Categorie archieven: Artikelen

Artikel: Digitale burgerbetrokkenheid in Nederland

Een proeftuin digitale democratie brengt actieve burgers, bestuurders en ambtenaren van gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee jaar in een experiment bij elkaar. Provincies en gemeenten mobiliseren en versterken online burgerbetrokkenheid bij lokaal beleid. De stand van zaken.

Lees meer bij Netwerk Democratie…

In gesprek met Rogier Schravendeel, deel 1

Eerste deel van mijn gesprek met Rogier Schravendeel voor de Indische Buurt weblog. Twee andere delen zullen verschijnen.

Interview met Mellouki Cadat – deel 1

foto-mellouki

Er zijn maar weinig mensen die de afgelopen decennia zo langdurig en zo intensief positieve invloed op de Indische Buurt hebben gehad als Mellouki Cadat. Naar aanleiding van een gemeenschappelijke belangstelling voor Charles de Foucauld en de Kleine Zusters van Jezus, maar ook ter gelegenheid van zijn huwelijk en verhuizing uit de buurt kwam onderstaand interview tot stand. Het interview wordt gehouden en gepubliceerd in twee delen. Vandaag deel 1, dat met name gaat over de achtergrond van Mellouki.

Mellouki komt binnen en loopt meteen naar de boekenkast. Hij is net verhuisd van de Zeeburgerdijk naar de Realengracht omdat hij vorig jaar getrouwd is, en heeft twintig dozen boeken in de opslag gezet. Hij is duidelijk een enorme boekenliefhebber. Na enige tijd duikt hij weer op, is de koffie gezet en kan het interview beginnen.

Hallo Mellouki, fijn dat ik je mag interviewen. Mijn eerste vraag is: hoe heet je nu eigenlijk? Ik ken je als Mellouki, soms zie ik Brieuc-Yves Cadat en de laatste tijd ook Cadat-Lampe. Vertel eens hoe dat zit…

Brieuc-Yves is mijn Bretonse voornaam. Cadat is mijn vadersnaam, en Mellouki is de roepnaam die ik mezelf vanaf mijn 24e gaf, een verwijzing naar mijn Algerijnse wortels. Ik heet Cadat-Lampe sinds dat ik vorig jaar de naam van mijn echtgenote overnam. In Nederland mogen mannen dat sinds 1998 doen. Voor mij een vorm van emancipatie.

Lees meer op de Indische Buurt weblog…

 

Inspiratiebronnen: mijn oma en Charles de Foucauld

Mijn grootmoeder Marie Cadat en Charles de Foucauld leerden elkaar kennen in de Sahara aan het begin van de twintigste eeuw. Wat zij samen deden voor de lokale samenleving in de oase El Goléa vormt hier en nu één van mijn inspiratiebronnen als mens en als sociale professional. N.a.v. de herdenkingsdag van Charles de Foucauld op 1 december 2016, heb ik een aantal teksten hierover geschreven. Zie:

Meer weten over mijn familiale geschiedenis in de Sahara? Lees verder:

Postzegelpark Indische Buurt: op het bordes bij Prinses Máxima

Eind 2009 meldt een bewonerscommissie via verbeterdebuurt.nl bij het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg overlast van een grote groep oudere alcoholistische zwervers. De overlast concentreert zich op een verwaarloosd pleintje van de Makassarbuurt, een risicogebied met cameratoezicht en preventief fouilleren. De gebruikers van het pleintje, Marokkaanse vrouwen, kinderen en bejaarden blijven weg.

DePers over allochtone ouderen @Remcott

dagblad de pers 28 sept 11voorpagina oud worden onder eigen volk Een artikel van journalist Remco Tomesen. Gisteren heeft hij mij over het verschijnsel ‘woongroepen voor allochtone ouderen’ geïnterviewd. De voorpagina van Dagblad DePers (Sensationalism van beeld en kop ‘de Grijze apartheid’) doet geen recht aan de inhoud van het artikel. Remco Tomesen schrijft genuanceerd en met aandacht voor mens en beleid.

Leren van stedelijke geweld

In het vierde nummer (2008 – 4) van Agora, tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, publiceren Vasco Lub en ik het artikel ‘Leren van stedelijk geweld’. (“West-Europese steden worden steeds vaker geconfronteerd met ernstige rellen. Oude noties over de beteugeling van stedelijk geweld volstaan niet meer. Het geweld is beter te beheersen wanneer we ons losmaken van improductieve beleidstegenstellingen.”)

Dat nummer van Agora heeft Imaginaire stad en is half december beschikbaar. Lees hier alvast online het inleidend artikel:

Zorg en Welzijn: interview met Tariq Ramadan

 

image Zorg + Welzijn Magazine 4, april 2008 Filosoof Tariq Ramadan, bruggenbouwer in Rotterdam – Sociaal werkers moeten burgers het gevoel geven erbij te horen Binnenkort komt de filosoof en islamoloog Tariq Ramadan met zijn visie op het Rotterdamse integratiedebat. Welke problemen spelen er en welke praktische middelen zijn er om hieraan te werken? Sociale projecten in de buurt zijn erg belangrijk. Door Mellouki Cadat en Ephraïm Patty

De Egyptisch-Zwitserse Tariq Ramadan (1962) oogst veel bewondering met zijn pleidooi voor een Europese Islam. In zijn visie, genaamd New We, moeten moslims in overeenstemming kunnen leven met hun geloof, terwijl zij ook daadwerkelijk deel uitmaken van de westerse samenleving. Doordat hij veel jonge moslims weet te bereiken zien velen hem als bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims. Ook wordt de charismatische filosoof gezien als iemand die een positieve invloed heeft op het voorkomen van moslimradicalisme

 

In memoriam Frank Buijs

In memoriam Frank Buijs. Baanbreker van het radicalisme-onderzoek. In: Tijdschrift voor sociale vraagstukken / TSS, no. 10 / oktober 2007.

Democratie tegen extremisme

Democratie tegen extremisme, TSS In TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken,  interview ik Frank Buijs over radicalisme en democratie.

"Democratie tegen extremisme
Frank Buijs veroorzaakte met zijn boek ‘Strijders van eigen bodem‘, over radicale moslimjongeren veel opschudding. Hij ziet een strijd tussen twee onverenigbare elementen: ‘de god van de democratie en de duivel van het extremisme’. De onderzoeker, zelf oud-links-radicaal, wil bijdragen aan een democratische strijd tegen extremisme. Een interview, door: Mellouki Cadat.  lees artikel (PDF, 226 kB)".

Source: TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken

%d bloggers liken dit: