Amsterdamse Buurtwet!”

 

Buurtboerderij Ons Genoegen www.buurtboerderij.nl #zorg #buurtkracht

buurtboerderij.nl

De Buurtboerderij Ons Genoegen in het Westerpark is een bruisend centrum van activiteit.
Samen met de vrijwillige medewerkers leveren klanten van De Regenboog Groep een wezenlijke bijdrage aan de dienstverlening van de Buurtboerderij. Dit alles met ondersteuning van
Regenboog-medewerkers. Iedereen is welkom op de Buurtboerderij. Er zijn iedere dag broodjes,
soepen, pannenkoeken, taarten, snacks en maaltijden te verkrijgen. Niet alleen de maag wordt
gevuld, ook is er aandacht voor cultuur, lijf en leden. Neem deel aan een yogales of ontdek een bandje nog voor het in De Wereld Draait Door speelt. Kom naar een van de feesten, of huur de
boerderij voor een trouwerij. De Buurtboerderij is al meerdere keren door het Parool uitgeroepen tot de coolste plek van Amsterdain en wordt beheerd door de Regenboog Groep in opdracht
van de Stichting Buurtboerderij.

Aura de Klyn: informeren van bedrijven en ondernemers

Geld verdienen en goed doen voor mijn wijk… kan dat?

Binnen de Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling BGW wordt er door, voor en met bewoners gewerkt aan een sterke sociale cohesie en leefbaarheid maar ook aan een sterke wijkeconomie. Bewoners werken samen aan rendabele buurtbedrijven die zich verenigen in een wijkcoörporatie.Er wordt door de bewoners onderzocht welke problemen en kansen de wijk in zich draagt. Daarnaast wordt er gekeken naar de eigen kracht van bewoners. Deze gegevens vormen de basis van de buurtbedrijven die worden gestart.

via Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling.

@JoostvAlkemade in Zorgwelzijn: Grenzeloos sturen in welzijn #buurtkracht

Prachtige weblog van Joost van Alkemade @JoostvAlkemade over  kloven en overbruggen tussen systeemwereld en leefwereld. Een aanrader. Lees snel!

Zelforganisatie van bewoners vraagt keiharde sturing in kader, voorwaarden, helpende regels voor een sociaal ondernemende samenleving. Wees niet bang voor samenwerking en kruisbestuiving, die je als gemeente niet zelf bedacht hebt! Accepteer coalities, stimuleer het toeval en geef innovatie de ruimte.Het is misschien wel een van de meest uitdagende rollen uit de geschiedenis, voor gemeenten. Om én ruimte te maken voor eigenaarschap van bewoners én lastig gedecentraliseerd beleid in te voeren met bezuinigingen. (…)  Volg je hart, maak fouten en werk samen in vertrouwen. Ik heb niet de ambitie om een illusionist te worden. Ik ga als bewoner in mijn eigen stad de handen verder uit mijn mouwen steken!

Meer via Zorgwelzijn – Grenzeloos sturen in welzijn.

Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

Het informeren van de overheid en woningbouw

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen

De overheid en de woningbouwcorporaties willen een:

  • -sterke sociale cohesie in de wijken
  • goede leefbaarheid in de wijken
  • sterke wijkeconomie
  • En dit willen ze het liefst gratis.

Ik spreek veel mensen die daar erg boos over zijn. Maar is dit werkelijk zo erg?

via Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling.

Presentatie Flevopark Film Festival 2012

Initiatiefneemsters Judith Scheepers en Ilse van Kessel over het eerste Flevopark Film Festival van 31 augustus t/m 2 september.

%d bloggers liken dit: